De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VS beschuldigd van schending mensenrechten in Venezuela

VS beschuldigd van schending mensenrechten in Venezuela

donderdag 25 februari 2021 16:58
Spread the love

Over Venezuela krijgen we in onze westerse media meestal niets anders te horen dan schendingen van de mensenrechten van overheidswege. Een van de geruchtmakende voorbeelden is de schendig van de vrijheid van meningsuiting. Zo worden pers en Tv-stations aan banden gelegd of gesloten. In werkelijkheid opereren een rits uitzendkanalen die dagelijks rechtstreekse aanvallen op de regering de ruimte insturen, al jarenlang. De bevolking leeft gebukt onder schaarste en leidt in sommige gevallen honger door de onkunde en de nalatigheid van de dictatoriale overheid. Die versie van de feiten wordt breed uitgesmeerd door de Amerikaanse regering en gemakshalve overgenomen door de media van de Europese Unie, die tenslotte medeplichtige bondgenoten zijn. Eenzijdige dwangmaatregelen door de VS opgelegd om het land economisch de grond in te boren, worden met moeite aangestipt, als een soort aanhangsel

Nochtans zijn die sancties dodelijk en gaat niet iedereen ermee akkoord met die eenzijdige dwangmaatregelen. Zelfs vanuit de VS stijgen reacties op. In Washington stuurden de senatoren Elizabeth Warren, Edward Markey en 23 congresleden een brief naar Joe Biden waarin zij hem vroegen de sancties te herzien wegens de catastrofale gevolgen in tijden van pandemie.

In Venezuela staat dit verzoek van Amerikaanse congresleden haaks op dat van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, die maar bleef herhalen dat de sanctiestrategie, gepaard met straatprotesten, moet worden gehandhaafd. Juan Guaidó kreeg in het begin steun van zowat overal. Zowel van het gros van de Venezolaanse oppositiepartijen als van de VS en de Europese Unie. Maar sinds de laatste parlementaire verkiezingen van december 2020, geboycot door een deel van de oppositie, gekenmerkt door ernstig absenteïsme en gewonnen in het voordeel van de zittende regering van Nicolás Maduro, is het succes van Juan Guaidó en, evenredig daarmee de steun die hij in het buitenland geniet, sterk aan het wegkwijnen. Zo verklaarde Henri Falcón, een andere Venezolaanse oppositieleider en voormalig presidentskandidaat, dat ‘de oppositie een andere koers moet gaan varen’ om ruimte terug te winnen en krachten te bundelen.

Venezolaanse overheid gaat in de tegenaanval

 Maar onlangs is de Venezolaanse overheid overgegaan tot de tegenaanval en geeft ze de VS lik op stuk. Ze legde onder meer een klacht neer bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Venezuela ontving Alena Douhan, de Speciale Rapporteur van Eenzijdige Dwangmaatregelen en Mensenrechten van de Verenigde Naties. Zij kwam op 1 februari in Venezuela aan om te onderzoeken in hoeverre de invoering, handhaving of toepassing van sancties de volledige verwezenlijking van de rechten van de Venezolaanse burgers belemmeren. Na haar bevindingen riep ze op 12 februari de Verenigde Staten en de Europese Unie op de sancties tegen Venezuela te staken. Ze benadrukte dat de unilaterale sancties in strijd zijn met de mensenrechten en onwettig zijn omdat zij niet door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. Zij liet ook weten dat het eindverslag van haar bezoek op 21 september aan de Raad van de Mensenrechten van de VN zal voorgelegd worden. Ze voegde eraan toe dat er andere rapporteurs gepland zijn om Venezuela te bezoeken.

Verwoestende gevolgen

 Tijdens het bezoek aan het land verklaarde de speciale rapporteur van de VN dat zij ontmoetingen had met president Nicolás Maduro, met leden van het uitvoerend kabinet, alsook met vertegenwoordigers van de Venezolaanse oppositie, vakbonden en leden van de katholieke kerk. Tijdens een persconferentie die ze daaromtrent gaf, zei ze: ‘De levenskwaliteit van de Venezolanen is verminderd als gevolg van eenzijdige sancties.’

In het rapport, waarbij ze een voorlopige balans opmaakt, concludeerde ze dat de eenzijdige dwangmaatregelen ‘een verwoestend effect hebben gehad op de gehele bevolking van Venezuela’ en dat dit effect nog sterker was bij de lagere-inkomensgroepen, vrouwen, kinderen, medisch personeel, gehandicapten of chronisch zieken en inheemse bevolkingsgroepen.

