De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

dinsdag 29 december 2015 05:52
Spread the love

VOORSTELLING FREEK DE JONGE BAGATELLISEERT ISRAELISCHE MISDADEN IN GAZA

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/voorstelling-freek-de-jonge-bagatelliseert-israelische-misdaden-in-gaza/

Op 25 december, Eerste Kerstdag, werd de voorstelling uit 2014, ”Als je me nu nogniet kent” van  cabaretier Freek de Jonge [1] op TV vertoond. [2]Nu is cabaret satire en zijn daarin fantasie en vrijheid ingredienten , maar erzijn grenzen.En die worden wat mij betreft getrokken, wanneer er hetzij propaganda wordtgemaakt voor een fout regime, hetzij misdaden van een fout regime wordenverdraaid en/of gebagatelliseerd.De Jonge deed in zijn voorstelling uit 2014 beide en dat vind ik buitengewoonkwalijk.
Wat wil nu het geval:
In een gefantaseerd verhaal, dat door de Romeo en Julia elementen[Palestijnse jongen wordt verliefd op een Israelisch meisje en vice versa]mooi had kunnen zijn, beweerde Freek de Jonge achtereenvolgens nonsens,maakte hij kwalijke discriminerende opmerkingen over Palestijnen en bagatelliseerdehij de Israelische misdaden in Gaza.Daarvoor zocht hij wel een heel bizar moment uit, in het zelfde jaar van  de bloedige Israelische militaire aanval op Gaza, ”Protective Edge” [3]Daarover zometeen.
Eerst delen uit de voorstelling:

DE VOORSTELLING/GAZA

In de voorstelling voert Freek een jongen uit Gaza ten tonele, die zich vanwege een mislukt leven heeft aangemeld bij ‘de Hamas’ en bereid is een zelfmoordaanslag te plegen.
De zelfmoordaanslagpleger kruipt in Gaza in een tunnel en komt er in Tel Aviv bij een bushalte weer uit.
Als hij in een bus gaat zitten, waarin hij door Hamas wordt opgeblazen[lange afstand bediening?], gaat hij naast een Israelisch meisje zitten, wordt verliefd op haar en zij op hem. [4]Voorspelbaar:Hij krijgt spijt van zijn zelfmoordaanslagplannen, nu hij, uiteraard,wil zijn bij het meisje van zijn dromen.Ik citeer Freek de Jonge”“De jongen voelt: zij gaat mij geven, en het woord schiet hem op dat moment te binnen: liefde. Liefde, dat is een begrip dat volkomen vreemd is aan zijn eigen cultuur. Het is trots, het is eer, het is wraak, maar liefde dat is iets van de westerse samenleving. Ze doen er wel heel weinig mee, maar ze hebben het in elk geval in hun portefeuille.” [5]Om toch een mogelijke toekomst met zijn geliefde te hebben, fluisterthij haar zijn zeldmoordaanslagplannen in haar oren, zij roept ditheel luid door de bus, de chauffeur rijdt van schrik tegen de”muur” die Israel van Gaza scheidt en zo eindigt dan het verhaal. [6]

FREEK DE JONGE’S VOORSTELLINGGEVAARLIJKE ONZIN

Natuurlijk, het is maar een verhaal, zoals door Clara Legene werd opgemerkt,die er overigens, terecht, een pittige kritiek op leverde. [7]Het punt is echter, dat dit niet zomaar een ”sprookje”is, maar bittere politieke realiteit van de [oorlogs]misdadendie Israel in Gaza en de andere bezette gebieden [8]begaat.Daarom is erop los fantaseren en nog nonsens verkopen ook,hier zo gevaarlijk, want het bagatelliseert de Israelische misdaden.
Eerst de nonsens:
Het is voor het eerst, dat ik hoor dat ”Hamas” een zelfmoordenaar”van een afstand” opblaast.Zoals Freek de Jonge heel goed weet, werkt dat niet zo, maar doetde zelfmoordaanslagpleger dat zelf.Gevaarlijke nonsens, wat verdere demonisering van Hamas in de handwerkt.Bovendien heeft Hamas  de laatste jaren steeds vaker geprobeerd,andere actieve Palestijnse organisaties af te houden van zelfmoordaanslagplannen.

Ten tweede kan niemand in Gaza in een tunnel kruipen en er inTel Aviv weer uitkomen.Dat is een grote afstand.Zie kaart. [9]Palestijnse strijders, die een tunnel graven van Gaza naar Tel Aviv?Laat me niet lachen.Zelfs voor cabaret baarlijke nonsens.

