De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor een sociaal Europa in Luxemburg

Voor een sociaal Europa in Luxemburg

woensdag 22 juni 2011 10:15
Spread the love

Het EVV riep op voor een Euromanifestatie op dinsdag 21 juni 2011 in Luxemburg.

De vakbonden schreven vooraf: men bedriegt u; de EU gaat de lonen, het loonoverleg, de automatische index enz. afbouwen!

Hiet volgen reacties van enkele deelnemers tijdens de betoging.

Bij foto’s 1 en 2:

Danny Van Cauwenberghe: secretaris ABVV bij Horval.

Hij benadrukt dat de EU alles op de helling zet, in de eerste plaats de index!

Bij foto’s 3 en 4:

Guido Vereecke: bij FOD Justicie.

Hij heeft het ook vooral over de index en hij vraagt ook dat de pensioenleeftijd zou aangepast worden aan het soort werk dat men verricht.

Bij foto 5:

Johan Stassen: diensthoofd coördinatie ACV Antwerpen.

Hij zegt: “Gans ons sociaal model glijdt af naar het Angel-Saksisch model en het Europese financiële systeem faalt totaal. Het beperken van de werkloosheidsuitkeringen ondergraaft ons sociaal model. We moeten ook gaan voor het behoud van het recht op uitkering.”

Bij foto 6:

Ferre Wyckmans: algemeen secretaris LBC en NVK.

De loononderhandelingen staan op de helling: het patronaat zal het alleen voor het zeggen hebben. Ook de aanval op het index-mechanisme zal de koopkracht afbouwen.

Bij foto 7:

Eddy Vanthillo: bij voeding en diensten, Coca Cola.

De herstructureringen zijn nog niet afgerond maar ze spreken al wel over nieuwe hervormingen in 2014. Wij doen mee voor het behoud van jobs.

Foto’s 8 tot en met 12 zijn pamfletjes, gedragen door mensen uit Luxemburg. Er is 1 foto bij met karikaturen van Sarkozy en Merkel.

Bij foto 13:

Jean Sondag: uit Luxemburg; hij werkt bij de bank.

Hij praat vooral over de index.

Bij foto 14:

Marco Casagrande: uit Luxemburg; secretaris bij de metaalsector OGB-L.

Hij spreekt niet over een bepaald punt maar beklemtoont dat het sociaal Europa in gevaar is.

Hier volgen nog een paar stemmen van mensen die niet op de foto wilden.

Twee heren uit Nancy die bij de metaalsector aangesloten zijn: ze praten vooral over de lonen die onvoldoende zijn.

Uit Duitsland: twee gepensioneerden die vooral denken aan de bank-speculaties en de zware gevolgen.

Nog uit Duitsland, uit Frankfurt: ze werken op de luchthaven.Ze vrezen langer te moeten werken voor minder loon; daarvan kunnen ze niet leven.

Uit Wallonië: zij vragen wie feitelijk belastingen betaalt! Ze vragen ook werk voor de jongeren. Hoe kan dat als de ouderen blijven werken?

nb. de foto’s breng ik morgen mee; ik kan ze niet plaatsen.

take down
the paywall
steun ons nu!