De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorbereidende teksten voor Leuvens Klimaatdebat (5): Evolutie uitstoot CO2 en internationale erkenningen

Voorbereidende teksten voor Leuvens Klimaatdebat (5): Evolutie uitstoot CO2 en internationale erkenningen

vrijdag 23 september 2022 16:00
Spread the love

HOOFDSTUK 5. EVOLUTIE CO2 UITSTOOT IN LEUVEN EN INTERNATIONALE ERKENNINGEN

Dit is de vijfde voorbereidende tekst voor het Groot Klimaatdebat op 30 september 2020 in het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo waarbij experten (Serge Degheldere, Tine Hens, Nick Meynen, YvesVandenbosch) in debat gaan met gemeenteraadsleden (milieuschepen David Dessers, Bert Corneillie, Zeger Debyser, Line De Witte). In het eerste deel hadden we aandacht voor de opstart van het Leuvens klimaatbeleid in de periode 2010-2012, in het tweede op de klimaatplannen die Leuven lanceerde tijdens de legislatuur 2013-2018, in het derde deel hebben we het over de beleidsplannen sinds de opstart in 2019 van het nieuwe stadsbestuur onder leiding van burgemeester Ridouani. In het vierde deel focusten we op de vzw Leuven 2030 en haar Roadmap 2030. In dit vijfde deel hebben we het over de resultaten van 10 jaar klimaatbeleid in Leuven op vlak van CO2-uitstoot, met ook aandacht voor de internationale erkenningen. Wie interesse heeft in een bundeling van al deze teksten of een plaats wil reserveren voor dit debat stuurt mij een mail: luc.vanheerentals@telenet.be.

EVOLUTIE CO2 UITSTOOT

Uit de meest recente cijfers die Futureproofed bekendmaakte over de evolutie van de CO2-uitstoot op Leuvens grondgebied blijkt dat deze het afgelopen decennium een erg wisselend verloop kende. Uit de gecorrigeerde nulmeting in 2010 bleek dus een CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van 733 kTon. In 2011 werd 699 kTon opgetekend, in 2012 701 kTon, in 2013 681 kTon, in 2014 701 kTon, in 2016 664 kTon, in 2017 663 kTon, in 2018 700 kTon, in 2019 666 kTon en voorlopige cijfers voor 2020 geven 600 kTon aan. Omwille van de coronapandemie is 2020 vanzelfsprekend niet representatief zijn. Wereldwijd werd in 2020 een opvallend sterke daling van de CO2-uitstoot vorig jaar opgetekend. Als we de evolutie in de periode 2010-2019 bekijken dan blijkt volgens deze gegevens de CO2-uitstoot in Leuven globaal genomen in Leuven gedaald te zijn 9,1 procent (-67 kTon).

Als we opsplitsen per sector dan zien we in de periode 2011-2019 een sterke daling bij de huishoudens (van 187 kTon tot 153 kTon), handel en diensten (van 240 kTon tot 238 kTon) en industrie (van 122 kTon tot 95 kTon). De CO2-uitstoot in de mobiliteit steeg daarentegen van 142 kTon tot 149 kTon). Voor natuur en landbouw (29 kTon) werd een status-quo opgetekend. Dat er wel degelijk een positieve evolutie was bij de huishoudens blijkt ook uit de gemeten verbruiken door de netbeheerder. Ook al neemt het aantal inwoners in Leuven jaar na jaar toe daalde het aardgasverbruik van huishoudens in de periode 2010-2018 van 500 tot 440 Mwh (-12 procent) en van elektriciteit van 150 tot 140 Mwh (-7 procent). Bij niet-huishoudens daarentegen werd een stijging geregistreerd van 829 tot 839 Mwh aardgas en stabilisering van het elektriciteitsverbruik op 590 Mwh. Volgens de auteurs moet er omwille van de soms weinig precieze gegevens per sector een onzekerheidsfactor in rekening worden gebracht tussen 10 en 50 procent.