FREEK DE JONGE’S VOORSTELLINGDISCRIMINERENDE UITINGEN NAAR PALESTIJNEN TOE/LIEFDE ”VREEMD” AAN ”PALESTIJNSE CULTUUR?”
Was het fantasieverhaal over die ”tunnel” nog grappig te noemen,ronduit smakeloos en discriminerend is deze opmerking van Freekde Jonge:
”“De jongen voelt: zij gaat mij geven, en het woord schiet hem op dat moment te binnen: liefde. Liefde, dat is een begrip dat volkomen vreemd is aan zijn eigen cultuur. Het is trots, het is eer, het is wraak, maar liefde dat is iets van de westerse samenleving. Ze doen er wel heel weinig mee, maar ze hebben het in elk geval in hun portefeuille.”
De Jonge maakt hier dus de ronduit discriminerende opmerking, dat ”liefde”vreemd zou zijn aan de Palestijnse cultuur.Vraag je je natuurlijk af, hoe het dan komt, dat die Palestijnse jongenuberhaupt verliefd heeft kunnen worden, maar dat laten we bij Freek.Smakeloos is, dat de Jonge ”liefde” als ”vreemd aan een cultuur”,hier dus de Palestijnse, lijkt te beschouwen.Discriminerend en impliciet racistisch, vooral omdat hij de jongenook nog laat zeggen, dat ”trots, eer en wraak” een ”Palestijnse”, dus”Oosters” verschijnsel zou zijn.

Weleens gehoord van Europese ”bloedvetes”, zoals de vendetta”sop Sicilie en de bloedvetes tussen de Schotse adel? [9]Zowel ”liefde”, als ”eer” en ”wraak” zijn universeel.
Op een nare manier bevestigt Freek de Jonge zo reeds bestaandevooroordelen over de ”Oosterse” cultuur.BAH!

Maar er zit meer vast aan die suggestie van Freek de Jonge, dat ”wraak”een bestanddeel zou zijn van de Palestijnse cultuur.Daarover zometeen meer.

FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING/BAGATELLISERING ISRAELISCHE[OORLOGS]MISDADEN/BEZETTING ALGEMEEN

En dan nu wat mij het meest stoorde:Freek de Jonge’s bagatellisering van de Israelische [oorlogs]misdaden en in het verlengde daarvan:Zijn opmerkingen over Palestijnse ”wraak” en het plegen van zelfmoordaanslagenvanwege een ”mislukt leven”

Eerst:
De Israelische bezetting en [oorlogs] misdaden.
Misschien is het Freek de Jonge ontgaan, maar sinds 1967 bezet Israelde Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [10] en heeft vanafdat moment, zoals iedere bezetter, een politiek van terreur, repressieen [oorlogs] misdaden gepleegd.Natuurlijk kwamen daartegen de Palestijnen in verzet en dat heeft nietste maken met ”wraak”, maar met het internationaal erkende RECHTOM TEGEN EEN BEZETTING IN OPSTAND TE KOMEN! [11]
Zelfmoordaanslagen keur ik af als militaire aanvallen op burgers [12], maarze hebben niets te maken met ”mislukte levens” of uit de luchtgevallen ”wraak”, die bij een ”Palestijnse cultuur” zou horen, maar meteen directe reactie op de Israelische bezetting en de talloze misdaden.
EN het feit, dat aangezien Israel actief gesteund wordt door de VS en implicieterdoor de EU, het met die misdaden wegkomt en de bezetting maar gewoonvoortduurt.Met in haar kielzog de illegale nederzettingen [13] en de illegale Muur. [14]

FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING/BAGATELLISERING ISRAELISCHE[OORLOGS]MISDADEN/GAZA

Voor Gaza komt er nogeens bij de wurgend Blokkade, waarmee sinds 2007 goederen, brandstof, medicijnen etc hetzij helemaal niet, hetzij met mondjesmaat worden doorgelaten.Een oorlogsmisdaad en collectieve straf. [15]Openlijk heeft de Israelische regering in 2007 de hele Gazaanse bevolkingaangeduid als een ”vijandige entiteit” [in feite dus als combatanten, strijders],wat een regelrechte oorlogsverklaring is aan de burgerbevolkingen zowel weerzinwekkend als internationaalrechtelijk verboden is. [16]

