De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom CO2-compensatie de wereld niet gaat redden

donderdag 28 april 2022 12:06
Spread the love

Bij velen zit de schrik van de uitkomsten van het recente IPCC, de kennisorganisatie van de Verenigde Naties, er goed in. Diverse media spreken over een alarmerende boodschap, waarin duidelijk wordt dat het huidige klimaatbeleid tekort schiet en dat razendsnelle actie vereist is. Ondanks verschillende klimaatmaatregelen, is het afgelopen decennium de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van eerdere decennia nog nooit zo toegenomen. Inmiddels is de opwarming van de aarde met 1,1 graden Celsius toegenomen. Zonder nieuwe maatregelen zal dit aan het einde van de eeuw toenemen tot ruim 3 graden Celsius.

Net-zero uitstoot

Het nieuwe IPCC rapport toont aan dat er meer nodig is dan de huidige ambities om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. De huidige ambities zoals het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van hernieuwbare energie zullen niet toereikend zijn. In november 2021 werden bedrijven al aangesproken op de VN-klimaatconferentie COP26-klimaattop in Glasgow. Één van de belangrijkste afspraken spreekt organisaties aan op het bereiken van “netto nul” uitstoot. De term ‘net-zero’ (oftewel: netto nul) is al langer bekend en wordt gedefinieerd door het IPCC als: “Het punt waarop uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer wordt gecompenseerd door verwijderingen van broeikasgassen uit de atmosfeer gedurende een bepaalde periode”. Dit betekent dat net-zero op twee manieren kan worden bereikt. Allereerst door de uitstoot van emissies van de product- en/of organisatieketen te verminderen en daarnaast door uitstoot te compenseren. Op de laatste manier heerst kritiek. 

Kritiek op compenseren

Onderzoek van Greenpeace uit 2021 toont aan dat het overgrote deel van de organisaties die zich inzetten om de klimaatdoelstellingen halen, dit willen bereiken door middel van het compenseren van uitstoot. Deze manier van verduurzamen is een relatief gemakkelijke manier, maar vergeet dat bomen en planten vele jaren nodig hebben om volgroeid te zijn daadwerkelijk uitstoot te kunnen compenseren. Bovendien gaat compenseren er ook van uit dat het mogelijk is om eindeloos te compenseren, terwijl het voortdurend aanplanten van bomen beperkingen kent. Dit betekent dat er meer nodig is dan het compenseren van uitstoot.

Uitstoot verminderen binnen eigen keten

Het compenseren van uitstoot is een van de belangrijkste uitgangspunten van de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Hoewel het een manier is om bij te dragen aan de klimaatdoelen, levert het direct verminderen van de uitstoot binnen de keten van een organisatie onmiddellijke resultaten op. Zonder het verminderen van uitstoot binnen de keten kan de klimaatcrisis niet worden opgelost. Een van de manieren om uitstoot te verminderen is middels een levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA is een unieke methode die de impact een product of organisatie op mens en milieu kwantificeert. Met de informatie uit een LCA kunnen onderbouwde milieu strategische beslissingen worden genomen. Klik hier voor meer informatie over wat een LCA voor jou kan betekenen.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!