Blijkt uit deze cijfers een daling van de CO2-uitstoot in de periode 2011-2019 met 9,1 procent dan leveren de berekeningen van VITO in het kader van de burgemeestersconvenanten heel andere resultaten op. Voor Leuven werd voor de periode 2011-2018 een daling opgetekend van 593,3 kTon tot 583,7 kTon (-1,9 procent), waarbij Leuven hetzelfde of beter als Antwerpen (-1,6 procent) en Mechelen (+0,5 procent) doet maar minder goed als Kortrijk (-9,4 procent), Brugge (-8 procent), Gent (-7,9 procent) of het gemiddelde in Vlaams-Brabant (-7 procent) en Vlaanderen (-6 procent). Ook in deze berekening wordt een sterke daling genoteerd voor huishoudens (van 162,7 kTon tot 139,8 kTon). Het particulier en commercieel vervoer (van 143,3 kTon tot 146,3 kTon) en dienstverlening (tertiair) (van 209,9 kTon tot 222,5 kTon) daarentegen nemen toe. Voor landbouw (van 554 ton tot 2,3 kton) is er zelfs een opvallende stijging. De uitstoot van industrie (57,9 kTon tot 56,6 kTon) daalt licht. De totale CO2-emissie door transport steeg van 150,4 kTon in 2011 tot 152,2 kTon in 2018. Het grootste deel is echter afkomstig van de twee snelwegen op het grondgebied. Ook als we die niet in rekening brengen is er een lichte stijging van 64 kTon in 2011 tot 64,7 kTon in 2018. Om de doelstelling te halen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te doen dalen is er derhalve nog een lange weg te gaan.

LEUVEN LAUREAAT VAN GREEN LEAF AWARD 2018

Leuven kreeg voor zijn klimaatbeleid de afgelopen jaren ook twee belangrijke internationale erkenningen. Midden 2017 raakte bekend dat Leuven samen met de Zweedse stad Vaxjö door de EU uitgeroepen werd tot laureaat van de Green Leaf Award 2018 in de categorie van steden en gemeenten met een inwonersaantal van 20.000 tot 100.000. Leuven krijgt de bekroning voor haar sterke focus op klimaatverandering en de acties die de stad op touw zet om tegen 2030 klimaatneutraal te worden en het publiek hierbij te betrekken. In 2020 kende Europese Commissie kent Leuven bovendien ook nog de titel van Europese Hoofdstad van Innovatie toe. Leuven werd verkozen boven Wenen, Valencia en Milaan waarmee het in de finaleronde moest kampen. De prijs heeft een waarde van 1 miljoen euro. Ook hier was er een link met het klimaatbeleid. De Commissie loofde Leuven immers onder meer voor haar inspirerende bestuursmodellen waarin inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen betrekt om de toekomst mee vorm te geven.

Leuven werd in april van dit jaar door de Europese Commissie geselecteerd als één van de honderd Europese steden met als missie om tegen 2030 klimaatneutrale en slimme steden te worden. Horizon Europa stelt voor dit en volgend jaar een enveloppe van in totaal 360 miljoen euro ter beschikking om de steden te ondersteunen. Daarnaast kunnen de steden hun voordeel doen met op maat gesneden advies en bijstand, extra financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om bij grote innovatieacties en proefprojecten aan te sluiten. Bij de lancering van het Leuven 2030 Urban Lab eerder deze maand waarbij de stad Leuven, Leuven 2030, de KU Leuven, UCLL en imec gaan samenwerken en de stad gaan inzetten als een laboratorium waar gezocht wordt naar de duurzaamheidsuitdagingen werd door Milieuschepen Dessers verwezen naar deze selectie van Leuven als één van de 100 steden.

Het afgelopen decennium viel Leuven nog meer erkenningen te beurt. Eind 2013 werd Leuven door Cofely Services voor het project ‘Klimaatneutraal 2030’ uitgeroepen tot meest duurzame gemeente van ons land. ‘Het project is innovatief en ambitieus en wil door een brede samenwerking met de bevolking en verschillende partners komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen plan”, aldus juryvoorzitter Alain Hubert. . Ook projectontwikkelaar Ertzberg viel in 2013 in de prijzen voor haar ‘Balk van Beel’. Dit bouwproject aan de Vaartkom met 106 wooneenheden ontving een ‘international award’ van BREEAM, een wereldwijd erkend keurmerk om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Met een score van 87,5 procent kreeg het gebouw het certificaat ‘outstanding’. Eind 2020 werd het BotaniCo-project bekroond met een RES Award 2020 voor beste vastgoedproject. Dit schoolgebouw werd omgebouwd tot 28 bijna energieneutrale woningen en appartementen waarbij elk gezin zijn eigen woonst heeft en een aantal ruimtes deelt. Het is volgens de jury een succesvolle combinatie van erfgoed en energiezuinige renovatie en combineert ook de luxe van privacy van een eigen woning met sociale betrokkenheid en groepsgevoel.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!