Sinsdien, maar ook al daarvoor, de ene Israelische bloedige militaire operatiena de andere, culminerend in ”Protective Edge” in 2014 [17], hetzelfde jaarwaarin Freek de Jonge met zijn voorstelling ”Als je me nu nog niet kent”kwam. Gotspe, om dan zo de Israelische oorlogsmisdaden te bagatelliseren,door ze niet te noemen, maar wel te verwijzen naar Palestijnse ”wraak”en wat dies meer zij.Oorlogsmisdaden in Gaza waaronder het bombarderen van scholenen ziekenhuizen, het schieten op medisch personeel, het dakloos makenvan duizenden mensen! [18]In twee weken tijd zijn meer dan 2100 mensen gedood! [19]Zelfs heeft de VN gewaarschuwd, dat Gaza binnen enkele jarenonbewoonbaar dreigt te worden. [20]

DAT is de realiteit in Gaza, niet een onsmakelijke cabaret stunt over”Palestijnse wraak”, een ”mislukt leven” het ”bedienen van een zelfmoordaanslagpleger op afstand”
Freek de Jonge, ga je schamen!

EPILOOG
Cabaret heeft als ingredienten satire, fantasie, etc.Maar er zijn grenzen en die worden wat mij betreft getrokken,als de cabaretier een misdadig bezettingsregime bagatelliseertdoor de onderdrukte voor te stellen als iemand, die in verzet komt[want een zelfmoordactie is verzet] vanwege een ”mislukt leven”,aan wiens cultuur ”liefde” vreemd is, in tegenstelling tot ”wraak”,”eer” en ”trots” EN als klap op de vuurpijl alle misdadenvan het bezettingsregime verzwijgt.
Kies dan een ander onderwerp voor je cabaretstunts, Freek de Jonge.
Dit verzwijgen van Israel’s oorlogsmisdaden en de discriminerendeuitingen tegen Palestijnen waren ruimschoots onder de maat.
Zo wordt bezetting en tirannie een dienst bewezen……

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAFREEK DE JONGE

https://en.wikipedia.org/wiki/Freek_de_Jonge

[2]

VPROFREEK DE JONGE”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”25 DECEMBER 2015

http://www.vpro.nl/programmas/etc/freek-de-jonge.html

[3]

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza

    BTSELEM.ORG
 BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
  http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf

    THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
    http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah

   INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
     http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm

      HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
      http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive

      AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
     https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[4]

CLAARS NOTESDAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK27 DECEMBER 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=26130

VPROFREEK DE JONGE”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”25 DECEMBER 2015

http://www.vpro.nl/programmas/etc/freek-de-jonge.html

[5]

CLAARS NOTESDAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK27 DECEMBER 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=26130

VPROFREEK DE JONGE”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”25 DECEMBER 2015

http://www.vpro.nl/programmas/etc/freek-de-jonge.html

[6]

CLAARS NOTESDAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK27 DECEMBER 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=26130

VPROFREEK DE JONGE”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”25 DECEMBER 2015

http://www.vpro.nl/programmas/etc/freek-de-jonge.html

[7]

CLAARS NOTESDAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK27 DECEMBER 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=26130

[8]

 

[9]

WIKIPEDIACLAN DOUGLAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Clan_Douglas

CLAN CAMPBELL AND CLAN MAC DONALD – THE GREAT FEUD

http://www.heartoscotland.com/Categories/CampbellsandMacDonalds.htm

[10]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT ”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
   AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
  http://www.amnestyusa.org/our- work/countries/middle-east- and-north-africa/israel-and- occupied-palestinian- territories

[11]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;” UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[12]

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[13]

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
     http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen

      BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
            http://www.btselem.org/ settlements/international_law

[14]

ILLEGALE ISRAELISCHE MUUR
    ”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
           INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
            http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[15]

´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCHGAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR29 OCTOBER 2007
 http://www.hrw.org/news/2007/ 10/28/gaza-israel-s-fuel-and- power-cuts-violate-laws-war

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
    http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

   BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm

      UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[16]

´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
 NRCGAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG20 SEPTEMBER 2007
 http://vorige.nrc.nl/thema_ archief_oud/nieuws_buitenland/ article1870789.ece

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[17]

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza

    BTSELEM.ORG
 BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
  http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf

    THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
    http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah

   INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
     http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm

      HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
      http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive

      AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
     https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[18]

Zie noot 17

[19]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[20]

THE RIGHTS FORUMVN LUIDT NOODKLOK: GAZA DREIGT ONLEEFBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza-dreigt-onbewoonbaar-te-worden

UNCTAD [UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADEAND DEVELOPMENT]REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO THE PALESTINIANPEOPLE: DEVELOPMENT IN THE ECONOMY OF THE OCCUPIEDPALESTINIAN TERRITORYGENEVA 14-25 SEPTEMBER 2015

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb62d3_en.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!