De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom het protest tegen GGO’s moreel noodzakelijk is

Waarom het protest tegen GGO’s moreel noodzakelijk is

maandag 6 juni 2011 03:52
Spread the love

If you control oil, you control nations.  If you control food, you control people.

Henry Kissinger

Voor de mensheid is het een gevaarlijke ontwikkeling dat de landbouw en de voedingsindustrie volledig in handen zijn van een steeds kleiner wordende groep MNO’s.  Nu en dan lekt er iets uit.  ADM maakte prijsafspraken met hun Japanse “konkurrenten” om de prijs van citroenzuur wereldwijd vast te leggen.

At a meeting with Japanese executives that was secretly recorded, the president of Archer Daniels Midland preached the virtues of collaboration.  “We have a saying at this company,” he said.  “Our competitors are our friends, and our customers are our enemies.”

Als de klanten – u en ik – de “vijanden” zijn van de MNO’s die onze voedingsmiddelen produceren en leveren, dan wordt ook duidelijk waarom het onderzoek naar het gevaar op de gezondheid die het gevolg is van allerlei pesticiden, herbiciden, fungiciden, kunstmest, antibiotica, hormonen, groeibevorderaars, kleurstoffen, bewaarmiddelen, aroma’s, smaakversterkers en andere chemische troep die ongevraagd worden meegeleverd in alle voedingsmiddelen die u kunt kopen in de supermarkt wordt gedwarsboomd.  Onder druk van de winstcijfers werd onze hele voedingsketen vergiftigd.  Het kapitalisme heeft een broertje dood aan uw gezondheid, beste lezer !  Het volstaat Adam Smith te lezen.  Hij wond er geen doekjes rond.

Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts.  Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur egoïsme; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. 

De food engineering stak sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw nog een tandje bij om hun winsten in overdrive te zien gaan met de introduktie van gepatenteerde, transgene zaden.  Voor Monsanto, Syngenta, Bayer en Dow Chemical waren de meest interessante zaden deze die terzelfdertijd bestand waren tegen de herbicides die ze tevens uit voorraad konden leveren.  Dat is allemaal fantastisch nieuws om de kas van de MNO’s te spekken, maar het is wel duidelijk dat er voor ons, konsumenten, niets, maar dan ook helemaal niets inzit wat enig voordeel heeft.  De voedingsketen werd op die manier alleen maar bijkomend vergiftigd, want transgene gewassen vergen meer herbicides dan de natuurlijke soort.

De officiële propaganda die Monsanto & Co de wereld instuurt is dat transgene zaden de honger uit de wereld zal helpen.  Dat is te gek voor woorden.  Honger is om te beginnen geen probleem van onderproduktie, maar van ongelijke distributie.  Bovendien gebeurt in de periferie de landbouw nog steeds door boeren op kleine percelen, die geen boodschap hebben aan de gesofistikeerde, kapitaalintensieve landbouw op enorme akkers.

Dr. Arpad Pusztai kwam tot de ontdekking dat ratten gevoed met transgene aardappelen van Monsanto kleinere levers, harten en hersenen ontwikkelden; ook hun immuunsysteem was verzwakt.  Na bekendmaking van de resultaten van dit onderzoek in 1998 werd hij op staande voet ontslagen.

Ondanks alles zou het grondig uitgevoerde wetenschappelijke werk van Pusztai er uiteindelijk voor zorgen dat Europa een moratorium uitvaardigde tegen transgene zaden.  Tijdelijk, want MNO’s halen altijd hun slag thuis.  Om de globalisering sneller te realiseren richtten de superkapitalisten de WTO op in 1995.  De WTO is de frontorganisatie van de MNO’s.  De retoriek van de “vrije markt” heeft als doel de invasie van de nationale ekonomieën door MNO’s te rechtvaardigen.  Alle nationale gezondheidsdekreten, voedselveiligheidsrichtlijnen en milieuwetten die door een handelspartner worden aangeklaagd worden door de WTO beschouwd als “obstakels voor de vrijhandel”.  In september 2006 oordeelde het WTO dat het moratorium van de EU met betrekking tot transgene gewassen een “illegale handelsbarrière” was , op dezelfde manier als het Britse Rijk vroeger van China eiste dat zij haar havens moest openstellen voor de invoer van opium .

