De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VRT normaliseert extreem-rechts

VRT normaliseert extreem-rechts

dinsdag 2 juli 2024 15:22
Spread the love

Ik hoor van insiders dat de sterke groei van het Vlaams Belang en de harde toon die de partij aanslaat ten aanzien van de VRT binnen de nieuwsredactie van de openbare omroep tot een zekere angstcultuur aanleiding geeft. Is er een verband met de opmerkelijk hoge aanwezigheid van VB-ers in de praatprogramma’s van de VRT in de weken voor de verkiezingen? Feit is dat de partij daarin vaak met fluwelen handschoenen werd aangepakt. Ik onderschrijf volledig het standpunt van Bert Bultinck in de jongste Knack dat we met het gesprek van 23’ dat Phara de Aguirre op 18 juni in De Afspraak voerde met Tom Van Grieken een ‘dieptepunt’ bereikt hebben in de normalisatie van extreemrechts in Vlaanderen. De Aguirre, die ooit een interviewreputatie als harde tante had, leek nu de troostende Moeder Theresa die de arme Van Grieken – die ocharme vermoeid campagne had gevoerd, ongelukkig mensen had gekwetst, uitgelachen werd voor zijn ‘kookwekkertje’ en weer in de oppositie moet – in de armen sloot. Door Van Grieken ongehinderd in staat te stellen de overwinningsnederlaag vooral toe te schrijven aan zijn uitschuiver met Petra De Sutter hielp de Aguirre mee om een complete draak te maken van het hele verkiezingsgebeuren. Geen enkele vraag over het extreemrechts gif dat de partij al jaren in de samenleving spuit met de voortdurende associatie tussen de aanwezigheid van niet-Belgen en uiteenlopende maatschappelijke problemen, wat nog eens extra geaccentueerd werd tijdens de voorbije congressen van de partij. Hoezo Van Grieken wil niemand kwetsen? Waarom geen vraag over het rapport waarin de Orde van Vlaamse Balies 16 voorstellen uit het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang ‘een rode kaart’ gaf omdat ze een bedreiging vormen voor de rechtsstaat en de uitlating van Van Grieken “dat het gerecht corrupt is” als reactie op het vonnis in de zaak Schild&Vrienden? Idem voor het rapport van het Planbureau dat een gigantisch begrotingstekort voorspelde als de VB-voorstellen zouden worden uitgevoerd. Zou het niet kunnen dat de onthullingen tijdens de kiescampagne over nazi-sympathieën van EU-parlementslid Tom Vandendriessche en enkele andere VB-ers de partij in laatste instantie heel wat stemmen gekost heeft? Quid met “de stormram” waarmee de partij de aanval op de cultuursector wou inzetten. Als het over de VRT ging kwam De Aquirre niet verder dan wat gelispel over beperking van het programma-aanbod, terwijl het Vlaams Belang de autonomie van de nieuwsredactie wil onderuit halen met haar eis tot een proportionele aanwezigheid in de nieuwsprogramma’s a rato van haar aanwezigheid in het Vlaams parlement.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!