De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrouwendag in Oostende
Tijdingen -

Vrouwendag in Oostende

maandag 28 februari 2011 15:44
Spread the love

Reeds 100 jaar heeft de vrouwenbeweging haar eigen dag: jaarlijks op 8 maart. Het stadsbestuur Oostende organiseert samen met een aantal partners, in het kader van de Internationale vrouwendag 2011, de volgende activiteiten:

Vrijdag 4 maart 2011

’t Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende

20.00 uur: “Vrouwen uit verschillende culturen”

Panelgesprek met Oostendse allochtone vrouwen, met als thema de situatie van vrouwen hier en in de landen van herkomst. Moderator is Luc Lippens.

21.30 uur: verkiezing van de Verdienstelijke Handelaarster 2011,

een initiatief van het Economisch Huis vzw.

Zaterdag 5 maart 2011

OC De Schelpe, Schelpenstraat 20, Oostende

14.30 uur: Vrouwenwandeling met stopplaatsen bij allochtone vrouwen in Oostende. De wandeling start in OC De Schelpe. Met een gids van de Gidsenkring Lange Nelle.

17.00 uur: Multiculturele modeshow door Rachel Ngozi in OC De Schelpe; receptie met Pakistaanse hapjes.

Alle activiteiten zijn gratis en iedereen is van harte welkom. Voor de wandeling graag inschrijven vóór dinsdag 1 maart 2011 bij Samenleven, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, T 059/56 20 57, of bij Dirk Van Gheluwe, T 059/43 96 17 of per e-post dirk.vangheluwe@oostende.be.

Het gelijkekansenbeleid in Oostende richt zich al vele jaren niet uitsluitend tot vrouwen, maar ook tot andere groepen, waaronder personen met een handicap, allochtonen, holebi’s en transgenders. De bedoeling van de Internationale vrouwendag is dan ook dat al deze groepen meevieren.

De organisatoren schrijven een wedstrijd uit met als thema “Vrouwvriendelijke spreuken”. Ga vóór 8 maart 2011 naar de patio van het Feest- en Kultuurpaleis (ingang Wapenplein) om een vrouwvriendelijke spreuk neer te schrijven. Je maakt kans op een leuke prijs. De Stad wenst u veel succes met de wedstrijd!

take down
the paywall
steun ons nu!