De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vredesmanifestatie te Gent
Vrede -

Vredesmanifestatie te Gent

vrijdag 24 september 2010 00:21
Spread the love

Naar aanleiding van de Europese Defensiebijeenkomst in Gent manifesteerden een 2000-tal mensen er voor een vredevoller Europa. Een platform van sociale organisaties had tot deze mars opgeroepen omdat ze Gent als een vredesstad aan de wereld willen tonen. 

De manifestatie begon om 18u45 met een optreden van het multicultureel solidariteitskoor Karibu aan de stadsbibliotheek om vervolgens om 19u30 te vertrekken richting de Visserij om zo langs de Ossenstraat en het Sint-Baafsdorp om 21u terug op de Zuid aan te komen. 

Onderweg vragen de manifestanten het onmiddelijke einde van de bezettingsoorlog in Afghanistan. Na 10 jaar Amerikaanse en NAVO-bombardementen wordt het alsmaar duidelijker dat deze militaire operatie geen verbetering teweegbrengt in de strijd tegen Al-Qaida noch voor de levensomstandigheden van de Afgaanse burgers. De manifestanten eisen dan ook de onmiddelijke terugtrekking van de Belgische F-16’s. 

Op 1 december 2009 trad het Verdrag van Lissabon in werking. In dat verdrag zijn heel wat instrumenten voorzien die de EU verder militariseren zoals de oprichting van een Europees Defensie Agentschap met tot doel de militaire vermogens van de EU te verbeteren zodat de Europese defensie-industrie de concurrentie met de VS en andere grootmachten kan aangaan. Dat betekent meer wapenhandel, meer oorlog en geweld. De manifestanten vinden dat er in een wereld waar afgelopen jaar ondanks de financiële crisis 1.531 miljard is uitgegeven aan bewapening, er een omgekeerde beweging moet komen naar ontwapening en vragen een politiek van ‘ontwapenen om te ontwikkelen’: 

‘De Europese Unie mag geen economisch blok zijn met een militaire arm. Europa moet een vredesproject zijn dat in eerste instantie werk maakt van een sociale en milieupolitiek, zorgt voor duurzame jobs, garant staat voor publieke dienstverlening, de sociale zekerheid beschermt, een eerlijk en evenwichtig handelsbeleid voert en investeert in duurzame ontwikkeling, kortom een breuk met het neoliberale beleid. Ook aan de politiek om via ontwikkelingssamenwerking militaire doelstellingen te verwezenlijken moet een einde komen.’ (uit de platformtekst

Tot slot vragen de manifestanten de inwilliging van een oude vredeseis, nl. het kernwapenvrij maken van de wereld. Er bestaat een democratische meerderheid om van deze nutteloze en gevaarlijke massavernietigingswapens af te komen. Wat weerhoudt de Europese defensieministers ervan om de politieke moed te tonen om deze wapens te verwijderen?

take down
the paywall
steun ons nu!