De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom roetpiet en het woord wit in plaats van blank net geen afbreuk doen aan onze cultuur

Waarom roetpiet en het woord wit in plaats van blank net geen afbreuk doen aan onze cultuur

donderdag 25 juni 2020 12:56
Spread the love

Discriminatie en racisme. De laatste weken nadrukkelijk in de actualiteit. Nadrukkelijker dan me lief is. Het liefst zou ik nu niet in mijn pen gekropen zijn, maar er moet me- je kan het haast niet geloven- als mannelijk, wit, hoogopgeleid lid van de middenklasse toch iets van het hart.

Want de laatste weken hebben we het opnieuw over zaken als zwarte piet, over het aanpassen van het woord blank naar wit en over het omkaderen van racistische denkbeelden in bepaalde series of programma’s,… zaken die voor mezelf eigenlijk geen verschil uitmaken, maar die voor de zwarte gemeenschap blijkbaar wel belangrijk zijn. Ik vind het dan ook vreemd dat wanneer deze onderwerpen de actualiteit beheersen, ik mijn spiegelbeelden op de barricades zie staan. Al snel stel ik mezelf dan ook de vraag: Waarom toch? Waarom kunnen we niet enkele woorden in onze taal aanpassen, racisme in satirische programma’s kaderen en zwarte piet omtoveren tot een roetpiet? Waarom is het zo belangrijk dat alles bij het oude blijft?

Indien de reden is dat dit soort gebruiken deel uitmaken van de Vlaamse cultuur, dan doe je diezelfde cultuur volgens mij gewoon geweld aan. Zijn dit soort zaken, die een wezenlijk deel van onze bevolking blijkbaar diep raken, dan echt culturele hoekstenen? Volgens mij zou het onze cultuur net ten goede komen als we luisterden naar wat een ander pijn doet.

Indien de reden is dat een ander deel van diezelfde zwarte gemeenschap geen probleem heeft met woorden als ‘blank’ en gebruiken als ‘zwarte piet’,… dan is dat volgens mij ook geen afdoende reden. Het is toch ook niet omdat enkele psychiatrische patiënten geen aanstoot nemen aan het woord gesticht of zottenkot, dat we die woorden zomaar kunnen gebruiken? Het is toch niet omdat diegenen met het dikste vel zeggen dat het oké is, dat we andere mensen zomaar kunnen kwetsen?

Indien de reden is dat het nog nooit in je is opgekomen dat zwarte piet, de knecht is van een witte man en dit dus pijnlijk verwijst naar de slavernij, of het woord blank verwijst naar superioriteit van de witte bevolking, dan geloof ik dat best. Maar blijkbaar schiet het anderen wel te binnen, blijkbaar voelen mensen er zich gekwetst door. Is het dan echt zo veel gevraagd dit te wijzigen?

Het is toch duidelijk dat racisme en discriminatie vele mensen diep raakt? Het is toch duidelijk dat wanneer men in volle coronaperiode gaat betogen, dat zij zich niet gehoord en onbegrepen voelen? Het is toch duidelijk dat deze mensen pijn hebben, zich machteloos voelen en gefrustreerd zijn?

En oké, discriminatie is een structureel probleem en zit veel dieper dan enkele woorden of gebruiken. Maar het is volgens mij al een teken van erkenning om dit soort zaken aan te passen. En laat ons eerlijk zijn, het is echt geen grote moeite.

Lang verhaal kort, wij als witte geprivilegieerde middenklasse zouden beter moeten weten en luisteren naar de grieven van andere leden van de samenleving. Alleen zo komen we een stap dichter bij het verrijken van de Vlaamse cultuur.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!