De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Volgens de opinie van Thomas Decreus is oorlog…vreugdekreten uiten?

Volgens de opinie van Thomas Decreus is oorlog…vreugdekreten uiten?

woensdag 3 augustus 2016 22:50
Spread the love

Is een logische consequentie van de staat van oorlog niet dat mensen juichen om de dood van wat volgens hen “de vijand” is?
Is dat niet de echte betekenis van oorlog? Vraagt Decreus zich af.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/03/er-loopt-een-rechtstreekse-lijn-van-n-va-naar-de-vlaamse-verdedigings-liga-en-terug

Even zelf nadenken.
Al wordt het moeilijker om nog een eigen mening te mogen hebben.

Neen dat is het niet. Oorlog is een in feite wanhoopsdaad. Een gebrek aan dialoog.
Een gebrek aan het willen verschillen van mening. Een grote frustratie die zich uit.

Maar het kan wel zijn dat ISIS zich verheugt als een van hun zelfmoordenaars een succesvolle, bloedige of dodelijke aanslag heeft kunnen plegen op een, vaak onschuldige, imaginaire vijand. 

Volgens de meeste moslims zijn er twee plaatsen op deze wereld en dat zijn Dar al-Islam en Dar el-Harb, het Huis van de Vrede en het Huis van de oorlog. 
Het Huis van de Vrede is daar waar de Islam aan de macht is, het kalifaat is ingesteld en de shari’ah wordt toegepast. 
Het Huis van de Oorlog is waar dat niet zo is. 
Vrede op Aarde zal er pas komen als heel de wereld Dar al-Islam is geworden.

Hoe moeten moslims nu zorgen dat heel de wereld Dar al-Islam wordt? 
In de eerste plaats door de Boodschap van de Islam te verkondigen en de mensen uit te nodigen om toe te treden tot de Islam. 
Doen de mensen dat vanzelf dan is dat fijn meegenomen. 
Maar bieden ze wat weerstand dan moet er wat druk uitgeoefend worden. 
Die druk kan uitgeoefend worden of verschillende wijzen en in verschillende gradaties. 

Zo kunnen moslims het goede voorbeeld geven door hun gedrag, hun verdraagzaamheid, hun deelname aan de maatschappij waarin ze vertoeven.
Door hun kledij aan te passen aan die van hun omgeving enz.

Maar het natuurlijk ook met meer aandrang gebeuren, door eisen te gaan stellen, zich te organiseren en door … een soort apartheid te gaan nastreven. 

Iedereen kent ondertussen wel de meer extremere manier om de Islam te prediken en wat men doet om duidelijk te maken dat het geen spelletje is dat we spelen. 

Maar moslims zitten nu bij ons, al jaren, goed en minder goed ingeburgerd. 
Succesvol en minder succesvol. 

De moslims van bij ons willen niet meer weg. Ze zitten hier goed maar het kan beter. 
En ze moeten aan hun kinderen denken net zoals Westerlingen aan hun kinderen denken.
Dus moet Dar al-Harb, dat gelukkig niet helemaal zo gezien wordt, op termijn Dar al-Islam worden. 
We leven als moslims hier in Europa in een tijdelijk Huis, een Huis van Verbintenissen. 
Moslims stellen Dar al-Harb uit tot later zolang het land van verblijf geen duimbreed in de weg legt van moslims, hun manier van leven, hun geloof en gebedshuizen, hun kleding, hun rituele slachtingen enz. 

Zodra er tegenwerking komt voor de Islam en de moslimgemeenschap is echter het hek van de dam? 
Verbieden van de Islam te prediken, (radicale of politieke Islam)  is om problemen vragen?
Het is als een soort oorlogsverklaring. 
En let op als moslims dat merken dan is Jihad geen oorlog maar enkel zelfverdediging tegen mensen die de Islam aanvallen, mensen die islamofoob en racistisch zijn en die moslims discrimineren. 

Het idee om Westerlingen te gaan beschuldigen dateert al van de jaren ’90 en werd als een strategie naar voor geschoven door het Moslimbroederschap.
Wat mensen niet zijn kunnen we zo lang benadrukken tot ze er zelf gaan in geloven of het inderdaad worden. 

Als moslim vind ik dit niet fair. Het is een beetje achterbaks. 
Ook goed willen overkomen, tolerant zijn, lachen en gezellig samen zitten is ook zo iets. 
Ik zou het schone schijn durven noemen.
Wat leugentjes om bestwil om de sfeer er in te houden. 
Wat interreligieus vergaderen om de wens uit te drukken van samenhorigheid. 
Het samen streven naar wereldvrede. (ieder zijn eigen definitie van vrede uiteraard, maar vrede voor alle mensen.) 
Kortom: ‘Nooit meer oorlog”
Ondertussen wel denken aan de probleemgevallen die zich later kunnen voordoen en deze, conform de shari’ahwetgeving, op tijd ‘verplaatsen’.  

