De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom open debat in covid tijden een noodzaak is

Waarom open debat in covid tijden een noodzaak is

zondag 14 februari 2021 15:17
Spread the love

Vandaag liet De Zevende Dag twee mensen ( Sam Brokken, Hilde De Smet) toe in een debat met één van de dominantie figuren (Peirre Vandamme) binnen het coronaverhaal.  Enkele bedenkingen zou ik graag willen delen.

 

Gebrek aan open debat

Ten eerste is het positief dat de VRT haar job als openbare omroep uitoefent door debat toe te laten. In een democratie is het de taak van de journalistiek om verschillende visies aan het woord te laten, woord versus tegenwoord. Dat misten we enorm en de coronacrisis zal de geschiedenis ingaan als een crisis waarin het vrije debat, zowel via de traditionele journalistiek als via de big tech kanalen, ernstig moest inleveren.

Rond de maand september werden mensen met een andere visie op de crisis wel af en toe even aan het woord gelaten. Denk maar aan Lieven Annemans. De zware tweede golf maakte de corona-sceptische beweging echter weer monddood. Het moet gezegd dat de ‘versoepelingslobby’, waaronder ikzelf, zich mispakt had daar we niet zulke zware tweede golf hadden verwacht. Zie ook link (1) een bijdrage daarover.

Nu de cijfers weer wat stagneren en de emotie wat zakt, is er hopelijk weer ruimte voor debat. Volwassen mensen kunnen zelf wel beslissen wat volgens hun de betere visie is. Wetenschap is één ding, hoe maatschappelijk omgaan met een virus, is iets anders. Naast wetenschappers en artsen mogen ook filosofen, opiniemakers, journalisten, politici en Jan/An met de pet een mening hebben over het covid-beleid.

Geert Molenberghs kan vandaag zonder tegenspraak verkondigen dat het uitblijven, van de bijna drie maanden geleden o.a. door hem aangekondigde derde golf, te danken is aan de maatregelen. Zou kunnen, maar is niet per definitie de waarheid. Waarom lijkt natuurlijke immuniteit zo’n taboe? We zien dat landen die minder zwaar zijn getroffen in 2020 (bv. Portugal en Duitsland) wel een golf te verwerken krijgen in 2021 en landen die zwaarder zijn getroffen in 2020 (zoals Italië of België) op een plateau blijven zitten. In de Indische grootsteden, waar afstand houden moeilijk is, is het virus nog nauwelijks aanwezig momenteel. Ook dankzij de maatregelen?

Om hun eigen beleid te verdedigen (strenge maatregelen werken en het vaccin is een godsgeschenk) kunnen de dominate figuren zaken verkondigen die mogelijks slechts gedeeltelijk of niet kloppen. Al was het maar om hun eigen reputatie te redden. Puur hypothetisch; stel dat er een rapport zou verschijnen dat de maatregelen of bv. de mondmaskers, weinig of geen effect hebben, dan gaat men dit niet aan de grote klok hangen en de bevolking toch bedanken voor de inspanningen. De ‘oppositie’ zou zo’n rapport wel naar buiten brengen, en is dus onmisbaar in het debat.

 

Terug naar De Zevende Dag

Hide De Smet is één van de krachten van de website artsenvoorvrijheid.be. Wanneer ik dat hoorde daalde voor mij haar geloofwaardigheid. De website verzamelt getuigenissen maar verifieerd deze niet. Ook staan er ongefundeerde, zelfs wat verwarde complottheorieën op de website. Hilde De Smet en artsenvoorvrijheid kunnen dan wel interessante zaken zeggen, ze doen de ‘oppositie’ geen goed. Zo had dokter De Smet het op De Zevende Dag over de voorlopige resultaten van de massale vaccinatiecampagne bij 65 plussers in Israël. De cijfers waren niet verbeterd stelde ze. Wie echter kijkt naar de cijfers van de 65 plussers ziet dat de vaccinatiecampagne tot op heden wel vruchten afwerkt. Eén van de bekendste ‘opposanten’ uit Nederland, Maurice De Hond, verzamelt hier data over die het effect op het aantal hospitalisaties aantonen. Je kan deze bekijken via link (2).

