De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voordracht bij de 12-Hoek 10 april Gildenhuis – Bazel: Jana Willems over “Inzicht in de 5de Dimensie”

Voordracht bij de 12-Hoek 10 april Gildenhuis – Bazel: Jana Willems over “Inzicht in de 5de Dimensie”

Jouw probleem is niet jouw probleem - het is de manier waarop je er naar kijkt !

vrijdag 11 april 2014 12:29
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Hoe opbouwen om tot dat inzicht te komen?

Al duizenden jaren zijn er mistoestanden en conflicten,
vooral op psychologisch vlak!

Iedereen kijkt anders naar de wereld naargelang haar/zijn
ontwikkeling => hoe verschillend zijn wij?

1ste dimensie: alles is onderhevig aan het
collectief onbewuste = een ander bewustzijn dan hetgeen we kennen en dit is
immens groot! (omvat heel de kosmos)

2de dimensie: het collectief bewustzijn = “bij
de soort horen” (meestal) en dit maakt dat we de neiging hebben om groepjes te
maken en anderen te discrimineren -> maakt deel uit van het menselijk gedrag

3de dimensie: is “ruimte” -> in hoeverre is
er in jouw perceptie ruimte of gebrek aan ruimte? Hoe beleef jij jezelf in de
omgeving. Hoeveel procent van je denken nemen je zintuigen over = je
zintuiglijk gewaar zijn. Bedenk je je wereld of neem je deze waar?

4de dimensie: het denken/het mentale => de
mogelijkheid om tijd & ruimte waar te nemen

5de dimensie: is totaal spiritueel ontwaken =
je zegt “bye bye” tegen iedere autoriteit! De vernieuwing kan er pas komen als
ieder individu “anders denkt”.

De 5de poort doet haar intrede door de ware
aard van het lijden te zien! Alles is intrinsiek afhankelijk van elkaar. Maak je
los van het geconditioneerde denken! = de “kennis”… In de 5de
dimensie kom je tot leven! = het echte ontwaken! Veroordeel jezelf niet meer! Sta
open voor anderen en heb geen “schrik” of “angst”. Het leven is een symfonie.

“Israël” = “hij die het kleine heeft overwonnen” =>
altruïsme

Liefde en betrokkenheid komen als je die eerst aan jezelf
geeft!

Geef alles een plaats en laat los…

Het gevoel ontwaakt in de werkelijkheid = je hebt zin in
het leven!

Liefde schept orde in je gedachten!

Nu pauze en daarna mogelijkheid tot vragen:

Hoe pas je dit toe in deze maatschappij van
conditionering en structuren?

Waar hebben we het over? We zien verschillend naar de wereld!

Kweek een totaal besef van mededogen = kijk, voel, ruik,
hoor, proef, besef,… met je hele hart!

Oefen je in niet bedreigende communicatie ofte geweldloze
communicatie!

Aandacht is liefde – Let It Be!

Hier is het zoals jij het “maakt”

Je dient in te zien dat alles veranderlijk en
vergankelijk is!

Wees gewoon je zelf!

Jouw probleem is niet jouw probleem – het is de manier
waarop je er naar kijkt !

Meer info: http://www.de12hoek.com/

take down
the paywall
steun ons nu!