De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VRT-foto, degeneratie van wetenschappelijk onderzoek

VRT-foto, degeneratie van wetenschappelijk onderzoek

Kan een openbare instelling zowel de vraagstelling, de onderzoeksopzet, de analyse, de resultaten, de verwerking in reportages, de discussies en het grapje op het einde volledig zelf sturen? Is dat niet teveel monopolie, behoort dat wel tot haar opdracht, zeker als zij zich hiermee in de plaats zet van andere door de overheid betoelaagde instituten zoals de universiteiten.

vrijdag 4 april 2014 21:33
Spread the love

Legale migratie en mobiliteit
moeten een boost krijgen
“, zo klonk het op 04/04/2014 op de
top van Europese en Afrikaanse leiders in Brussel. Dat is wat de
laatste 30 jaar in België is gebeurd en wat vele migranten gelukkig
heeft gemaakt en waar ze dankbaar voor zijn. En dat zal zo blijven, ook
voor de nieuwe migranten die de komende decennia hun plaats in de
Belgische samenleving zullen krijgen of verwerven. Zeker ook de zwarte
bevolking die eindelijk, zoals de oude koloniale gebieden in Nederland
en Frankrijk, in België na-koloniale levensruimte krijgen. Geen ‘tsunami’
zoals Bart De Valck van de VVB gisteren op Terzake verschillende malen
zei, vooral de ‘tsunami’ in de Brusselse randgemeenten was hem teveel – die is toevallig vooral zwart is
-, of de ‘toevloed’ zoals Lieven
Verstraete zich met de tong tussen de lippen liet ontvallen. Waarom toch
die referentie naar watertoestanden, repliceerde Ching Lin Pan van de
UIA, die goed haar streng trok. En ja wij zijn fier op 50 jaar migratie,
daar mag op gevierd worden stelde ze voor een geconsterneerde Verstraete
en De Valck.
 
 

En waarom wordt het evidente altijd verzwegen of niet onder de
aandacht gebracht?

   

1. Dank zij de migratie zijn vooral de grote steden en daarmee ook de
gewesten van de (demografische) ondergang gered en wordt de toekomst,
ook van de sociale zekerheid, verzekerd.

2.Dank zij de migratie en de erg overzienbare en gerechtvaardigde
deelname aan vervangingsinkomsten, werd de crisis in België gebufferd en
met koopkracht bestreden, tot het profijt van allen.

3. In het Vlaams gewest is het beroep op vervangingsinkomens even hoog
als in Brussel, ook al is het % met migratieachtergrond er 5x hoger. Dat
wijst al op een serieus ondergebruik van vervangingsinkomsten in regio’s
met hoge migratieachtergrond.

4. In Vlaanderen is het beroep op publieke tewerkstelling even hoog als
in Wallonië ook al is het aandeel met migratieachtergrond er 40% lager.

5. In Brussel is de ondertewerkstelling in publieke dienstverlening
ronduit dramatisch. Opgedreven investeringsprogramma’s in Brussel en
regio’s met hoge migratieaanwezigheid zijn de uitweg uit de
ondertewerkstelling, de armoede en de maatschappelijke uitsluiting. Het
is de migratie die de samenleving in België (terug) op het juiste
spoor zal zetten. En dat wordt ook meer en meer vanuit de
migratieachtergrond beseft, ze mogen wat feller uit de hoek komen.
5. En waarom zijn er in Brussel 40% van de inwoners die moeten leven van
het inkomen van de 60% anderen, terwijl er in Vlaanderen maar 30%
inwoners zijn zonder inkomen die van 70% van het inkomen van anderen
leven? Kan daar ook eens een journalist (van de VRT) over nadenken? Voor
alle cijfers zie BuG 216, inkomen bevolking per gewest.
 

