De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voornemens met Nieuwjaar
Column -

Voornemens met Nieuwjaar

zondag 2 januari 2011 14:03
Spread the love

Een nieuw jaar begint, naar traditie, met goede voornemens. Ik heb mij de voorbije jaren zodanig veel dingen voorgenomen dat het opvolgen ervan alleen al problematisch werd, laat staan het daadwerkelijk ten uitvoering brengen van deze voornemens. Nee, geen goede voornemens voor mij dit jaar. Ik kan en mag mezelf niets beloven, ik kan enkel mijn intentie uitdrukken deze weblog op semi-regelmatige tijdstippen te updaten, wat ik in voorbije jaren ook beloofd mag hebben aan mezelf en eventuele lezers (hier of op een andere instantie van deze blog). Het lijkt onzinnig iets anders te beloven, daar ik nu reeds weet dat de regelmaat van updates toch zal afhangen van mijn al dan niet overvolle agenda en gemoedstoestand ten tijde van vermeldenswaardige gebeurtenissen.

Maar dus toch een weblog. Waarom? Omdat ik overtuigd ben van de nood hieraan. Het is nu ongeveer een jaar (laten we grof rekenen) geleden dat ik mijn studentikoos politiek sociaal engagement, en de schijnbaar onlosmakelijk daarmee verbonden partijpolitiek in het klein, on hold heb gezet. Hoewel ik dat engagement naar een ander niveau heb gebracht door studentenvertegenwoordiging binnen mijn faculteit aan UGent, begint dat toch zijn sporen te tonen. Ik vind mezelf steeds vaker terug in discussies die in een verrassend hoog tempo het hot topic uit de actualiteit verlaten en zich begeven naar hogere sferen van politieke filosofie, waar volgens mijn eigen ideologie, hoewel van oorsprong materialistisch, de wortels én oplossing van het probleem waar de discussie mee aanvatte, liggen. Het zijn net die momenten van discussie die mij eraan herinneren dat bewustmaking nog steeds een issue is. Daarom dus een blog. Als ik met mijn schrijfsels ook maar één enkele persoon kan doen nadenken, hij hoeft mijn visie niet eens over te nemen, ben ik in mijn opzet geslaagd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!