De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor mensen met ADHD of ADD is het moeilijk om aan anderen uit te leggen wat je ‘hebt’.

Voor mensen met ADHD of ADD is het moeilijk om aan anderen uit te leggen wat je ‘hebt’.

zondag 29 januari 2017 06:29
Spread the love

Voor mensen met ADHD of ADD is het moeilijk om aan anderen uit te leggen wat je ‘hebt’.

Drie subtypen ADHD, waaronder ADD

Op dit moment wordt er binnen de wetenschap uitgegaan van drie subtypen ADHD waar het bekende ADD ook onder valt. Daardoor wordt ADD veelal niet meer apart genoemd, maar simpelweg meegenomen in de parapluterm ADHD.

DSM-IV-TR kent drie subtypes van ADHD:

  • het overwegend onoplettendheid type: er is vooral sprake van ernstig en aanhoudend aandachtstekort
  • het overwegend hyperactief-impulsief type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit
  • het gecombineerde type: beide soorten problemen komen samen voor; dit is het meest voorkomende type

Informatie via GGZ.

Wat is ADHD (en ADD)?

ADHD (en ADD) kan zich bij iedereen anders manifesteren, toch is er een aantal kenmerken die bij bijna elke ADHD’er voorkomt. Problemen met concentratie, filteren van informatie, ‘drukte in je hoofd’, motivatie en stemmingswisselingen komen bij ontzettend veel mensen met ADHD (en ADD) voor.

Bekende kenmerken zijn:

  • Stemmingswisselingen
  • Chaotisch, vergeetachtig en dromerig (staren, afwezig)
  • Kan ergens volledig in opgaan (hyperfocus)
  • Gevoelig, emotioneel en creatief
  • Fantasierijk en een groot voorstellingsvermogen
  • Assertief maar onzeker
  • Heeft humor en is intelligent, denkt snel

Lees meer op de site van ADHDer.nl.

“Bijkomende stoornissen

ADD gaat bij volwassenen vaak samen met andere psychische problemen. Zeventig procent van de mensen met ADD hebben ook last van depressiviteit, angst –en dwangstoornissen, verslaving aan alcohol of drugs of een persoonlijkheidsstoornis.

ADD met depressie

De somberheid die vaak bij een depressie past wordt vaak gezien als een oorzaak vanwege het de talloze mislukkingen die men in het leven heeft moeten doorstaan. De depressie wordt dan niet apart behandeld maar meegenomen in de behandeling.
Dit kan bijvoorbeeld door inzicht gevende gesprekken maar bestaan er vormen van medicatie die goed zijn te combineren met ADD en een depressie.

ADD met angst –en dwangstoornissen

Vaak heeft dit te maken met faalangst of het gevolg van een opeenstapeling van mislukkingen. Dit moet onderzocht worden want als er echt sprake is van een angststoornis dan heeft men de voorkeur om eerst deze stoornis te behandelen.

Dwangmatigheid of perfectionisme kan een reden zijn om je innerlijke chaos te compenseren. Wanneer met medicatie de innerlijke chaos kan worden gereduceerd dan verdwijnt ook de behoefte van dwangmatigheid en/of perfectionisme. Als er echt sprake is van een onafhankelijke dwangstoornis dan dient deze ook eerst te worden behandeld.

ADD met een persoonlijkheidsstoornis

Bij veel volwassenen is al in een eerder stadium een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Voornamelijk een persoonlijkheidsstoornis als Borderline heeft veel kenmerken die je ook bij iemand met ADD treft. Ondanks dat deze diagnose samen kan vallen kunnen er toch kleine en specifieke verschillen zijn die een op zichzelf staande diagnose ADD kan rechtvaardigen.

ADD met autisme of PDD-NOS

Steeds vaker wordt ADD gezien als een onderdeel van het autistiforme spectrum. Autistiform gedrag is geen autisme; het is op autisme gelijkend gedrag. Waar bij personen met autisme de volledige triade aan kenmerken aanwezig is, doet zich bij mensen met autistiform gedrag slechts een enkel kenmerk van autisme voor.

De overeenkomst ontstaat omdat beide in veel gevallen problemen ondervinden bij het aangaan van sociale contacten. Het verschil is dat er bij iemand met een autisme of PDD-NOS de aanleg ontbreekt voor sociale vaardigheden of sociale wederkerigheid.

ADD en verslaving

Mensen met ADD hebben meer aanleg om verslaafd te raken aan stimulerende, verdovende of kalmerende middelen. De exacte oorzaak is niet helemaal duidelijk maar in de meeste gevallen leid het gebruik van deze middelen tot een reductie van de symptomen. Alleen vergroot dit de kans op verslaving waardoor de problemen groter worden. In veel gevallen leid een verslaving weer voor een verergering van de symptomen.

http://www.addonline.nl/add-hulpverleners-in-nederland/add-diagnose/

 

take down
the paywall
steun ons nu!