De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor elke commerciële vlucht, vliegen er in Antwerpen 3 privéjets: “Vlaanderen subsidieert de vakantievluchten van de rijken”
Vliegerplein

Voor elke commerciële vlucht, vliegen er in Antwerpen 3 privéjets: “Vlaanderen subsidieert de vakantievluchten van de rijken”

Er vliegen naar verhouding steeds meer privéjets en steeds minder commerciële vliegtuigen op Antwerp Airport. Het aantal privévluchten kende tussen 2019 en 2022 een sterke groei, en het aantal binnenlandse privévluchten verdubbelde zelfs. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit een studie van Burgerplatform Vliegerplein in samenwerking met Transport & Environment. Beide organisaties eisen dat er een einde komt aan de miljoenen euro’s subsidies voor deze luchthaven die vooral privéjets bedient. 

maandag 30 oktober 2023 17:05
Spread the love

In het rapport ‘Antwerp Airport: Een thuishaven voor privéjets dankzij publiek geld en publieke ruimte’ analyseert burgerplatform Vliegerplein in samenwerking met ngo Transport & Environment, vluchtgegevens van EBAA en FlightAware om het privéjetverkeer van en naar Antwerp Airport in kaart te brengen  [1,2].

“Ons onderzoek bevestigt wat wij elke dag met onze eigen ogen zien: het privévliegverkeer is in Antwerpen de laatste jaren sterk toegenomen. Op een week gaat het gemiddeld om 125 vliegbewegingen, vaak zijn het er meer dan 30 per dag”, zegt An Wouters van Vliegerplein, auteur van het rapport. “Bovendien worden de jets bijzonder inefficiënt gebruikt, vaak over zeer korte afstanden. Er is geen enkel excuus om met een privéjet van Antwerpen naar Brussel of Kortrijk te vliegen.”

Privéjets op Antwerp Airport in cijfers

  • Ondanks een sluiting van zes weken in september en oktober 2022 kende het privévliegverkeer van en naar Antwerp Airport de afgelopen jaren een indrukwekkende groei, met in 2022 gemiddeld 25% meer vliegbewegingen per maand dan in 2019. In augustus 2022 was er  zelfs een toename met 63% ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

  • Het aandeel privéjets ten opzichte van commerciële vliegtuigen nam tussen 2019 en 2022 toe van 60% tot 76%.

  • Van de 10 populairste routes liggen 6 bestemmingen op minder dan 500 km van Antwerpen.

  • In 2019 waren er 310 privévluchten binnen België zelf; in 2022 is dit aantal meer dan verdubbeld tot 655. Er werd 207 keer van of naar Kortrijk gevlogen, 179 van of naar Brussel en 109 keer van of naar Charleroi.

 

Seizoenstrend

Een duidelijke seizoenstrend geeft aan dat privéjets lang niet alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Het privéjetverkeer groeide namelijk het sterkst tijdens de zomermaanden (tussen 2019 en 2022). De belangrijkste routes verantwoordelijk voor die groei waren die tussen Antwerpen en Zuid-Frankrijk. Ook bleken de luchthavens met het hoogste aandeel zomerverkeer populaire vakantieplekken te zijn, zoals Saint-Tropez en Ibiza.

“De regering wil de luchthaven niet sluiten vanwege het belang van het zakenverkeer, maar uit onze analyse blijkt dat er heel wat privévluchten plaatsvinden die vermoedelijk niets met zaken te maken hebben”, zegt An Wouters. “En zelfs als er al enig ‘noodzakelijk’ zakenverkeer zou plaatsvinden, mogen we niet vergeten dat dit ten koste gaat van de gezondheid van tienduizenden omwonenden, en een klimaatimpact heeft die nog veel verder reikt. Het wordt hoog tijd om ook die aspecten mee in de weegschaal te leggen.”

 

Subsidiestop

Vliegerplein eist een einde aan de subsidies aan Antwerp Airport en pleit ultiem voor de sluiting van de luchthaven en een invulling als park, zoals al werd beschreven in de gewestplannen van de jaren ‘70. Ook Transport & Environment pleit voor een subsidiestop.

“De luchthaven van Antwerpen is een speeltuin voor de rijken die met het belastinggeld van gewone mensen naar Cannes, Nice en Kortrijk vliegen. Dit is echt te gek voor woorden. Privéjets zijn tot 14 keer vervuilender dan gewone vliegtuigen. De Vlaamse én de federale regering moeten nu ophouden met privéjets te subsidiëren, en onmiddellijk een taks op privévluchten invoeren”, besluit William Todts, directeur van Transport & Environment.

Noten:

[1] Het volledige rapport ‘Antwerp Airport: een thuishaven voor privéjets dankzij publiek geld en publieke ruimte’ kan u vinden op vliegerplein.be

[2] Vliegerplein voerde in samenwerking met ngo Transport & Environment een analyse uit op een set gegevens van dataprovider FlightAware. Privéjets werden geïdentificeerd en er gebeurde een analyse naar afstanden, vliegfrequenties, bestemmingen, CO2-uitstoot en vervoersalternatieven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!