De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voormalig directeur van Greenpeace nieuwe Algemeen Directeur bij Dokters van de Wereld

Voormalig directeur van Greenpeace nieuwe Algemeen Directeur bij Dokters van de Wereld

Vanaf 1 juli gaat Michel Genet aan de slag als directeur van Dokters van de Wereld België. Michel Genet stond voordien aan het hoofd van Greenpeace & Credal en was politiek directeur bij Ecolo tot en met de verkiezingen van 2019. Genet neemt nu afscheid van zijn job in het Europees parlement en gaat vanaf deze zomer aan de slag bij bij Dokters van de Wereld.

woensdag 1 juli 2020 11:01
Spread the love

 

“Wie volksgezondheid serieus neemt, richt zich tot alle inwoners van ons land. En of je het nu leuk vindt of niet: ook daklozen, mensen zonder geld of vluchtelingen zijn inwoners van ons land.”

“De klimaatstrijd is ook een sociale strijd”

Ecologie & sociale rechtvaardigheid: het is de rode draad doorheen de carrière van Michel Genet. En het zijn thema’s die nauw aansluiten bij de kernmissie van Dokters van de Wereld. De impact van klimaat & milieu op onze gezondheid is immers gigantisch: “We zien nu al een toename in sterfte en ziekte als gevolg van extreme temperaturen & weersomstandigheden, een daling van de luchtkwaliteit, voedselonzekerheid en watertekorten.”

Even zorgwekkend is dat de klimaat- en milieuimpact de ongelijkheden in zorg & gezondheid verder zal vergroten. “Ook in dit verhaal zijn de meest kwetsbare landen & groepen zoals daklozen de eerste pineut. In Zuidelijke landen denken we aan een stijging van tropische ziektes, sterfte door extreme weersomstandigheden, voedsel- en wateronzekerheid en van daaruit een toenemend aantal klimaatvluchtelingen. Als internationale medische organisatie die werkt rond migratie en landen met zwakke zorgsystemen zal dit vraagstuk komende jaren dé uitdaging worden. Iets waar ik hoop mijn expertise te kunnen aan toevoegen want de klimaatstrijd is voor alles een sociale strijd. ”

Post-covid: “Wie volksgezondheid serieus neemt, richt zich tot alle inwoners van ons land. En of je het nu leuk vindt of niet: ook daklozen, mensen zonder geld of vluchtelingen zijn inwoners van ons land.”

De COVID-19 epidemie heeft aangetoond wat de gevolgen zijn van een een zorgsysteem dat niet toegankelijk is voor iedereen. Dezelfde mensen als hierboven – daklozen, vluchtelingen en Belgen in armoede, met een laag opleidingsniveau of zwakke socio-economische positie: elk van hen had tijdens de epidemie een verhoogde kwetsbaarheid: “Zij zagen als eerste hun inkomen wegvallen, hadden minder toegang tot beschermingsmateriaal, konden niet in hun kot blijven wegens dakloos of zaten opgesloten in piepkleine, overbevolkte woningen. En dat allemaal gecombineerd met een Belgisch zorgsysteem dat mensen aan de rand van de samenleving structureel gezien vaker uitsluit.”

Dokters van de Wereld heeft dan ook nog nooit zoveel medische consultaties uitgevoerd in ons land als tijdens afgelopen corona-maanden. “We deelden over het hele land duizenden hygiënekits uit en verzorgden duizenden daklozen, Antwerpenaars in armoede, vluchtelingen en mensen onderweg in ons land. De kernvraag die wij ons hierbij moeten stellen, die politici & beleidsmakers zich moeten stellen: is het in feite wel normaal dat ngo’s zoals Dokters van de Wereld deze cruciale rol moeten opnemen in een land zoals het onze? En laten we straks weer toe dat mensen structureel uitgesloten worden van zorg? Wie volksgezondheid serieus neemt, richt zich tot alle inwoners van ons land. En of je het nu leuk vindt of niet: ook daklozen, mensen zonder geld of vluchtelingen zijn inwoners van ons land.”

Internationaal

Ook de internationale projecten werden COVID-proof gemaakt en versterkt. In Tunesië, werd bijvoorbeeld een Medibus ingezetin Groot-Tunis, in Mali & Niger werden duizenden hygiënekits uitgedeeld, in de vluchtelingenkampen van Bosnië versterkten we onze mental health-projecten, in Congo, Burkina en Benin versterkten we onze steun naar straatkinderen … We zorgden met andere woorden voor continuïteit, niet onbelangrijk in landen met fragiele zorgsystemen.

“De race naar een covid-vaccin mag geen race naar een monopolie worden”

Bij de zoektocht naar een vaccin is nu het van cruciaal belang dat zowel farma als overheden eindelijk breken met de klassieke logica die zich doorgaans richt op monopolies, zo hoog mogelijke winstmarges & geheime onderhandelingen tussen farma & nationale overheden. “We moeten er over waken dat er tegenover de miljarden belastingsgeld die nu in de farma wordt gepompt, garanties staan dat vaccins wereldwijd toegankelijk, betaalbaar en transparant zijn. Overheden moeten samen een blok vormen om monopolies en woekerprijzen geen kans meer te geven.”

 

Dokters van de Wereld België bestaat sinds 1998.  In die tijd groeide de organisatie uit van een kleine vriendengroep naar een internationale humanitaire organisatie met 80 medewerkers in België, 700 vrijwilligers, 40 projecten in 10 landen en een budget van 25 miljoen euro.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!