De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijheid versus veiligheid
De Wereld Morgen, Fiscale fraude + Gent + witwassen +De Wereld Morgen, Armoede, Brussel, asielzoekers, mensen, KVS, Noordstation -

Vrijheid versus veiligheid

woensdag 27 juni 2012 16:13
Spread the love

Veiligheid en vrijheid zijn geliefde thema’s voor sommige politici en heeft veel gehoor in “probleemwijken”. Wat belangrijk is om te weten dat Justitie een federale materie is en geen gemeentelijk of provinciaal materie. Dus grondige wijzigingen zijn enkel mogelijk in het federale parlement.

Dus als er een iemand komt en beloofd snelrecht voor criminelen kan hij spijtig genoeg zijn belofte niet naleven. Gezien de materies niet zuiver gemeentelijk zijn.

De gemeentelijke overheid heeft gedeeltelijk macht over de lokale politie, administratie qua bevolking en ruimtelijke ordening.

Laat u dus niet manipuleren door korte termijn denkende opportunistische politici die meestal de materie niet machtig zijn.

Dat er een veiligheidsprobleem is klopt. Maar dat we onze vrijheden moeten inperken voor een vals gevoel van veiligheid te ontwikkelen kan ook niet.

Ik denk niet dat de wetgever wenst vals hoop aan de bevolking te geven. “Jullie zijn beschermd” en toch niet effectief beschermd. Dat is gevaarlijker dan weten dat er niemand is voor jou.

Om een gevoel van veiligheid te geven, plaatst men op publieke plaatsen camera’s. Denken jullie bemande camera’s? Ik denk van niet…

In sommige Brusselse en Antwerpse wijken is het echt gevaarlijk. Maar moet men een hele maatschappij straffen voor enkelingen? Is men bereid vrijheid in te leveren voor meer veiligheid?

Geen stappen ondernemen, kunnen de politici niet meer doen. Geen politie sturen is ook niet mogelijk. Maar geen militairen voor burgers zoals het werd door een Vlaams-Blokdenkers voorgesteld.

De tijd is aangebroken voor professionelen in het veiligheidsbeleid, burgers die met het probleem te kampen krijgen, politie, vreemdelingen delegaties en bereidwillige politici samen rond tafel te krijgen om tot een democratische oplossing te komen.

Het is niet democratisch om enkele oligarchische politici te laten beslissen. Dat heet gedelegeerde democratie. Wij hebben voor hen gestemd dus wat zij ook moge doen gedurende hun legislatuur is alsof het wij (burgers) eens zijn.

Tevens sensibiliseren in wijken en scholen waar men de ouders bijtrekken om een bindende oplossing te zoeken. Burgercontracten voorbeeld.
En criminaliteit ongeacht wie het pleegt strenger en vlugger straffen.

Dan hoeft het camera-pervers-gedoe niet meer. Omdat men een verantwoordelijkheidsgevoel geeft aan iedereen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!