De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waar voor je geld
Antwerpen, Werklozen, Activatie -

Waar voor je geld

vrijdag 13 augustus 2010 00:10
Spread the love

Vindt u het een goed idee dat een stad of gemeente leefloners inzet om klusjes op te knappen, zoals onkruid wieden?

Deze vraag verscheen vandaag op de site van De Redactie. Uit nieuwsgierigheid, en omdat ik pollvragen allerhande beantwoord, klikte ik mijn keuze aan. Toen de statistiek verscheen met daarop de antwoorden van alle stemmers (een kleine 4.000), moest ik toch eens de wenkbrauwen fronsen. Meer dan 90% van de bevraagden gaf te kennen dat ze dit idee wel ok vonden.

Door het verbod op pesticiden zullen de groendiensten extra krachten nodig hebben. Als oplossing onderzoekt de stad Antwerpen of het haalbaar is om de leefloners te activeren.
Het argument dat leefloners in ruil voor financiële tegemoetkoming hun diensten aan de gemeenschap zouden moeten aanbieden, klinkt op het eerste gezicht logisch.
Maar dient gemeenschapsdienst niet vrijwillig te zijn? Mensen verplichten om onkruid te wieden, plantsoenen aan te leggen en dergelijke meer, getuigt van weinig respect ten opzichte van mensen die van een leefloon moeten leven. Want wat velen vergeten is dat de meerderheid moét leven van dit leefloon; omdat men nu eenmaal te ziek, te oud, gehandicapt is, of op enige andere manier niet in staat om te werken. De ‘profiteurs’ waarover sommige partijen zo graag spreken, vormen maar een heel kleine minderheid van de niet-actieve bevolking.
Leefloners inzetten als goedkope/gratis werkkrachten is niet de oplossing. Wat dan wel? Toekomstige vacatures invullen door mensen een échte job te geven.

take down
the paywall
steun ons nu!