De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor VOKA geen ideologieën

Voor VOKA geen ideologieën

dinsdag 7 januari 2014 13:14
Spread the love

VOKA blijft geloven in een groei om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Wanneer we inderdaad het groeidenken niet verlaten is deze redenering best  verdedigbaar. Persoonlijk denk ik dat de altijd durende groei zijn eindpunt bereikt heeft. Groei zuiver en alleen uitgedrukt in en stijging van het BBP pleegt op termijn roofbouw op onze planeet die per definitie eindig is. We zouden beter onze ideologieën niet verlaten maar keuzes maken in een totaal andere richting dan deze van VOKA. Een groei die klein is of stabiliserend is noopt ons om  keuzes te maken in de richting van herverdeling en meer gelijkheid, uiteraard is dit een sociale en ecologische keuze die haaks staat op het winstmodel van de ondernemers, of beter gezegd een ideologische keuze die geen liberale keuze is. Groei is trouwens niet nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden een belasting op grote vermogens past immers in het plaatje van herverdeling en de redding van de sociale zekerheid.

take down
the paywall
steun ons nu!