Heeft ISIS aan ons Europeanen nu de oorlog verklaard? Maar neen. 
Ze willen ons bewust maken van onze fouten.

Europa en meer algemeen het Westen heeft de oorlog verklaard aan de moslims om welke duistere reden van de Illuminati dan ook.
ISIS verdedigt zichzelf en komt op voor de onderdrukten.
En hoe?  
“Een beetje te grof en te voortvarend en niet genoeg samenwerkend” vinden sommige politieke moslimtegenstanders. Maar OK. 

‘t Is wel een beetje goed maar overdreven en er was te weinig overleg met ons.
Dat doe je niet. 
Dat steekt stokken in onze wielen.

Zijn alle moslims het oneens met ISIS? Maar nee. Integendeel. 
ISIS geeft een 6 puntenplan waarin staat waarom ze Westerlingen haten. 
Moslimbroeders haten Westerlingen ook maar ze zeggen dat niet met zoveel woorden.
Zij willen zo lang mogelijk de democratie misbruiken en zelfs de Islam om aan de macht te geraken en zolang het kan.
Democratie is een goede vernieuwing, een goed middel naast de Islam, zeg maar: “Een heilig middel om aan het doel te bereiken: Wereldvrede.” 

Mooi hé? 

Maar er klinken niet overal vreugdekreten. 

Former Kuwaiti Minister of Information, Saad bin Tafla al Ajami said: 

Time to Face the ISIS Inside of Us, we are ISIS.

He was reminding us that ISIS, while condemned by the majority of Muslims, is a product of an Islamic religious discourse that dominated our public sphere in the last decades — a mainstream discourse!

ISIS “did not come from another planet,” he said. “It is not a product of the infidel West or a bygone orient,” he insisted.

No, “the truth that we can not deny is: ISIS learned from our schools, prayed in our mosques, listened to our media… and our religious platforms, read from our books and references, and followed Fatwas (religious edicts) we produced.”

Perhaps time has come to repent and ask Allah (swt) to guide us all. 

Alleen willen we dat niet zien. Het kan gewoon niet waar zijn. 
De democratie dreigt te ontsporen, velen van ons zijn racistisch.
Wij, Westerlingen, zijn ziek. 
Wij, in Europa, zijn haters geworden. 

Maar er komt beterschap. 
Er zijn er die dat beseffen.
Ze willen geen linken leggen en we willen niet eens onderling samenwerken om onze belangen, onze normen en onze waarden te beschermen want die zijn ook maar schone schijn.
Laat ons gewoon samenwerken met het Moslimbroederschap om de democratie van binnen uit te vernietigen.

Speciaal voor u beste Thomas, 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/ismailspada/2015/05/25/de-schadelijke-gevolgen-bij-onvoorwaardelijke-steun-aan-de-conservatieve-moslimgemeenschap-door-een-politieke-partij

http://community.dewereldmorgen.be/blog/ismailspada/2015/05/27/islam-of-islamisme-europa-staat-voor-een-belangrijke-keuze

Vrede zij met u en met ons allemaal.

PS. In feite wilde ik gewoon een commentaartje scrhijven onder jouw opiniestuk maar elk commentaar wordt systematische gecensureerd door DWM. 
Nu is het dus wat uitgebreider geworden en misschien moeten we eens samenzitten om van gedachten te wisselen. Je weet me wel te vinden.

Vrijdag 5 augustus. 

Heb getracht om commentaar te geven op het opiniestuk. 

In de commentaren wordt collaboratie en ant-semitisme als woord graag aangewend. 

Dat er nu gecollaboreerd wordt met sommige moslims die Europa, de democratie en het Westen in het algemeen, van binnen uit willen kapot maken vindt men blijkbaar geweldig. 

Commentaar: 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/ismailspada/2016/08/03/volgens-de-opinie-van-thomas-decreus-is-oorlogvreugdekreten-uiten

Nu als commentaar geplaatst bij de opinie van Thomas Decreus.

De gebruiksvoorwaarden gelden blijkbaar maar in 1 richting bij DWM.

Wie kritiek uit op de linkse hoek wordt geweerd.

In de richting van NV-A is alles toegelaten.

Dinsdag 9/8 
Mijn commentaar werd, zoals te verwachten viel, niet geplaatst maar botweg gecensureerd. 
Vrije meningsuiting? Vergeet het maar! Zwak! 

take down
the paywall
steun ons nu!