De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtelingenhaat in werking/Over xenofobie, Steenbergen en moedig tegengeluid Dasja Abresch

Vluchtelingenhaat in werking/Over xenofobie, Steenbergen en moedig tegengeluid Dasja Abresch

zaterdag 24 oktober 2015 20:35
Spread the love

VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE, STEENBERGENEN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCH

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

””Ik vind dat we het verplicht zijn om mensen, die zich in een oorlogssituatie bevinden, een vluchthaven te bieden. Ik voel de wil en de plicht om een ander die in nood verkeert te helpen. En zoals u merkt, ben ik niet bang om dat hier te zeggen.” 
Dasja Abresch op gemeentelijke bijeenkomst in Steenbergenover de komst van een asielzoekerscentrum
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

Het anti vluchtelingenzaad, dat PVV Fuhrer G. Wilders heeftgezaaid [1], begint zijn giftige vruchten af te werpen en wordt steeds grimmiger:
Na de hartverwarmende geluiden, [die er trouwens nog steeds zijn],om vluchtelingen welkom te heten [2], de gevaarlijke tegenreactie.Extreem-rechtse winden waaien om de rotsen.
Enkele nare voorbeelden:Protesten tegen de komst van noodopvangen voorvluchtelingen van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraadbestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden opeen inspraakavond in Tilburg, anti vluchtelingenprotesten in het dorp Oranje. [3]En dan was er de poging  tot  intimidatie van de noodopvangin Rotterdam Crooswijk. [4]
Veel gevaarlijker:Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbijlieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [5]Er zou ook een PVV kandidaat bij de bestorming betrokken zijn. [6]Maar gelukkig kwam ook het tegengeluid:Als reactie op die bestorming kwamen  velehartverwarmende steunbetuigingen aande vluchtelingen. [7]En in het dorp Oranje, ook een initiatief van een inwoner om barbecues voor vluchtelingen te organiseren. [8]Zoals ik al zei: die kant is er ook!

PEGIDA ANTI VLUCHTELINGEN MANIFESTATIE IN UTRECHT
Terug naar de gevaarlijke kant:Naast protesten tegen noodopvangen voor vluchtelingen,die zelfs ontaarden in bestormingen en worden aangejaagd doorde extreem-rechtse PVV Fuhrer Wilders [9], maar ook doorxenofobe VVD beleidsnota’s [10, in daadwerkelijk beleidomgezet [11], de protestmanifestatie van Islamofoob enxenofoob Pegida, een verkapte neo nazi groepering. [12]Dit griezelige gebeuren vond plaats op zondag, 11 october. [13]
MAAR ER WAS FLINK VERZET!Een tegenprotest van de Internationale Socialisten eneen geslaagde actie van andere anti fascisten, die de Pegida nazi’shet houden van hun xenofobe giftoespraken praktisch onmogelijkmaakten! [14]De Kerken luidden de klokken uit protest tegen Pegida. [15]
Wat van de toespraken te verstaan was, was een hetzerige enweerzinwekkende anti Islam toespraak van RaffieChohan, voortrekker van Dutch Defence League, een Islamofobeen xenofobe club, zusterorganisatie van de English DefenceLeague [waarvan oprichter Tommy Robinson op de Pegidademonstratie aanwezig was. [16]Deze toespraak wordt door het OM op strafbaarheid onderzocht. [17]
Maar Pegida is hardnekkig, gaat door en heeft een nieuwedemonstratie aangekondigd op 8 november. [18]
Dus zal het verzet aanwezig zijn!

