De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voordracht Alexis Tsipris als voorzitter Europese Commissie

Voordracht Alexis Tsipris als voorzitter Europese Commissie

vrijdag 25 oktober 2013 14:34
Spread the love

Europese verkiezingen: betreffende de voordracht van een kandidaat van Europees Links voor het presidentschap van de Europese commissie (vertaling van de mededeling op www.euopean-left.org door jh).

Gedurende de samenkomst van de Raad van Voorzitters van Europees Links in  Madrid, bespraken de voorzitters de voorbereiding van de Europese verkiezingen van mei 2014. Deze verkiezingen zullen bepalend zijn of de volkeren die de gestrengheidspolitiek bestrijden aan zet zullen komen of niet.

De democratie wordt geweld aangedaan in Europa. Alleen de financiële markten maken de wet. Burgers, volkeren moeten de macht terug verwerven om de toekomst van Europa te bepalen. De soevereiniteit van het volk, die dagelijks onder druk komt, dient gerespecteerd.

De Raad van voorzitters bespraken de mogelijkheid van een gemeenschappelijke kandidaatstelling voor het presidentschap van de Europese Commissie

Europees Links gelooft niet dat deze nieuwe regel de Europese Unie kan democratiseren. Het zal niet, zoals de Europese leiders en de Troika verhopen, hun autoritarisme kunnen maskeren.

Met dit in het achterhoofd is de Raad van Voorzitters van oordeel date er geen redden is, gedurende de kiescampagne, het monopoly van het woord over te laten aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de crisis. Het volk, de werkenden en al degenen die strijden tegen de gestrengheidspolitiek en voor het heroprichting van Europa moeten een megafoon hebben.

De Raad van voorzitters kwamen akkoord om Alexis Tsipras als kandidaat voor het presidentschap voor te dragen op het volgende congres van December 13-1-15 in Madrid. (Op dit congres zal ook het verkiezingsprogramma van Europees Links vastgelegd worden, nvdr).

Voor Europees Links zou deze voordracht een sterk symbool zijn van hoop voor gans Europa. Griekenland is een toetssteen (guinea pig) geweest voor de gestrengheidspolitiek. Maar Griekenland bood en biedt weerstand. SYRIZA, de partij waarvan Alexis Tsipras voorzitter is, heeft het Griekse volk verzameld tegen de barbaarse memoranda en autoritarisme, en voor een herstel van de ramp in Griekenland, in een verenigd Europa. Alexis Tsipras’ stem zal de stem zijn van weerstand en hoop tegen het ultra-liberaal beleid en tevens de dreiging van extreem-rechts onder ogen zien.

De voordracht van Alexis Tsipras zou veel mensen en politieke krachten kunnen bijeenbrengen. Tot aan het cngres is het voorzitterschap van Europees Links gemandateerd door de Raad van voorzitters om alle leden en waarnemers van Europees Links te raadplegen evenals de krachten die de GUE/VGL groep vormen in het Europees Paarlement en al degenen die de gestrengheidspolitiek verwerpen, die een progressieve oplossing voor de crisis nastreven en een nieuw project voor Europa willen.

De Raad van voorzitters van de Partij van Europees Links, 18/10/2013.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!