De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VOORZITTER LEUVENSE JONGSOCIALISTEN ZEGT PARTIJLIDMAATSCHAP OP UIT PROTEST TEGEN UITSPRAKEN PARTIJVOORZITTER  OVER HET RECHT OP HEBBEN VAN KINDEREN

VOORZITTER LEUVENSE JONGSOCIALISTEN ZEGT PARTIJLIDMAATSCHAP OP UIT PROTEST TEGEN UITSPRAKEN PARTIJVOORZITTER OVER HET RECHT OP HEBBEN VAN KINDEREN

dinsdag 16 februari 2021 20:24
Spread the love

VOORZITTER LEUVENSE JONGSOCIALISTEN ZEGT PARTIJLIDMAATSCHAP OP UIT PROTEST TEGEN UITSPRAKEN VOORZITTER CONNER ROUSSEAU

Siebe Jonckheere, voorzitter van de Leuvense Jong-Socialisten, heeft het lidmaatschap van de sp.a opgezegd uit protest tegen uitspraken die partijvoorzitter Conner Rousseau deed inzake het recht op het hebben kinderen. Rousseau vindt dat de samenleving in dit verband moet optreden ten aanzien van ouders waarvan bijvoorbeeld de rechter al enkele kinderen plaatste wegens verwaarlozing of mishandeling. Ondanks het opzeggen van het lidmaatschap blijft Jonckheere JS-voorzitter. Ook zonder sp.a-lid te zijn kan je immers actief blijven binnen JS.

“Ik vind het goed dat Conner Rousseau hierover de discussie wil aangaan, maar uitspraken als het opleggen van een gevangenisstraf voor ouders die het verbod op nog verder kinderen hebben met de voeten treden kunnen voor mij niet door de beugel voor een socialistische partij. Die moet immers in de eerste plaats inzetten op structurele hulpverlening aan de betrokken jongeren. Ik ken gasten die in een dergelijke situatie opgegroeid zijn en zich gered hebben. Hadden die er dus niet moeten zijn?”, aldus Jonckheere.

De uitspraken van Rousseau over dit onderwerp zijn voor Jonckheere de druppel die de emmer deed overlopen, maar het ongenoegen over de partijvoorzitter leeft bij hem al een tijdje. “Ik ben niet akkoord met de stijl en retoriek van Rousseau en de manier dat hij zijn standpunten overbrengt in de media. Hij stelt immers geregeld de zaken veel te simplistisch voor en ‘te kort door de bocht’. Het debat over het hebben van kinderen bijvoorbeeld zit veel ingewikkelder in mekaar dan dat Rousseau doet uitschijnen”, aldus Jonckheere.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!