De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom apothekers nodig zijn in het vaccinatiecentrum
Opinie - Hilde Deneyer

Waarom apothekers nodig zijn in het vaccinatiecentrum

Dat een arts en verpleegkundige nodig zijn in een vaccinatiecentrum, dat spreekt voor zich. Maar waarom ook een apotheker?

donderdag 11 februari 2021 12:49
Spread the love

 

1 jaar geleden veroverde Corona de wereld.  365 dagen wordt ons leven sindsdien beheerst door Corona. Begin maart 2020 lanceerden we vanuit het Vlaams ApothekersNetwerk de slogan “apotheker blijf achter je toog”. Vandaag stellen we vast dat honderden apothekers bereid zijn om van achter hun toog te komen en mee te werken aan een geslaagde vaccinatiestrategie. Het is een fel besproken onderwerp in apothekersland: die vaccinatiecentra. Elke apotheker heeft er van dichtbij of veraf mee te maken. In de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen zetten apothekers zich in als farmaceutisch expert of bereider van vaccins. Lokale beroepsverenigingen faciliteren lokaal overleg. Lokale kringen van apothekers gaan in overleg en mandateren collega’s.  Op sommige plaatsen nemen apothekers de taak van populatiemanager of HR-verantwoordelijke op. Het duurde iets langer dan in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië krijgt de apotheker een rol in de vaccinatiecentra.

Het vaccinatiecentrum is een bonte verzameling van verschillende engagementen. Vrijwilligers, gemeentepersoneel, gezondheidsprofessionals, vaccinatoren, administratieve krachten, de evenementsector … Ieder draagt een steentje bij aan het welslagen van de vaccinatiecampagne. Maar waarom is er ook een apotheker nodig?

VAN heeft vanuit de apotheeksector hard gewerkt om de apotheker een plaats te geven in de vaccinatiecentra. Niet iedereen lijkt even goed op de hoogte te zijn van ons kunnen, laat staan overtuigd. Voor ons was het nochtans al snel duidelijk: wie is er beter geplaatst dan de apotheker om een kwaliteitsvolle bereiding van de vaccins te garanderen?

Dagelijks zijn we in onze apotheek in de weer om de kwaliteit van onze dienstverlening en een correcte farmaceutische zorg te verzekeren. Stellen we de juiste vragen bij het afleveren van een hoestsiroop? Voeren we voldoende controles uit bij de uitvoering van een magistrale bereiding? Is het duidelijk voor de patiënt hoe hij het geneesmiddel moet gebruiken? Heeft de koelkast de juiste temperatuur? Tijdens het eerste practicum galenische farmacie leerden we al snel hoe we ons poeder correct moeten afwegen op de weegschaal. Apothekers zijn getraind in het nauwkeurig en accuraat werken.

Dit alles maakt het duidelijk: apothekers zijn broodnodig in de vaccinatiecentra. Om ervoor te zorgen dat elke burger een spuit met de correcte dosis vaccin in de arm krijgt. Om er zeker van te zijn dat men weet wie welke spuit kreeg. Apothekers zijn experten inzake de bereiding van de vaccins, en de kwaliteit en traceerbaarheid ervan.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkent onze expertise en geeft ons een duidelijke rol in de Vlaamse vaccinatiestrategie. Deze samenwerking resulteert in een dynamisch draaiboek voor de “farmaceutisch expert”. Intussen wordt deze expertise ook door de Federale Taskforce onder leiding van Dirk Ramaekers erkend en overgenomen.  Apothekers leiden als farmaceutisch expert de bereiding van de vaccins in goede banen en steken zelf ook de handen uit de mouwen als bereiders. Binnen de apothekerskringen in elke eerstelijnszone lanceerde men een oproep om zich kandidaat te stellen en mee te werken aan dit grootse project. Al honderden collega’s engageerden zich. Positivisme, sociaal en maatschappelijk engagement en drive voor lokale zorg zijn blijvende kenmerken van onze sector doorheen deze hele crisis. Onze apothekers blijven er voor gaan, elke dag opnieuw, achter hun toog, en binnenkort ook van achter hun toog, in de vaccinatiecentra. Mijn respect voor al mijn collega’s is torenhoog.

Het spreekt uiteraard ook voor zich dat er samenwerking nodig is. Samenwerking tussen de verschillende actoren in het vaccinatiecentrum. Eenieder zal zijn of haar verantwoordelijkheid moeten opnemen, en dit op alle niveaus, los van lijnen en structuren.

Het wordt een uitdaging, dat staat vast. Maar met gezond ‘apothekersverstand’ brengen we dit tot een goed eind, met de apotheker in een glansrol. Fier dat ik apotheker ben.

 

Hilde Deneyer is algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk, een vzw die fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apotheker tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen.  

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!