De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 30 oktober 2015 – Colloquium Verzoekingen: Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde

Vrijdag 30 oktober 2015 – Colloquium Verzoekingen: Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde

Georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap i.s.w.m. het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het decor is de prachtige Nottebohmzaal.

zondag 1 november 2015 18:53
Spread the loveProgramma:

13.30 Welkomstwoord door Thom Mertens
13.45 Frank Willaert
“Elke ware wetenschap wordt tenslotte apologie.”
Jozef van Mierlo, Vlaming, jezuïet en medioneerlandist
14.15 Kevin Absillis en Marlou de Bont
“Och, Thomas a Kempis, als g’in een vliegmachien had gezete, oe boekske had duzend kieren iens zoo schoen gewest!”
Pallieter (1916) en de mystiek van het moderne leven
14.45 Annette van Dijk
„Der Schöpfer einer neuen Religion, unserer Religion, losgelöst vom fremden Wesen, wie es durch Syrien, Ägypten und Rom uns eingefloßt worden ist.“
Cyriel Verschaeve en de Vlaamse mystiek
16.00 Veerle Fraeters
“Tot diepere vergoding.”
Marc. Eemans tussen Hadewijch en Bloemardinne
16.30 Kris Humbeeck
“Mijn zonde is dat ik de geruchten van de wereld hoor.”
Hugo Claus en de mystiek
17.00 Vragen en discussie

Meer info vindt u hier, onder meer ook over de sprekers =
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container33355/files/Programma%20Verzoekingen.pdf

Even een doorloop in telegramstijl:

Tijdens de “verlichting” streden de ratio en de rede met mekaar om te kunnen verklaren hoe de mens in mekaar zit. Grote aandacht gaat naar de ‘duistere’, onbegrijpelijke Middeleeuwen. Grote belangstelling voor “mystiek”.

Frank Willaert belicht de geheimtaal van de mystieke leer (mystagogie).
“Vaart wel en beleef het Schone”

Kevin Absillis schotelt ons wat beelden voor met de naam Pallieter: ’t Pallieterke, een café met de naam Pallieter, een restaurant, een hondenschool,…
In het woordenboek wordt “pallieter” omschreven als een “levenslustige kerel”
De gevoelsmens Felix Timmermans gebruikt mystieke patronen in “Pallieter”, zoals de intense zintuiglijke waarneming van het landschap, het vurig verlangen naar een groot geluk, een bewustzijnstoestand die niet zo zeer rationeel is maar eerder extatisch en van verrukking. Hij suggereert een verband met “de eindtijd”, de Apocalyps maar dit is niet negatief bedoeld.

Marlou de Bont neemt over en refereert naar een vliegtuiggebeuren in Lier waar Felix Timmermans getuige van was. Hij ziet het vliegtuig als een engel.
Hij gebruikt veel zintuiglijke taal.
Een spirituele visionaire visie met een inzicht in het einde der tijden.
De openbaring geeft een immens gevoel van dankbaarheid.
Het vliegtuig kan ook bekeken worden als “hoogmoed van de mens”, het menselijke kunnen middels de techniek.
“ ’k heb God gevoeld, mor ‘k blijf toch mensch.”
Pas in de loop van de ’60 jaren verschijnt een niet gecensureerde versie van Pallieter…

Annette van Dijk spreekt over een eenheid van de Nederlanden en vermeldt Meester Eckhart.
Een mysticus “schouwt” en geeft zich over aan de liefde.
Hij heeft geen angst voor de “dood”.
Hij gaat terug naar de oerbron.
Liefde is een kosmische kracht (energie).
Het “wieledenken”: tegenstellingen houden mekaar in evenwicht (yin-yang, zwart-wit,…)
“Word wat ge zijt en je bent…”
In de mystiek beleef je de oneindigheid.
De mystiek is de overwinning van het hart op het verstand, edoch gezond verstand heb je wel nodig!
Hadewijch wordt wie ze is…

Veerle Fraeters vertelt verder over het pad van Hadewijch.
Hadewijch heeft een derde, minder bekende weg gevolgd.
Wat zit er achter de zintuiglijke en redelijke waarneming.
La vision d’Empédocle (1976)
http://institut-iliade.com/le-songe-dempedocle/
De stroom tussen mystiek en poëzie.
In 1930 verschijnen er regelmatig publicaties over alchemie en heet hermetische.
De primordiale tradities zijn:
– Mystiek, christelijk en islamitisch (Willam Blake, E.A. Poe,…)
– Griekse mythen, mysteriereligies, neoplatonisme
– Yoga, Tibetaans tantrisme
La poésie du feu (Marc. Eemans)
Het eerste visioen van Hadewijch is een streven van de ziel naar zijn eigen goddelijkheid.
Hier en nu.
Extase = in de geest = visioen (Visio, auditio), relevatie.
Tweede extase = buiten de geest = een mystieke eenheidservaring
Terugkeer
Het proces tot inzichten en visionaire ontwikkeling.
Haar visioenboek met 14 hoofdstukken.
– jij bent de sterkste in elke strijd,…
– verwerf wijsheid,
– wees soeverein
Het tijdschrift “Hermes” met een driehoek (punt naar beneden) “ex libris” en de woorden “Spiritus – Absconditus” (verborgen geest)
http://mededelingen.over-blog.com/article-marc-eemans-en-hermes-113004297.html
Liefde, niets dan liefde…
De Goddelijke kern vinden en deze verlossen…
De oerdrang – orewoet – één waren ze geworden
Marc Eemans: “Hymnode (het zingen van hymnes tijdens ceremonies), voorafgegaan van een psychomachia (strijd der zielen) en gevolgd door een na-wereldse minnezang”.
Het boek van Bloemardinne.
We zijn niets zonder minne, maar minne is niets zonder ons.
Het kunsttijdschrift Fantasmagie 1960 “Ars Magna” (het grote werk – alchemie)
Kunst is een psychoanalytisch en spiritueel proces.
Le pélerin de l’Absolu, 1937 Eemans: de mens zelf is het kunstwerk
https://marceemans.wordpress.com/galerij/schilderijen/marc-eemans-le-pelerin-de-labsolu-1937/
Albert Dürer 1513, “de ridder, de dood en de duivel”

https://en.wikipedia.org/wiki/Knight,_Death_and_the_Devil
Als laatst komt Hugo Claus aan bod door Kris Humbeeck die er een mooi verhaal over heeft gemaakt.
Omtrent DeeDee 1963 (de dienstdoender, cfr het soeffisme).

Op vrijdag 4 december 2015 vindt het laatste colloquium in de serie “Ruusbroec Encounters” plaats. De namiddag wordt georganiseerd in samenwerking met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen UCSIA.
Meer info en inschrijven op:
https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/ruusbroec-90jaar/programma/mystieke-liefde/

 

take down
the paywall
steun ons nu!