De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 17 oktober 2014 – toneelkring St.-Jan Berchmans Borsbeek viert het 50-jarig bestaan met een 15de-eeuws stuk “Elckerlijc” in de parochiekerk

Vrijdag 17 oktober 2014 – toneelkring St.-Jan Berchmans Borsbeek viert het 50-jarig bestaan met een 15de-eeuws stuk “Elckerlijc” in de parochiekerk

zondag 19 oktober 2014 19:14
Spread the love
“Elckerlijc” is oud-Nederlands voor “iedereen” en velen
komen dan ook aan bod in dit schouwspel, zowel spelers als figuranten. Het stuk
kan hier opgevoerd worden omdat de bouwheer er indertijd rekening mee heeft
gehouden wat in 1969 een visionaire gedachte was!

Het programmablaadje vertelt de inhoud:

God is vertoornd omdat Elckerlijc hem vreest noch kent. Hij
wil niet dat de mensen zondig leven. Daarom krijgt “die Doot” de opdracht an
Elckerlijc mee te delen dat hij een pelgrimsreis moet ondernemen waaraan geen
mens zich kan onttrekken (hij moet sterven). Tevergeefs probeert Elckerlijc die
Doot om te kopen en tevergeefs smeekt hij om uitstel. Wel mag hij proberen
iemand uit te nodigen om hem op die lange reis te vergezellen. “Gheselscap”, “Vrienden”
en “de Maghe” beloven eerst hem nooit in de steek te laten, maar zodra ze horen
wat de ware bestemming is, laten ze hem in de steek. Dan ontmoet Elckerlijc “De
Doecht” (de deugdzaamheid). Doecht, die te zwak is om hem te vergezellen,
verwijst hem naar haar zuster  “Kennisse”.
Deze brengt Elckerlijc tot Biechten.

Als hij zijn zonden beleden heeft, Boetedoening gedaan
heeft en “Tcleet der Berouwenissen” heeft aangetrokken, is Doecht hersteld. Ze laat
hem “Kracht” en Vroescap” roepen terwijl “Vijf Sinnen” op last van Kennisse
geroepen wordt. Deze vier personen beloven mee te gaan nadat Elckerlijc zijn
testament gemaakt heeft en wanneer hij op aanraden van Kennisse en Vijf Sinnen
van de priester de laatste sacramenten heeft ontvangen, laten ze hem echter bij
het (groen) graf in de steek. Doecht gaat als enige met hem mee, terwijl
Kennisse, nadat Elckerlijc gestorven is, aan het publiek meedeelt dat Doecht
zich bij God zal melden. Tenslotte voert een Engel Elckerlijcs ziel naar de hemel.

In dit stuk Elckerlijc gaat het om het feit dat iedereen “Elckerlijc”,
rekening en verantwoording zal moeten afleggen van zijn aartsleven.

Een heel mooi stuk geregisseerd door Linda Diels, heel
goed gebracht en met ondersteuning van “levende muzikanten” en gedragen door
enthousiaste mensen die een mooie boodschap brengen middels de beeldende tekst die
uitnodigt tot reflectie zoals dat heet.

Daarna nog wat nakeuvelen in de ontmoetingsruimte met een
aan Elckerlijc geschonken rode kaars.

De volgende productie gaat door vanaf 29 november “Geen
teddy’s in de Hemel” – een blijspel

Meer info op: http://tsjb.org/geen-teddy27s-in-de-hemel-december-1964-en-december-2014.html

En nog wat over Elckerlijc = http://www.heuvelrugkerken.nl/elckerlijc.htm
   

take down
the paywall
steun ons nu!