De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vragen bij besluitvorming in Oostends Sociaal Huis

Vragen bij besluitvorming in Oostends Sociaal Huis

zaterdag 19 november 2011 03:36
Spread the love

OCMW raadslid Collins Nweke (Groen!) stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop de Algemene Vergadering van het Serruysziekenhuis van 31 oktober 2011 werd bijeengeroepen. Een statutenwijziging stond op de agenda zonder toelichtende documenten. Dat is een amateuristische manier van werken. “Dergelijke beslissingen moeten zorgvuldig voorbereid worden in plaats van ze snel snel door een Algemene Vergadering te willen sluizen”, vindt Collins Nweke. Groen! weigerde mee te werken aan een dergelijke besluitvorming. Dankzij de bezwaren van Groen! zal de vergadering overgedaan worden. Niettemin zal Groen! de gouverneur alarmeren over dergelijke vorm van beslissingen nemen.

Collins Nweke: “Statutenwijziging is een serieuze zaak, zeker voor een ziekenhuis wiens toekomst meer en meer onduidelijk is. Het is deontologisch en statutair te verwachten dat bij elke statutenwijziging de voorgestelde wijziging mee opgestuurd wordt met  een oproepingsbrief alsook de agenda met toelichtingnota’s. Dit is niet gebeurd. Ik vind het dan ook onverantwoord om te stemmen over zaken waarover ik geen  informatie heb.”
 

Op vrijdag 28 oktober 2011 om 14.49 uur ontving Collins Nweke via email een uitnodiging voor de Algemene Vergadering  van maandag 31 oktober 2011 met vermelding van de agendapunten als volgt:

  1. Beslissing Algemene Vergadering AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV – wijziging van de statuten van de vereniging
  2. Wijziging van de directie en de bevoegdheden binnen het Henri Serruys ziekenhuis AV: beslissing
  3. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van het Henri Serruys ziekenhuis AV: beslissing

De uitnodiging bevatte geen enkele toelichtingnota ter voorbereiding van de agendapunten, meer bepaald het agendapunt in verband met statutenwijziging. In een email om 15.14 uur (28/10/2011) vroeg ik de voorzitter om de ontbrekende toelichtingnota’s te bezorgen, waarop ik een antwoord kreeg van de Directiesecretaresse om 16:13 uur met de melding “dat de toelichtingnota’s ter beschikking liggen in de raadzaal”
 

Om 17:45 uur was ik persoonlijk aanwezig in de raadzaal om de toelichtingnota’s in te kijken maar kon ik geen nota’s aantreffen. Ik stuurde vervolgens om 18:24 uur (28/10/2011) een email terug om te melden dat er geen toelichtingnota’s aanwezig waren waarop na twee dagen, op maandag 31/10/2011 (enkele uren vóór de start van de bewuste vergadering) ik een antwoord kreeg dat de dossiers omstreeks 17:30 uur in de raadzaal beschikbaar waren. Dat is een bevestiging dat op het ogenblik dat de voorzitter me een  email heeft  laten sturen (om 16:13 uur) met de vermelding dat de gevraagde documenten ter inzage laggen, wist men duidelijk dat de documenten niet beschikbaar waren.
Gezien de situatie stelde ik voor om de Algemene Vergadering de nodige documenten en de tijd te geven zodat de beslissing zorgvuldig kan worden voorbereid.
 

De medewerkers en patienten van het ziekenhuis maken zich zorgen over de functionering en het voortbestaan van de AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV. Handelen in een ontransparante manier kan deze vermoedens alleen maar voeden. Daarom zal Groen! de gouverneur verwittigen en zal Collins Nweke in de OCMW-raad duidelijkheid vragen rond deze manier van werken en de toekomstvisie op het Serruysziekenhuis.

Collins Nweke | Email info@collinsnweke.be

take down
the paywall
steun ons nu!