Uit het schaarse onderzoek blijkt dat de voedingswaarde van transgene gewassen beduidend lager ligt dan van natuurlijke zaden.  Dr. Arpad Pusztai ontdekte dat één van de lijnen van zijn transgene aardappalen 20 % minder proteïnen bevatte dan de natuurlijke soort .  Roundup Ready sojabonen bevatten evenzeer minder proteïnen en andere belangrijke nutriënten, maar vertoonden wel hogere niveau’s van het schadelijke lectine .

Dieren voelen de schadelijkheid van transgene gewassen intuïtief aan.  Als ze de keuze hebben laten ze transgene maïs en soya onaangeroerd .  Dat levert soms problemen op als er proeven dienen te worden uitgevoerd met transgene gewassen, zoals met de “onsterfelijke” tomaat, die er 150 dagen na het plukken nog even vers, rood en rijp uitzag als wanneer hij pas geplukt was .  Ratten lustten deze kunsttomaten helemaal niet, en om een experiment alsnog uit te kunnen voeren zat er niets anders op dan deze artificiële “voeding” in hun maag te pompen.  Blijkbaar zijn ratten slimmer dan mensen.  Van de 40 proefdieren stierven er 7 op twee weken tijd .  De tomaat werd na dit “succesvolle” experiment goedgekeurd door de FDA !  Mensen voelen de schadelijkheid van transgene gewassen helemaal niet intuïtief aan.  Daartoe rekenen ze op haar overheidsinstellingen, maar weinig mensen begrijpen dat de FDA totaal gekorrompeerd is.  Sinds 1992 beschouwt de FDA transgene gewassen “substantieel equivalent” aan natuurlijke gewassen , hoewel geenenkel bewijs geleverd werd om deze stelling hard te maken.  Als gevolg van dit politiek gekonkelfoes komen transgene gewassen kourant voor in het huidige dieet van de gemiddelde Noord-Amerikaan :

GM foods are a regular part of the U.S. diet.  Approximately 80 percent of the soy and 38 percent of the corn planted in the U.S. in 2003 is genetically engineered.  Derivatives from these two crops are found in about 70 percent of processed foods.  In addition, 70 percent of the cotton crop and more than 60 percent of the canola crop, both used for cooking oil, are also genetically modified.  (Jeffrey Smith)

Dr. Arpad Pusztai vindt dat niet kunnen :

“I find that it is very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs.  We have to find the guinea pigs in the laboratory.”

Tengevolge van de korruptie van de FDA doet de hele VS-bevolking nu dienst als proefkonijn.  De voorlopige resultaten zijn de volgende :

According to a March 2001 article in the New York Times, “The CDC (Center for Disease Control) now says that food is responsible for twice the number of illnesses in the United States as scientists thought just seven years ago…  At least 80 percent of food-related illnesses are caused by viruses or other pathogens that scientists cannot even identify.”  The reported cases include 5,000 deaths, 325,000 hospitalizations, and 76 million illnesses per year.  This increase roughly corresponds to the period when Americans have been eating GM food.  (Jeffrey Smith)

Spijsverteringsproblemen, geïrriteerde colon, acne, eczema, hoofdpijn, chronisch vermoeidheidssyndroom en letargie zijn de meest voorkomende klachten bij het eten van transgene soya, volgens John Graham van het York Laboratory .

Niet gestoord door het gebrek aan inzicht van hoe DNA erin slaagt een levend organisme voort te brengen is de food engineering volop bezig DNA te manipuleren.  Vermenging van genen van sterk verschillende soorten is in de natuur simpelweg onmogelijk of leidt in het beste geval tot een onvruchtbaar resultaat, wat aantoont dat rekombinatie van oneigen genen tegen de natuur ingaat.  Een rood knipperlicht zou moeten branden, maar dat wordt door de food engineering geïgnoreerd.  De verzekeringsmaatschappijen zijn iets meer op hun hoede : de biotech-bedrijven worden niet gedekt omdat de risiko’s simpelweg niet in te schatten zijn , evenmin als de risiko’s te schatten zijn van de elektromechanische velden die de mobiele telefonie introduceerde , noch de risiko’s die kerncentrales met zich meebrengen .  In een wereld waarin de wetenschap de hoer is geworden van de industrie, blijken verzekeringsmaatschappijen het laatste baken te zijn van het gezonde verstand.

