De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Extinction Rebellion Gent
Foto: Extinction Rebellion Gent

Waarom Extinction Rebellion actie voert in de haven van Gent

Op 1 april voerde Extinction Rebellion een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen kolenterminal in de Gentse haven in hun strijd voor een sociaal rechtvaardig energietransitieplan. Hieronder lees je de motivatie voor hun actie.

zaterdag 2 april 2022 16:00
Spread the love

 

Stad Gent heeft een matig ambitieus klimaatplan. Daar wordt echter de olifant in de kamer, de uitstoot van het Gentse havengebied, deel van de North Sea Port, grotendeels in genegeerd.

De haven, met gigantische industriële uitstoters van broeikasgassen als Arcelor-Mittal, Stora Enso, Cargill etc. teert voor haar energievoorziening op vervuilende fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en gas en is niet gebonden door een ambitieus klimaat- of energieplan. Rusland is vandaag de belangrijkste handelspartner van de Gentse haven, met 6,2 miljoen ton goederen ingevoerd vorig jaar, waarvan het grootste deel steenkool.

Dit resulteert in een enorme extreem hoge emissiezone ter grootte van vele malen het oppervlak van de Stad Gent en dat op een boogscheut van de Gentse LEZ (lage emissiezone). De uitstoot van alleen al de energie-intensieve in de Gentse haven bedraagt bijna acht maal die van de volledige stad.

Deze uitstoot is een van de belangrijke oorzaken van de klimaatchaos, van de jaarlijks meer dan 300.000 mensen ook die vroegtijdig sterven in Europa door vervuilde lucht.

Vele van deze bedrijven werken klimaatchaos in de hand via lobbying tegen klimaatwetgeving en greenwashing.

Maar vele van deze bedrijven zijn nauwelijks met klimaatneutraliteit bezig of werken klimaatchaos nog steeds in de hand via lobbying tegen klimaatwetgeving en greenwashing. Ze krijgen miljarden aan subsidies (o.a. onder de vorm van gratis uitstootrechten), boeken daardoor gigantische winsten die de zakken van hun aandeelhouders nog meer vullen en ondertussen blijft de wereldwijde CO2-uitstoot maar stijgen.

De huidige gekwantificeerde doelstellingen voor CO2-uitstootvermindering zijn ruimschoots onvoldoende in vergelijking met wat de wetenschap zegt dat moet gebeuren. Dit is onrechtvaardig, dodelijk voor de mensheid en het is hoog tijd dat deze vernietiging van onze toekomst stopt.

Het is hoog tijd om de ontwikkeling van hernieuwbare energie pijlsnel op te schalen en de CO2-uitstoot zelf NU drastisch te verminderen. Dit door een ambitieus klimaatplan voor de haven en de zware industrie te ontwikkelen en zo snel mogelijk te implementeren, de winsten van vervuilende bedrijven af te romen en met die opbrengsten o.a. een grootschalig sociaal plan te maken om woningen en gebouwen te isoleren.

Dit dient te worden gestuurd en gefaciliteerd door de Stad Gent, North Sea Port en bevoegde overheden en met verregaande betrokkenheid van de inwoners en werknemers van het havengebied. Alleen zo kunnen we iedereen, ook de minst sterke schouders, een leefbare toekomst bieden. Alleen zo kunnen we de haven van de toekomst uitbouwen en inzetten op duurzame extra jobcreatie op de lange termijn.

De haven moet zo snel mogelijk fossiele brandstoffen bannen en energieneutraal worden.

Extinction Rebellion Gent EIST: de haven moet zo snel mogelijk fossiele brandstoffen bannen en energieneutraal worden.

Gent, vertel de waarheid over de gigantische uitstoot van de haven. Informeer de burgers correct en op massale schaal. De klimaatnoodtoestand vereist dat we energieneutraal worden door te stoppen met verbranding van kolen, fossiele aardolie en fossiel gas en zo snel mogelijk over te schakelen naar hernieuwbare energie.

Dit moet NU gebeuren want:

  1. Uitstel is dodelijk, zo zegt zelfs de VN-secretaris-generaal na het uitkomen van het laatste IPCC-rapport: “De helft van de wereldbevolking is in gevaar. Het opvoeren van de investeringen zal essentieel zijn om te overleven.”
  2. 2. Energieafhankelijkheid van autoritaire, dictatoriale en oorlogszuchtige regimes moet stoppen.
  3. 3. De prijzen van fossiele energie swingen de pan uit en verwarming is voor vele mensen onbetaalbaar geworden. Hernieuwbare energie is sowieso een stuk goedkoper dan fossiele.

Doe dit op een sociaal rechtvaardige manier en met inspraak van burgers en werknemers via een burgerraad.

Célestin Claeys, activist van XR Gent: “Er wordt veel gepalaverd, bestudeerd en geïnnoveerd, maar concrete en bindende plannen om vervuilende fossiele brandstoffen te bannen en snel energieneutraal te worden bestaan er tot nog toe niet.

“Het moet allemaal veel sneller en verder gaan, plannen moeten bindend worden.”

Het moet allemaal veel sneller en verder gaan, plannen moeten bindend worden en enorme investeringsbudgetten moeten vrijgemaakt worden. Het geld is er: de BEL20 bedrijven maakten vorig jaar tot 42 procent meer winst!

Alleen zo kunnen we iedereen, ook degenen die hun energiefactuur nu niet kunnen betalen, een leefbare toekomst bieden. Alleen zo kunnen we de haven van de toekomst uitbouwen en inzetten op extra jobcreatie op de lange termijn.”

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!