De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 28 Dag van de Buren!

Vrijdag 28 Dag van de Buren!

vrijdag 28 mei 2021 12:08
Spread the love

Vrijdag 28 mei Dag van de Buren!
Vandaag 28/5 is het wereldwijd Dag van de Buren, dag waarop buren onder het motto ‘beter een goeie buur dan een verre vriend’ uitgenodigd worden om iets leuk te doen met mekaar. In Leuven ondersteunt de stad Leuven dit gebeuren voor het tweede jaar op rij met uitnodigingskaartjes en affiches om tussen 19 en 22 uur op de muzikale tonen van Radio Scorpio op straat een samenzang aan te heffen. Om een en ander verder op te luisteren kregen buurtcomités bovendien culturele acts aangeboden. “De dagelijkse contacten tussen buren zijn van enorm belang”, aldus schepen Bieke Verlinden (Vooruit) waarvoor applaus op alle banken. Tot zover het allerbeste nieuws. Het stadsbestuur lijkt buurtcomités immers vooral te zien als een middel om de contacten binnen buurten te verbeteren. In tal van buurtcomités wordt echter ook nagedacht hoe de leefbaarheid in de straten ook op andere manieren te verbeteren. Vaak gaat het daarbij over de verkeersproblematiek. Als comités hierover een gesprek willen met het stadsbestuur is bevoegd schepen David Dessers (Groen) weliswaar steeds bereid tot een goeie babbel. Tot dusver zijn de buurtcomités voor dit stadsbestuur echter nog geen structurele partner. In het kader van het project Vorm3010 over de toekomst van Kessel-Lo werd een digitale bevraging van individuele inwoners georganiseerd en een panel geloot waarmee momenteel verder gepraat wordt. Veel beter ware geweest ook aan de tientallen buurtcomités in Kessel-Lo de vraag te stellen hoe zij de toekomst zien en hen rechtstreeks te betrekken. In de meeste gevallen zijn deze comités immers representatief voor wat er leeft binnen hun buurt vermits ze er nauw contact mee onderhouden. Er is weliswaar overleg gepland met het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo maar dit is volstrekt onvoldoende omdat elk buurtcomité zijn eigen verhaal heeft. Zoals ik al eerder in columns en op deze fb aangaf droom ik van een schaduwgemeenteraad, met hierin ieder de helft vertegenwoordigers van buurtcomités en het middenveld, die bij een aantal beslissingen de echte gemeenteraad verplicht moet adviseren. Voor het zover komt moeten de geesten echter kennelijk nog wat rijpen.
Luc Vanheerentals (auteur van boeken zoals ‘Leuvense Wereldverbeteraars’, ‘Leuven zoals het is. Aan vooravond verkiezingen 2018’ en ‘Fifty Ways to Leave your Car’.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!