Gelukkig liggen migranten niet wakker van de wetenschappelijke
prietpraat

 

En het kan een troost zijn te weten dat ‘migranten’ niet wakker liggen
van de resultaten van tendentieuze, suggestieve, opiniërende en
perceptieonderzoeken, die daarbij nog een winstoogmerk nastreven zoals
bij de de VRT-foto het geval is. De verregaande degeneratie van
onderzoek waar ook Swyngedouw en Abs, met materiaal van 2010 hun
bijdrage toe leveren, nodigt enkel uit nieuw, maatschappijbetrokken
en wetenschappelijk onderzoek samen met de reguliere migratie een boost
te geven. Zelfs de VRT journalisten voelen zich zichtbaar ongemakkelijk
om zoveel onzin op het dagelijks brood van de kijker te smeren.
 

De kers op de taart van de degeneratie is de VRT Wilders-imitatie.
 

Wat wil je, zo werd gevraagd, meer pensioen, meer mobiliteit, meer
gezondheidszorg, meer jobs, 12 keer meer van het goede en dan 1 keer
minder, migratie. in feite wordt ‘minder migratie’ begrepen als minder
migranten, en de Vlamingen zeggen onder leiding van de VRT-orkestmeester
in koor: minder, minder, minder. Wie het in z’n hoofd haalt om
‘migratie’ als na te streven of te verwerpen fenomeen te bevragen
devalueert z’n hele onderzoeksopzet. De volgende keer vragen of men voor
of tegen zwangerschap is, voor of tegen eten, voor of tegen naar het
toilet gaan.
  

    
DeWereldMorgen.be

  

Minder, minder, minder migranten, zegt het ‘volk’.
 

De hocus pocus met de schaal van 7
 

En dan het eeuwige bedrog van opinies op een schaal van 7 alsof een
opinie een ‘glijdend’ gegeven is, een ‘waardeschaal’: volledig akkoord,
eerder akkoord, een beetje akkoord, zonder mening, een beetje niet
akkoord, eerder niet akkoord, volledig niet akkoord. En dan gebeurt de
hocus pocus: een beetje akkoord wordt samengenomen met eerder en
volledig akkoord en krijgt het cachet van een tegensprekelijke
uitspraak: akkoord maar dan zonder enige nuance, en hetzelfde aan de
andere kant van de ‘schaal’: een beetje niet-akkoord wordt dan
niet-akkoord. Dit is bezit nemen van de opinie van de mensen en ze
meteen verkrachten. Zelfs als men tot dit soort bevragingen overgaat is
de enige kennis die men er uit kan halen: volledig akkoord, en alle
andere 6 categoriën zijn samengenomen niet-volledig akkoord, en
omgekeerd: volledig niet akkoord en alle andere 6 zijn niet volledig
niet-akkoord. elke andere verwerking is manipulatie en ontkracht de
mening die men zogezegd wil bevragen. De enig mogelijke vraagstelling
is: ben je, ja dan neen, akkoord met deze mening, opinie, uitspraak, met
een 3de antwoordmogelijkheid ik weet niet.

Zijn VRT-journalisten kiekens zonder kop?
 

Op basis van deze geforceerde mening mag men, op de VRT-site,
zichzelf
spiegelen aan de ‘Vlaamse opinie’, nu heeft men evenwel maar 3
categorieën om te kiezen: akkoord, neutraal en niet-akkoord en
kan men
zelfs niet meer een genuanceerd antwoord geven, iets wat de
bevraagden
in de enquête wel konden. Waarom journalisten, toch gestudeerde
mensen van over het algemeen licentiaatniveau, meespelen in dit bedrog
is
moeilijk te begrijpen. Evenals het feit dat een openbare
instelling
zowel de vraagstelling, de onderzoeksopzet, de analyse, de
resultaten,
de verwerking in reportages, de discussies en het grapje op het
einde
mag sturen? Is dat niet teveel monopolie, behoort dat wel tot
haar
opdracht, zeker als zij zich hiermee in de plaats zetten van
andere door
de overheid betoelaagde instituten zoals de universiteiten. En,
op


Pacolet en Dewispelaere
na, laten die het
allemaal maar passeren. Misschien wat meer migranten in het
wetenschappelijke onderzoek activeren?Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!