In het rapport dringt Douhan er bij de VS-regering op aan een einde te maken aan de noodtoestand met betrekking tot Venezuela, de sancties tegen derde partijen te herzien en op te heffen, … (en) af te zien van het opleggen van sancties op diesel.

Ook eiste ze dat de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Portugal en de Verenigde Staten, die illegaal fondsen van Venezuela achterhouden, de tegoeden van de Centrale Bank van Venezuela (BCV) zouden vrijmaken voor de aankoop van medicijnen en andere essentiële goederen, zodat kan worden voldaan aan de humanitaire behoeften van de bevolking.

Evenzo drong ze er bij de grondwettelijke regering van Nicolás Maduro en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties op aan te onderhandelen over een overeenkomst om de distributie van essentiële goederen te waarborgen zonder onderscheid naar leeftijd, geslacht, godsdienst of politieke overtuiging.

Ze stipte aan dat de inkomsten van de regering met 99% zijn gedaald en dat het land thans leeft van 1% van de inkomsten die het had vóór de dwangmaatregelen en eenzijdige sancties. ‘76% van de Venezolaanse inkomsten werd gebruikt voor sociale projecten, maar er wordt slechts 1% inkomsten binnengehaald, dus in werkelijkheid is het een miserabel bedrag,’ stelde ze vast.

Covid-19

Nog een gevolg van de blokkering van de tegoeden van de Centrale Bank van Venezuela in het buitenland is de onmogelijkheid voor de  regering om het vaccin tegen COVID-19 aan te schaffen, meldde Alena Douhan nog. Daardoor kan het land onmogelijk het vaccin, de apparatuur en de medische benodigdheden aanschaffen.

‘Het is zorgwekkend dat de sancties tegen olie, mijnbouw, de economische blokkade en het bevriezen van de activa van de Banco Central de Venezuela, de bestaande economische en humanitaire rampen hebben verergerd. Want daardoor worden het genereren van inkomsten en het gebruik van middelen voor het ontwikkelen en onderhouden van infrastructuur en sociale programma’s verhindert,’ zei hij. ‘De mensen zijn afhankelijk van overheidssteun langs de Lokale Comités voor Voorziening en Productie (CLAP), overdrachten van geldbonussen  via de Carnet de la Patria  en talrijke subsidies voor bedienden,’ zei zij. Het Carnet de la Patria is een soort gratis  identiteitskaart waarmee kan betaald worden en geld kan ontvangen worden.

De rapporteur drong er verder bij de regering van de VS op aan ‘de nationale noodtoestand met betrekking tot Venezuela te beëindigen, de sancties tegen de Venezolaanse openbare sector, secundaire en derde partijen te heroverwegen en op te heffen, en af te zien van het opleggen van sancties.’

‘Dwangmaatregelen hebben de ontwikkeling van het land afgesneden, omdat zij de economie hebben aangetast,’ ging Douhan verder op de persconferentie die werd uitgezonden door Venezolana de Televisión, waar zij aangaf dat de dwangmaatregelen de inkomsten van de Venezolaanse regering met 99% hebben doen dalen.

Gevolgen van de sancties kunnen niet onderschat worden  

‘De verscherping van de sancties heeft het potentiële impact van (economische) hervormingen ondergraven, evenals het vermogen van de staat om sociale projecten uit te voeren’, ging ze verder, terwijl zij benadrukte dat het als gevolg van de sancties niet mogelijk was om een betere levenskwaliteit te bieden aan Venezolanen

“Ik ben bezorgd dat de sancties, de economische blokkade van Venezuela en het bevriezen van de middelen de bestaande economische rampen hebben verergerd (…)In het licht van de situatie uitte zij haar bezorgdheid over de gevolgen van de sancties – die volgens haar in omvang niet kunnen onderschat worden – omdat zij in strijd zijn met verplichtingen ‘die voortvloeien uit universele en regionale instrumenten, zoals een eerlijke rechtsgang en het vermoeden van onschuld.’

‘Ik kijk met bezorgdheid uit naar de bedreigingen tegen derde landen, de invoering van vertrouwelijkheidsclausules in de grondwettelijke anti-blokkadewet van Venezuela. Ik ben bezorgd dat het ontbreken van middelen en de onwil van buitenlandse partners, banken en rederijen om handel te drijven met hun Venezolaanse partners, ertoe heeft geleid dat het onmogelijk is om middelen te verwerven,’ zei ze nog.

(Bron: Het volledige voorafgaande verslag is te vinden op de VN pagina:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26749&LangID=E)

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!