De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorstel tot omvorming van de personen belastingen

Voorstel tot omvorming van de personen belastingen

donderdag 10 november 2011 23:29
Spread the love

Hier een voorstel.

Iedereen ongeacht de inkomsten door arbeid of door andere reden verworven, moet belastingen betalen.
Dit is eenvoudig en met een simpele regel te innen: een belastingaanslag te beginnen rekenen vanaf het Europees minimum leefbaar inkomen alles daarboven 1/3 (33,33%) van het volledig jaarlijks inkomen.
Met deze formule, geen discussies meer, en de lage inkomens zijn beschermt door het minimum grensbedrag waarop geen belastingen worden aangerekend, de lagere inkomen zijn dan ook minder belast dat dan de economie weer ten goede zal komen.

Een speciale inspectiecel inkomsten die niet werkgever afhankelijk zijn te controleren. en de banken verplichten om van intresten dividenden of andere uitkeringen onmiddellijk 1/3 door te storten aan Financiën zoals er ook met het loon van werknemers gebeurt.
Inkomen via huur kan men controleren door de huurder de huurprijs en de naam van de eigenaar in zijn belastingaangifte te laten opnemen.
Kan nog uitbreiden met andere suggesties.

Even resumeren, degene met inkomsten van intresten, dividend, huuropbrengsten enz.. betalen nu maar 10% en bij de meeste is dit gedeelte meer dan hetgeen ze zogezegd uit arbeid hebben hoor, daar gebruiken ze wel de nodig trucs voor. Het zal voornamelijk een verschil zijn voor mensen met een lager inkomen.

Voor een loon van € 2000 betaal je € 600 belastingen netto is dat dus € 1400.
Als je nu eerst van die € 2000 het minimum Europese leefloon zou afrekenen (wat door Europa op € 1013 in 2010 is bepaald), dan zou op de overige € 987 maar 1/3 worden afgehouden, wat resulteert in +- € 300 dat zou dan maar de helft niet meer zijn wat nu aan belastingen betaald is voor een bruto inkomen van € 2000 dus netto € 1700 ipv de € 1400.

In onze belastingen is de RSZ al inbegrepen, de lagere lonen zullen dan natuurlijk minder RSZ bijdragen moeten storten, het zullen de grote inkomen zijn die dan de sociale bijdrage zullen moeten spijzen “de sterke schouders dragen de meeste lasten” (alhoewel het voor hun geen aderlating zal zijn), en het voordeel dat de staat in economische opzicht aan de grotere consumptie van de lagere loonklasse verdiend, zal zeker het bruto nationaal product ten goede komen.
Meer consumptie betekend ook meer inkomen voor de staat, en de mogelijkheid om ons sociaal stelsel in werking te houden.

Nog een voordeel is dat aan de essentie van onze huidige totale struktuur in België niets hoeft te veranderen buiten hetgeen dat nodig is, maar tja dat probleem hebben we nu ook al.Het is voornamelijk alleen een volledige hervorming van de federale financiën op het vlak van de personen belastingen.

Hier nog een aanrader om even te bezoeken: http://peterheirman.wordpress.com/2011/09/01/laat-de-armen-de-crisis-betalen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!