De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom N-VA geen partij als een andere is
N-VA,De Wever -

Waarom N-VA geen partij als een andere is

zaterdag 2 februari 2013 11:56
Spread the love

In een interview met De Morgen zegt kersvers PS-voorzitter en burgemeester van Charleroi, Magnette, dat “N-VA cafépraat verkoopt” en cafépraat is maar cafépraat, nietwaar? Maar is dat wel zo, meneer Magnette? Ik durf dat te betwijfelen en wel hierom:

N-VA is geen partij als een andere omdat die partij wel een heel eigenaardige opvatting heeft over wat democratie is. Democratie beperkt zich volgens N-VA tot wat er om de zoveel jaar in het stemhokje gebeurt. Eens de stembusgang achter de rug is en de resultaten bekend zijn heerst er gedurende een vastgelegde periode een dictatuur van de meerderheid. Dat het N-VA menens is met dat soort democratie blijkt alleen al uit het feit dat zowat overal in Vlaamse gemeentes waar N-VA het overwicht heeft, die opvatting in daden wordt omgezet. Kijk naar wat er in Antwerpen, Aalst, Herzele…gebeurt. En dat is maar een begin.

Alles wat N-VA zegt en doet is ondergeschikt aan een onafhankelijk Vlaanderen met een Vlaamse identiteit die gestoeld is op “onze eeuwenoude normen en waarden die wortelen in het christendom”. Iedereen kan Vlaming zijn en ook worden op voorwaarde dat hij/zij zich inschrijft in die Vlaamse identiteit. Solidariteit met Wallonië? Jawel hoor maar dan onder de vorm van veredelde liefdadigheid. Wallonië heeft iets nodig (lees: geld)? Wel, laat ze het beleefd vragen aan Vlaanderen en dan zal Vlaanderen wel bekijken of dat wel zo nodig moet om vervolgens te oordelen.

UNIZO-voorzitter Van Eetvelt verklaart dat de ondernemers in 2014 al hun hoop stellen op N-VA opdat die partij dan zijn sociaal-economisch programma kan uitvoeren. En welk sociaal-economisch programma is dat dan? Wel, een puur neo-liberaal programma à la Hayek en Friedman en we weten allemaal waartoe dat geleid heeft in landen als de VS, Chili, Argentinië, Polen en delen van Azië. Met andere woorden: N-VA zegt steeds dat het in Vlaanderen veel beter zou gaan als we alles zelf zouden kunnen beslissen maar voor wie? Zou een Vlaamse kapitalist zijn personeel dan zoveel beter behandelen dan pakweg een Franse of een Italiaanse? 

N-VA zou niet racistisch zijn want iedereen kan Vlaming worden. Juist daar zit de angel. Eender wie is hier welkom op voorwaarde dat hij/zij de “Vlaamse identiteit” volledig tot zich neemt. Een moslim mag wel moslim zijn maar dat moet in de privé-sfeer gebeuren en voor de rest mag/moet dat moslim zijn niet in het openbaar getoond worden want het is toch maar een achterlijke godsdienst die de fase van de verlichting nog niet doorgemaakt heeft. Toch gek voor een partij die op zowat alle andere terreinen de ideeën van de verlichting verwerpt, plots, als het om moslims gaat, een groot verdediger van die verlichting wordt.

Gelijkheid tussen man en vrouw is ook iets waar N-VA niet voor te vinden is maar wel voor gelijkwaardigheid. Voor N-VA zijn er grote verschillen tussen man en vrouw en dus kunnen die ook niet gelijk zijn en ook daar weten we waar dit allemaal kan toe leiden.

Alles wat N-VA doet en zegt staat in het teken van de verspreiding en verwezenlijking van een eng Vlaams-nationalistisch, conservatief, neo-liberaal gedachtengoed en daarbij heeft die partij het “geluk” dat zij in de persoon van Bart De Wever beschikt over een leider die momenteel alles mee heeft en die op een overtuigende manier weet om te gaan met de media.

In elk debat veegt De Wever de vloer aan met zijn tegenstanders niet omdat zijn argumenten zo sterk zijn maar omdat juist die tegenstand zo zwak is. Het is gênant om zien hoe alle partijen (met uitzondering van de PVDA+) in min of meerdere mate meegaan in zijn redenering en hem nooit aanvallen op de kern van de zaak namelijk: Waar staat die N-VA democratie nu eigenlijk voor?

Wat mij betreft is het verschil tussen N-VA en Vlaams Belang flinterdun en heel dikwijls ligt dat verschil enkel in een ander woordgebruik maar jammer genoeg is er bijna niemand in dit land die dat opmerkt.

take down
the paywall
steun ons nu!