De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrouwenkracht als hoop voor 2013

Vrouwenkracht als hoop voor 2013

donderdag 20 december 2012 16:24
Spread the love

Op kerstmis wensen we elkaar vrede toe. Op nieuwjaar formuleren we onze voornemens en hoop voor het volgende jaar. Ook de Vrouwenraad wil graag een boodschap van hoop en vrede delen.

België kent al bijna zeventig jaar geen oorlog meer. Wellicht vergeten we daarom snel dat vele landen vandaag in brand staan, ongehinderd door de vredesgedachten van kerstmis en nieuwjaar. Aangezien soldaten steeds vaker bewust burgers als doelwit nemen, lijden ook talloze vrouwen en kinderen onder oorlog en (seksueel) geweld.

Graag wil de Vrouwenraad van de gelegenheid gebruik maken om onze solidariteit uit te spreken voor de vrouwen in Oost-Congo, met wie we nauwe banden hebben.

Volgens ‘UN Women’, de entiteit voor vrouwenrechten binnen de Verenigde Naties, werden in Oost-Congo sinds 1996 minstens 200.000 gevallen van seksueel geweld tegen vrouwen opgetekend. Dat gebeurde niet steeds tijdens oorlogen. Geweld wordt tijdens een gewapend conflict ‘normaal’. Als soldaten na een vredesakkoord terugkeren naar huis, ervaren vrouwen vaak opnieuw geweld en onveiligheid. Ook al namen verkrachtingen door soldaten in Oost-Congo af tussen 2004 en 2008, sindsdien is de hoeveelheid verkrachtingen door burgers er zeventien maal groter geworden.[1]

De recente heropflakkering van het conflict doet opnieuw vrezen voor de rechten en de veiligheid van vrouwen in Oost-Congo. De Vrouwenraad bewondert de moed en het uithoudingsvermogen van deze vrouwen. Wij hopen dat deze vreselijke oorlog snel mag eindigen, en dat de toekomst beter wordt.

Vredesakkoorden vormen een wettelijke basis voor hoe een samenleving erna draaien zal. Goede akkoorden zijn dus cruciaal voor een duurzame en rechtvaardige verandering. Sinds 1990 blijken slechts 16 procent van alle vredesverdragen te refereren naar vrouwen en slechts 7 procent vermeldt gelijkheid en mensenrechten voor vrouwen.[2]

Dat de bijdrage van vrouwen echter erg belangrijk kan zijn voor het stichten van duurzame vrede, getuigen deze boodschappen van vrouwen van Firefec, een netwerk van Congolese vrouwen die in België ijveren voor vrede en ontwikkeling:

  • “Vrede is een onschatbaar goed, en zal in de wereld heersen dankzij vrouwen, die de toekomst zijn van de mensheid”. – Stephanie Baguma
  • “Vrede is onze erfenis. Het is een recht en we mogen het ons niet laten ontzeggen.” – Dada Stella Kitoga Bitondo
  • “Voor het nieuwe jaar wens ik een boodschap van vrede te versturen, een straal van hoop aan alle vrouwen die tragische beproevingen doorstaan, om hun ogen te doen schitteren. Deze hoop is niet de ontkenning van de harde realiteit van het leven, maar wel de wetenschap dat doorheen de kracht van vrouwen voor vrede, het lijden ooit stopt en alle wonden helen.” – Louise Ngandu
  • “De kracht van vrouwen, dat is ook weigeren somber te worden” – Véronique Kabonga Mizaba Bora

[1] In Pursuit of Justice, UN Women, 2012, pagina 84

[2] In Pursuit of Justice, UN Women, 2012, pagina 100

take down
the paywall
steun ons nu!