Het is duidelijk dat de wereld er binnenkort heel anders zal uitzien.  De roekeloze toepassing van transgene gewassen verstoort de natuurlijke ekosystemen en bedreigt de overgebleven reserves aan natuurlijke biodiversiteit wereldwijd.  Kruisbestuiving is het grootste probleem van transgene gewassen.  Eenmaal de bal aan het rollen is, valt die niet langer tegen te houden.  Mexico, het geboorteland van de maïs, kent duizenden inheemse soorten.  Ongewild werd ze het slachtoffer van de transgene maïs uit de VS.  Ignacio Chapela van de Universiteit van Californië kwam in 2001 tot de bevinding dat 6 % van de inheemse maïsplanten uit een verre bergstreek in Oaxaca besmet waren met transgene maïs uit de VS .  Mexico importeert een deel van haar maïs uit de VS.  In principe was die maïs bedoeld voor konsumptie, maar blijkbaar werd een deel van die maïs ook gezaaid…  Niemand kan voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van deze genetische vervuiling op de omliggende natuur en het korte- en langetermijneffekt op de voedselketen en de mens.  Het zal Monsanto worst wezen.  In plaats dat deze firma vervolgd wordt wegens de overlast die ze berokkent aan de velden van landbouwers die hun zaad sparen voor het volgende jaar, eist Monsanto van de boeren in de VS die onder deze genetische pollutie te lijden hebben, een schadevergoeding voor de “diefstal” van hun “patent” .  Als mensheid worden we ondertussen beroofd van de biodiversiteit van uitgerekend die gewassen die op ons menu staan !

Om het helemaal gek te maken blijkt dat de opbrengst van transgene gewassen behoorlijk tegenvalt.  Bij het zaaien van een miljoen hektaren katoenplanten met Nu Cotn van Monsanto in 1996 beleefde de katoenworm hoogdagen en vernietigde bijna de helft van de oogst.  Het advies van Monsanto om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten werd door de farmers op woede onthaald, want ze hadden sowieso al meer betaald voor de zogenaamde resistente “super-zaden” .  De tunnelvisie van de wetenschap, die al haar aandacht koncentreert op de weerstand van één enkel succesvol bestendig gen dat dan gerekombineerd wordt, blijft hardnekkig vasthouden aan de artificiële monokultuur, en maakt het voor de bonte wereld van parasieten eenvoudig om te muteren en een nieuwe vernietigende aanval in te zetten.  Het gaat nu zo ver dat biotech-bedrijven aanraden om de biodiversiteit in stand te houden om de mutaties van de parasieten te vertragen !

Et voilà que, pour contrer cette baisse d’efficacité, on pousse la plaisanterie jusqu’à conseiller aux agriculteurs de planter simultanément dans le même champ des variétés “non-OGM” pour servir de refuge aux parasites, afin qu’ils ne mutent pas trop vite !  C’est ce que vient de faire, en janvier 2000, le ministère de l’Environnement des Etats-Unis qui recommande, pour ce motif, à ses farmers de descendre en dessous de 50 % de variétés OGM dans une même parcelle.  C’est grotesque !  (José Bosé)

Ook de opbrengst van transgene soya valt tegen.

… independent analysis of 8.200 university research trials by Dr. Charles Benbrook found that contrary to Monsanto’s promised advantages, yields of herbicide-resistant genetically modified soybeans were 5 to 10 percent lower than comparable conventional varieties.  (Rampton & Stauber)

Een rapport van het Network of Concerned Farmers uit Australia, gepubliceerd in november 2004, merkt op dat transgene canola minder produktief is dan haar natuurlijke variant.

Although Monsanto claim a 40 % yield increase with Roundup Ready canola, their best on their website for Australian trials reveal yields are 17 % less than our national average.

Het protest tegen het “proefveld” met GGO-aardappelen is dus niet alleen volledig terecht.  Vanuit moreel standpunt is het zelfs noodzakelijk !  Het gaat hier niet over “wetenschap” of “honger uit de wereld helpen”.  Het is platte kommercie die voor de konsument – voor u en ik – niets, maar dan ook helemaal NIETS bijbrengt.  Hoe meer zaden gepatenteerd worden, hoe duurder de voedingsmiddelen zullen worden, van twijfelachtige kwaliteit en met serieuze risiko’s voor de gezondheid en de biodiversiteit.

Leestips :

Seeds of DeceptionExposing Industry and Government Lies About the Safety of the Genetically Engineered Foods You’re Eating, Jeffrey Smith

Seeds of Destruction – The hidden agenda of genetic manipulation, William Engdahl

Dokumentaires :

The world according to Monsanto, Marie-Monique Robin

The future of food, Deborah Koons Garcia
 

take down
the paywall
steun ons nu!