VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten
Israel, Palestina, nederzettingen -

VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

dinsdag 11 december 2012 05:17

VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on thisearth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary” Quote Malcolm X http://thinkexist.com/quotation/we_declare_our_right_on_this_earth_to_be_a_human/148539.html Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations” Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/20121284378161786.html 
 

  Zie ook http://www.astridessed.nl/vn-erkennen-palestina-als-waarnemersstaatbegin-erkenning-palestijnse-rechten-2/ www.astridessed.nl  Geachte Redactie en lezers,

Eindelijk is het dan zoverNa jarenlange obstructie van Israel en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben om Palestijnse rechten te onderdrukken [1], is er dan het begin van de erkenning van Palestijnserechten, namelijk de upgrading van Palestina van ”permanente waarnemer” naar ”waarnemendniet lidstaat” [2]Hiermee is Palestina de facto als Staat erkend door de VN [3] en geeft de Palestijnenbetere toegang tot internationale instanties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof  door ratificatie van het Statuut van Rome [4] Vooral dat laatste is belangrijk in verband met de mogelijkheid, Israel aan te klagen wegensoorlogsmisdaden Dit was iets, dat de VS niet konden tegenhouden, omdat het een VN AV [Algemene Vergadering] stemming betrof, waarbij, zoals volgens goed democratisch principe,meerderheid van stemmen geldtIn tegenstelling tot de VN Veiligheidsraad, waarbij een van de ”permanente lidstaten”[VS, Groot Brittannie, Frankrijk, Rusland en China] een hele stemming kanfrustreren door een ”veto” uit te sprekenZoals reeds gezegd hebben de VS dat tientallen keren ten nadelen van Palestijnserechten gedaan, nog recentelijk, toen zij een veto uitspraken overde erkenning van Palestina als lidstaat, wat door de VN Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd [5]  De stemming  was tekenend, omdat vrijwel de hele niet Westerse wereld voor stemde, wat trouwens wel te verwachten wasImmers, traditioneel en vanuit anti-kolonialistisch perspectief [6] zijn de Wereldlanden al decennialang de natuurlijke bondgenoot van Palestina  De enige 9 tegenstemmers waren  Israel en [hoe kan het ook anders], de VS,Canada, Panama, vier van de VS afhankelijke eilandstaten en als enig Europees [en EU]land, TsjechieVoorstemmers waren praktisch de hele wereld en opvallend een aantal EU statenTrots mogen genoemd worden landen als Scandinavie [Denemarken, Zweden en Noorwegen] ,Finland,Ierland [dat voeling heeft met Palestijnse rechten door de eeuwenlange Britse overheersing], Frankrijk, Belgie, Spanje, Griekenland en PortugalOok Rusland was voorstemmer Onder de Europese onthouders waren traditioneel die hard pro Israel landenzoals Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland [7]   Andere Europese onthouders waren Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland,  Kroatië, Letland, Litouwen,Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Polen,  San Marino,  Slowakije, Slovenië en Hongarije [8]  Dit laat, voor het eerst heel duidelijk, de verdeeldheid binnen het Europees kamp zien [9] 
 Mondiale onthouders waren o.a. vijf [zeer arme en afhankelijke!] Afrikaanse landen,drie Zuid-Amerikaanse landen, een aantal  EU landen en als verrassend,het doorgaans zeer Atlantisch georienteerde Australie [10]  ONTHOUDING/NEDERLANDSE HYPOCRISIE ONDER DE LOUPE Laten we het Nederlandse onthoudingsstandpunt nader belichten Op zich is zo’n onthouding, zeker van de kant van rabiate Israel lover Nederland,  positief en een stap voorwaartsAnderszijds is het ook laf, hypocriet en ontwijkend  Het Nederlandse kabinet was ”niet principieel tegen” de opwaardering van Palestina, maar achtte de opwaardering van de status van Palestina niet ”opportuun” vanwege eventuelerepresaillemaatregelen door Israel EN het feit, dat de VS weer een rol zou willen spelenin ”vredesonderhandelingen” [11]  Met neo koloniale arrogantie verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in zijn brief aan de Tweede

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!