De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom is de ene onze vriend en de andere ons voedsel?

Waarom is de ene onze vriend en de andere ons voedsel?

woensdag 3 juni 2015 10:41
Spread the love

Talloos onderzoek heeft al aangewezen dat de dieren die op ons
bord belanden pijn voelen, ook vissen ontsnappen hier niet aan. Daarnaast is
ook al geweten dat dieren er complexe sociale en emotionele relaties op
nahouden. Ze vertonen empathie, ervaren vriendschap, beschikken over
probleemoplossend gedrag, ze voelen en uiten vreugde en gevoelens van geluk.
Net als wij dus. Dit is uiteraard geen nieuws voor iedereen met huisdieren,
vaak staan we versteld van hoe zij ons aanvoelen. Hoe slim ze zijn, hoe
sociaal. Hoe ze ons keer op keer perfect kunnen uitleggen wat ze willen. De
blijheid die een huisdier toont als hij of zij ons ziet maakt ons duidelijk dat
zij evenveel van ons houden als wij van hen.

De keerzijde van het hebben van al deze positieve en leuke
gevoelens is natuurlijk dat alle dieren (ook de mens) ook over het hele pakket
aan negatieve emoties en gevoelens beschikken. Naast uiteraard onze
overlevingsdrang, eigen aan alle diersoorten, ervaren zij net als ons pijn.
Iedereen weet dat opdat een dier op ons bord belandt, en dus de transformatie
ondergaat van koe naar steak, van varken naar hesp, van kipje naar een
borstfilet enz. zij fysieke pijn moeten ondergaan. Niet enkel tijdens het
slachten zelf natuurlijk, maar dit doorheen het hele proces van hun opsluiting,
wat start vanaf het moment dat zij geboren worden tot hun dood.

Vaak wordt echter hun emotionele pijn vergeten. Net als ons
rouwen ouders om het verlies van hun kinderen. Een koe die keer op keer moet
meemaken hoe haar kalfjes gestolen worden lijdt hier enorm onder. Dit geldt
voor alle dieren. In de intensieve veeteelt wordt ook geen rekening gehouden met
kwaliteit van het leven. De dieren zitten op elkaar gepropt (kooien zijn vaak
duurder dan de dieren zelf), dit zorgt uiteraard voor veel stress. Om nog maar
te zwijgen over de fysieke letsels die hierdoor teweeg gebracht worden. Omdat
deze intelligente en lieve dieren continu onder stress staan en angst hebben,
zijn voor hen gevoelens van vreugde, rust en genieten heel zeldzaam en vaak
zelf onbestaand. Wat mij vaak opvalt, is hoe mensen vol afschuw reageren op
beelden waarin dieren (vnl. katten en honden) geschopt en gemarteld worden.
Natuurlijk is die afschuw normaal, dat is ook vreselijk. Maar we lijken er niet
bij stil te staan dat het vlees dat we kopen ter consumptie net hetzelfde of
erger heeft meegemaakt. De mishandelde huisdieren hebben nog de kans op een
gouden mand, om gered te worden. Deze kans hebben dieren in de (intensieve) veeteelt
uiteraard niet. Hun korte bestaan is één lijdensweg. In de psychologie noemen
ze deze dualiteit ‘cognitieve dissonantie’. Het is verrassend dat sommige
dieren zoals honden, katten, sommige konijntjes, … door de meeste mensen
geliefd zijn en dat het taboe is hen te mishandelen. Terwijl andere dieren er
blijkbaar net zijn om te pijnigen en gebruikt te worden. Waar komt deze
opvatting vandaan? Waarom houden we van dier A, maar vinden we het geen
probleem dat dier B een miserabel leven heeft geleid dat geëindigd is in een
veel te vroege en pijnlijke dood? Gek toch, niet?

Wie net als mij vindt dat de manier waarop we deze mooie,
lieve en intelligente dieren gebruiken niet strookt met een humane en ethische
levensstijl kan zich verder verdiepen in deze materie op o.a. biteback.org of www.evavzw.be

Ook kan je je ongenoegen uiten tijdens de mars voor de
sluiting van slachthuizen. Deze vindt plaats op zondag 14 juni om 13 uur aan
het centraal station te Brussel. Je kan er ook terecht om eens te proeven wat de
plantaardige keuken zoal inhoudt. Daarnaast is er ook een infomarkt, waar tal
van (gratis) brochures beschikbaar zijn: daarin wordt er dieper ingegaan op de onderwerpen
behandeld in bovenstaande tekst.

Ik hoop van harte dat meer mensen de connectie maken tussen
het vlees op hun bord en het dier dat hij of zij was. Onze wereld die we delen
met deze fantastische dieren heeft zeker baat met wat meer empathie. Jij maakt een
ethische keuze met iedere hap die je neemt.

take down
the paywall
steun ons nu!