De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor een echte politieke belangenverdediging van alle werknemers

Voor een echte politieke belangenverdediging van alle werknemers

maandag 1 november 2010 11:22
Spread the love

Omer Mommaerts, Jef Mariën

Het uur van de waarheid

We kennen de plannen van de conservatieve en neoliberale partijen en werkgeversverenigingen zoals het VBO, Unizo en Voka. Zij spreken over inlevering door de werknemers en uitkeringstrekkers: over langer werken en het verhogen van de pensioenleeftijd, het afschaffen van het brugpensioen, het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, het afschaffen van de wachtuitkeringen, het nog verder afzwakken van het indexmechanisme. De fiscaliteit en de sociale zekerheid worden door hen aangepakt. De sociale uitsluiting van de zwaksten in de samenleving dreigt zich dan nog meer door te zetten.

Tegelijkertijd pleiten zij voor een verlaging van de vennootschapsbelasting, een versoepeling van het ontslagrecht, een nog grotere vermindering van de patronale RSZ- bijdrage en dat allemaal in naam van de versterking van ‘onze’ concurrentiepositie.

Het ACV en het ABVV willen juist meer solidariteit en kanten zich tegen de toenemende ongelijkheid die het gevolg zal zijn van de op til zijnde maatregelen. Zij brengen forse kritiek uit op de rechtse plannen die veelal ook door de CD&V worden bijgetreden.

In de vakbonden en in veel progressieve groepen wordt nu terecht gepleit voor een vermogensbelasting op fortuinen boven 1 miljoen € (het eigen huis niet inbegrepen). Om zulke vermogensbelasting te kunnen invoeren moet het bankgeheim worden opgeheven en een vermogenskadaster worden opgesteld. In plaats van inlevering door de loontrekkenden zouden de uitkeringen voor ziekte, werkloosheid en pensioenen welvaartsvast moeten worden gemaakt.

Wist je dat in ons land de 10% rijksten 55% van het totale vermogen bezitten? Wist je dat de 1% rijksten 25% van alle vermogen bezitten in België?

Wist je dat in België, in de afgelopen 30 jaar, het inkomen uit arbeid ruim 10% heeft ingeleverd ten voordele van de inkomens uit kapitaal?

Wist je dat 15% of 1,5 miljoen Belgen arm of bestaansonzeker is en dat de armoede in de voorbije 10 jaar opnieuw is toegenomen?

De tijd is gekomen om van ons af te bijten! Het uur van de waarheid komt eraan.

Voor een echte politieke belangenverdediging van alle werknemers

Vele jaren reeds blinkt de CD&V uit door dubbelzinnigheid en belet in de feiten het ACW om consequent te zijn met de eigen sociale standpunten. De CD&V doet volop mee aan het ondergraven van het federaal karakter van de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en het sociaal overleg. De verdediging van het belang van de kleine man en de solidariteit met alle werknemers wordt opzijgeschoven. De CD&V is ideologisch en qua programma gereduceerd tot een ‘N-VA light’. En die N-VA is met haar neoliberaal sociaaleconomisch programma de politieke spreekbuis van werkgeversorganisaties: Voka, Unizo en VKW.

Daarom hoort het ACW zijn voorkeursband met de CD&V volledig te verbreken. Wat baat het dat het ACW en het ACV een sociaal en rechtvaardig programma opstellen als het door de politieke partner niet wordt gevolgd?

Het huidige debat over de staatshervorming in aanloop naar een nieuwe regering raakt aan de kern van het actieterrein van de arbeidersbeweging: de sociale zekerheid, het sociaal overleg en het arbeidsrecht. Daarom moet ook het ACV zich duidelijk uitspreken tegen de richting van de huidige gesprekken in de staatshervorming: het ondergraven van de solidariteit tussen alle werknemers en uitkeringstrekkers van ons land als gevolg van een steeds verdere opsplitsing van federale instellingen en mechanismen.

Als het ACV echt en met overtuiging de belangen van alle werknemers en uitkeringstrekkers wil verdedigen dan kan het zich niet langer beperken tot syndicale eenheid en frontvorming. ACV en ACW moeten dan op zoek naar een nieuwe politieke frontvorming van alle werknemers, uitkeringstrekkers en hun gezinnen. Een eerste en noodzakelijke stap daartoe is de stopzetting van de bevoorrechte band met de CD&V. Het ACW moet als onafhankelijke politieke beweging samen met andere sociaal bewogen en progressieve organisaties en personen werk maken van een oprechte politieke belangenverdediging van alle werknemers, uitkeringstrekkers en hun families, in dit land.

Zelfs al lijkt het reeds vijf na twaalf, het is nooit te laat om een andere koers in te slaan. Maar dat zal ons nooit lukken met de CD&V en ACW figuren zoals J.L. Dehaene!

Jean-Luc: een ACW-er?

Als alles goed gaat, kan oud-premier Jean-Luc Dehaene in 2012 voor 3,4 miljoen € aandelenopties van AB Inbev verzilveren. Dat is de fatsoensgrens ver voorbij.

Bij AB Inbev in België worden momenteel 239 banen bedreigd. Ook bij Dexia staan 385 banen op de tocht.

Dehaene krijgt als bestuurder bij AB Inbev al een jaarlijkse vergoeding van 79.000 €. Als voorzitter van Dexia verdiende hij vorig jaar 88.000 €. Zijn mandaten bij Umicore (40.000 €), Lotus (22.500 €), Thromogenics (28.000 €) leveren hem relatief wat minder op.

Oud-premier Dehaene is ook nog altijd europarlementslid, goed voor een jaarloon van 105.000 €. Een europarlementslid heeft daarbij ook nog recht op een onkostenvergoeding van 4.202 €.

take down
the paywall
steun ons nu!