De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom het Ierse volk niets anders rest dan het faillissement
Europa, Ierland, Besparingen, Faillissement, Ontbering, Economisch mirakel -

Waarom het Ierse volk niets anders rest dan het faillissement

vrijdag 27 januari 2012 18:17
Spread the love

Volgens een rapport over de globale schuld dat door consultingbedrijf McKinsey is gepubliceerd (Debt and deleveraging: Uneven progress on the path to growth), is Ierland het land met de grootste privé-schuldenlast. Ierse huishoudens hebben tweeëneenhalf keer zoveel schuld als Griekse gezinnen. In de Irish Independent denkt economie-expert David McWilliams dat de schuldenaars insolvabiliteit moeten inroepen:

‘Het gevolg daarvan is dat de Ierse economie, om het niveau van de schuldenlast te handhaven, zes maal sneller moet groeien dan de rente die op deze schuld betaald moet worden. Laten we ervan uit gaan dat – ondanks alle onderhandelingen – deze rente 4% bedraagt. Dat betekent dat de Ierse economie volgend jaar met 24% zou moeten groeien, enkel om de ratio tussen schuld en bbp stabiel te houden.

Er zijn twee manieren om van je schulden af te raken. Je kan een gans leven lang werken en je schuld zo afbetalen. Dat is de ‘juiste’ manier. Maar soms wanneer  het gewicht van je schulden te groot is, is dat gewoon onmogelijk.

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Financial_Markets/Uneven_progress_on_the_path_to_growth

independent.ie/opinion/columnists/david-mcwilliams/david-mcwilliams-private-debt-so-enormous-that-default-is-only-option-2998840.html

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!