Hilde De Smet werkt(e) als arts veel met natuurproducten. Binnen de ‘oppositie’ en de vaccin-weigeraars is er dan ook een donkergroene stroming. Dit zijn mensen met een visie over de plek van de mens op de aarde (de mens is door Moeder Natuur gecreëerd om op Aarde te leven en heeft dus geen preventieve geneeskunde nodig maar vooral een natuurlijke levensstijl). Het betreft een stroming die raakpunten heeft met het spirituele/religieuze. Net als andere vaccin-weigeraars zoals orthodoxe Joden of Getuigen Van Jehova.

Meer ‘down to earth’ is ‘opposant’ Sam Brokken. De man, die erg rustig oogde en zelfs charismatisch overkomt, pleitte in augustus al via een open brief voor een omgekeerde lock-down. De brief werd door honderden artsen en vakmensen ondertekend waaronder artsen die gratis geneeskunde geven via de wijkgezondheidscentra. (3) Brokken stelde de terechte vraag waarom spoedvaccinatie over de gehele bevolking nodig zou zijn aangezien vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen risico lopen bij covid. Vandamme, die in mijn ogen een vaccin commerçant is, verklaarde dat een vaccin betere bescherming biedt dan natuurlijke infectie. Hier heb ik bedenkingen bij omdat dit onmogelijk kan zijn aangetoond op zulke korte periode. We weten momenteel niet hoelang het vaccin bescherming biedt en Vandamme gaf aan dat natuurlijke infectie twee tot tien maanden aanhoudt. Een vreemde stelling die je niet kan staven aan de hand van onderzoek aangezien de ziekte nog maar een dik jaar de ronde doet. Volgens Vandamme zou dus iedereen die in maart-april besmet is geraakt niet meer immuun zijn ondertussen. Een gewaagde stelling die nogmaals de urgentie van een ‘oppositie’ aantoont. Woord versus tegenwoord, zo doen we dat al decennialang in het westen, ik zie niet in waarom dat moet veranderen door een virus.

 

Het laatste woord is nog niet gezegd

Het debat toont aan dat het laatste woord nog niet gezegd is over de covid-crisis. Wanneer je ernstige ‘opposanten’ aan het woord laat krijgen de dominate figuren het soms nog moeilijk uitgelegd. Of denk maar aan de gelekte mails dat Duitse wetenschappers met opzet angst zaaiden onder de bevolking zodat die het beleid zouden slikken. (4)

Ook in België lijkt het wel of er een samenwerking tussen bepaalde virologen en de media is gevolgd afgelopen 11 maanden gezien de vaststellingen hieronder en gezien Van Ranst in een lezing in 2019 verkondigde dat je een verbond met de media moet sluiten (5):

  • de mortaliteitsgraad is foutief gecommuniceerd
  • de nadruk is overdreven gelegd op jonge mensen terwijl vooral ouderen erg ziek worden
  • het sensationeel verkondigen dat een 3-jarig meisjes was overleden aan covid terwijl de vader aangeeft dat er een andere doodsoorzaak was
  • de aanhoudende, dagelijkse angstberichten in de zomer toen er eigenlijk nauwelijks covid de ronde deed
  • de reeds op 20 december als vertrokken verklaarde derde golf
  • de bangmakerij rond de varianten
  • de ziekenhuisopnames als covid registreren ook bij asymptomatische besmetting
  • etc…

Naast de gekende wetenschappers moet er een tegengeluid zijn. Dank daarom aan mensen als Sam Brokken, Matthias Desmet, Ad Verbruggen, Maurice De Hond, Luc Bonneux, Anne Morelli, Lieven Annemans, Bernard Crutzen,  Evelien Peeters(6), Jean-Luc Gala, Frank Tussenbroek e.a. die ik als ernstige ‘opposanten’ beschouw.

VRT, nodig deze mensen eens wat vaker uit.

 

(1) https://www.humo.be/meningen/ik-mis-het-open-debat-sinds-het-begin-van-de-coronacrisis~bf8e2b90/

(2) https://maurice.nl/

(3) http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/

(4) https://nos.nl/artikel/2367971-duits-ministerie-schakelde-wetenschappers-in-om-corona-angst-op-te-wekken.html

(5) https://www.youtube.com/watch?v=UZMr7AEL0jQ

(6) https://www.youtube.com/watch?v=dGWEsIrtZrY

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!