De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom stimulantia?

Waarom stimulantia?

vrijdag 21 oktober 2011 16:24
Spread the love

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.

Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als “onbekend” uit te roepen.

Wie dit mechanisme toch bekend maakt, en stelt dat psychotica het zenuwstelsel verwoesten, is daardoor niet wetenschappelijk bezig!

Ouders kunnen voortaan psychotica-vrij onderwijs opeisen (omdat ADHD-diagnose in strijd is met kinderrechtenverdag van VN).

http://www.adhdfraude.net/blog/

take down
the paywall
steun ons nu!