De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WAAROM BART DE WEVER ERMEE WEG KOMT

WAAROM BART DE WEVER ERMEE WEG KOMT

woensdag 6 oktober 2010 23:23
Spread the love

Waarom komt Bart De Wever ermee weg, terwijl in 2008 de pogingen van Yves Leterme om een regering te vormen, algemeen als een mislukking werden betiteld?”. Deze vraag werd telkens opnieuw herhaald door Yves Desmet van De Morgen en Lieven Verstraete van Terzake deze woensdagavond. Bijna tienmaal vernam ik dat “Bart DW ermee wegkomt”.

Ja, dat zal dan wel zo zijn, zeker? Gans Vlaanderen staat immer pal achter hem, wie durft dat nu nog ontkennen?

En zo toont de TV toch nog eens de realiteit: een paar journalisten in de grote media beslissen dat “Bart ermee weg komt”. Ook Walter Pauli (De Morgen) wist dit al gisteren te melden: “hij komt er nog mee weg ook”.

De kommentaren van Paul De Grauwe (De Morgen 6/10) en zeker Luc Van Der Kelen (HLN) gaan nochtans de andere kant uit: ”Neen zeggen is bij de N-VA-voorzitter een gewoonte aan het worden, hij lijdt blijkbaar aan bindingsangst want hij moet zijn eerste communautaire akkoord nog sluiten” (…)”De conclusie is vrij eenvoudig: de leider kan wel als de beste quizzen, hij is een slimme analyst, een talentvolle politieke pokeraar maar hij en zijn partij waren niet klaar voor de taak die ze moesten uitoefenen”.

Het ABVV schrijft: “…Tot slot zal een regionalisering van de personenbelasting niet zonder gevolgen blijven voor het nettoloon en zal zij aanleiding geven tot onaanvaardbare concurrentie tussen de werknemers. Hierdoor dreigt de verarming voor een hele groep werknemers met – naast het menselijke aspect – alle gevolgen voor het binnenlands verbruik en het economisch herstel. Bovendien zal een regionalisering van de personenbelasting ook nog leiden tot aanzienlijke en overbodige rompslomp.
Net zoals tal van werkgevers geen vragende partij zijn voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting, is het ABVV van mening dat deze zal leiden tot een schadelijke concurrentie en bovendien de financiële stabiliteit van het land in gevaar zal brengen
“. http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htm

Maar Yves Desmet in zijn editoriaal: “Niemand bij de andere Vlaamse partijen durft het aan op dit ogenblik Bart De Wever te dumpen, of zelfs maar aan te vallen”.

Is dat zo? Wat schrijven Caroline Gennez, Wouter Van Besien en Wouter Beke?

Met politieke stratego bescherm je geen jobs. Ik roep dan ook op om de stratego nu stop te zetten. Er liggen redelijke elementen op tafel waarmee redelijke mensen een compromis kunnen maken, zowel rond fiscale autonomie als rond het versterken van de federale sociale zekerheid. De NV-A wil nu, naar Nederlands voorbeeld, gedoogsteun bieden aan de regering in lopende zaken (…). Dat is cynisch.”  http://www.s-p-a.be/artikel/met-politieke-stratego-bescherm-je-geen-jobs/

Wouter Van Besien bewijst nog eens hoe serieus hij is, en weerlegt inhoudelijk enkele cruciale N-VA eisen, die hij “symbolenfetisjisme” noemt, en “economische nonsens” (over het splitsen van de vennootschapsbelasting). http://www.groen.be/uploads/dossiers/als_symbolen_belangrijker_worden_dan_feiten.pdf

De stijl van CD&V is subtieler, maar kan moeilijk als lof voor Bart gelezen worden: Wouter Beke: “Wij hebben de PS en de N-VA, die gemandateerd zijn door de kiezer, alle kansen gegeven om tot een communautair akkoord te komen. Wij hebben daar actief aan meegewerkt door concrete voorstellen op de tafel te leggen op vlak van gezondheidszorg, kinderbijslag, justitie, arbeidsmarkt, financieringswet. We nemen er akte van dat de N-VA zowel qua formule als qua inhoud van nul wil herbeginnen». http://www.cdenv.be/actua/nieuws/cdv-reactie-op-de-politieke-situatie

Maar voor de TV kijkers is dat zeker niet flashy genoeg, te genuanceerd: Bart komt ermee weg, klinkt veel beter.

Dan niet verwonderd zijn als de brave kiezers Hem zo’n slimme mens vinden.

take down
the paywall
steun ons nu!