STEENBERGEN/OPHITSERIJ WILDERS/FYSIEKE CONFRONTATIEBIJ ANTI VLUCHTELINGENPROTEST
Ik schreef het al:Het anti vluchtelingenprotest wordt steeds grimmiger:
Naar voorbeeld is het Brabantse dorp Steenbergen:Daar zou PVV Fuhrer Wilders naartoe gaan, om het verzetaan te wakkeren, maar kon door ” verplichtingen in de Tweede Kamer” niet komen. [19]Maar de vlam was al in de pan:
Natuurlijk vond het geplande anti vluchtelingenprotest tochplaats, waarbij de tegenstanders van asielopvang zich lietenhoren, duidelijk  opgehitst door Wilders,.
Ik citeer een tegenstander”Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet. ””Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.” [20]Gelukkig ook voorstanders” “Ik werd gebeld door m’n zusje die vroeg of ik zin had om een tegengeluid te laten horen”, zegt een van hen. “Wat mij betreft zijn de meeste vluchtelingen hier welkom, ja.” [21]
De stemming was grimmig en het kwam zelfs tot fysiek geweld. [22]
Het zal geen verbazing wekken, dat het geweld van de vluchtelingenhaters kwam, [23]
STEENBERGEN/INTIMIDERENDE TERREUR TIJDENSGEMEENTELIJKE VERGADERING OVER ASIELOPVANG
Eerst een anti vluchtelingendemonstratie [24], daarna naar eensporthal, waar de Gemeente een vergadering had belegd over dekomst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen.En daar vond gewoon fascistische terreur plaats!
Na het gebruikelijke xenofobe gebral [vluchtelingen ”bedreigingvoor de veiligheid”, tegen de komst van moslims, het zijn”economische” vluchtelingen] [25], werd de burgemeester uitgejouwd,nadat hij, op een vraag van een tegenstander, hoe het met de veiligheidmoest, had geantwoord, dat hij niet verwacht, dat het onveilig zou worden.[26]
Het werd een weerzinwekkende vertoning van Boe geroep, geschreeuwen middelvingers. [27]Regelmatig werd door de bende vluchtelingenhaters geroepen”VOL IS VOL” en meer xenofobisch geschreeuw. [28]

DASJA ABRESCH/MOEDIG TEGENGELUID
Dieptepunt was het xenofobisch geschreeuw waarbij ieder respectzoek was, hoogtepunt vormde voor mij het optreden van Dasja Abresch.
Zij kwam met een dapper tegengeluid en werd uitgejouwd en uitgescholden in obscene taal. [29]Tegen de stroom fascistische terreur in had ze de moed, opte merken:””Ik vind dat we het verplicht zijn om mensen, die zich in een oorlogssituatie bevinden, een vluchthaven te bieden. Ik voel de wil en de plicht om een ander die in nood verkeert te helpen. En zoals u merkt, ben ik niet bang om dat hier te zeggen.”  [30]
En nogmaals, dat kwam haar te staan op boegeroep, middelvingersen obscene taal. [31]Maar ze hield stand en maakte haar betoog af, al was zij praktischonverstaanbaar.
KUDOS!LOF EN GROTE WAARDERING!
Voor haar moed, tegen de stroom in te gaan EN haar humaniteit.
Over haar moedige optreden tijdens de bijeenkomst from hellzei ze simpel””Volgens mij komt iedereen in zijn leven een verantwoordelijkheid tegen die hij niet uit de weg kan gaan. Ik denk dat dit mijn moment was.” [32]
BRAVA!
Ze heeft een hoop over zich heen gekregen:Steen door de ruit, met de bijbehorende narigheden. [33]Zodanig, dat ze haar kinderen maar voor de zekerheid elders liet slapen en mensen in haar omgeving haar aanrieden, maar nietnaar die vergadering te gaan.Maar ze ging:En maakte haar punt
Daarover zei ze:
” Ik vond het juist belangrijk dat ik zou spreken, omdat ik merk dat mensen steeds banger worden.” [34]Iemand om een voorbeeld aan te nemen.

De bedreiging van Dasja Abresch [steen door de ruit] is trouwensgeen uitzondering:Een Purmerends D’66 raadslid, dat zich uitsprak werd dooranonieme vluchtelingenhaters bedreigd [35]Ook werden bedreigd de burgemeester van Rijssen, raadsledenuit Rijswijk en de Gemeente Aalburg. [36]Het moet niet gekker worden.
Of het hier nu gaat om welgeplande en gecoordineerdefascistische acties of loslopende groeperingen/individuen,is mij niet duidelijk, maar gevaarlijk is het onmiskenbaar,zeker vanwege het bijna epidemische karakter.
Oja, and last, but not least:
Op 31 october is er opnieuw een anti vluchtelingenprotestin Enschede, georganiseerd door ”AZC Alert Enschede” [37]Aangehitst door Wilders en co [38]Ook in Enschede zal het verzet zijn!Wait and see!

EPILOOG

Wreedheid en goede wil. ik schreef het al eerder, zijn  tweekrachten in de wereldgeschiedenis, die voortdurend tegenoverelkaar staan.Hier:Wreedheid, in allerlei gradaties, tegenover hen, die oorlog, ellendeen armoede zijn ontvlucht, in de hoop in Europa bescherming tekrijgen.Of dat ook gebeurt of dat ze een nieuwe ramp te wachten staat,is nog maar de vraag.
Maar er is ook goede wil:De vastbeslotenheid om deze vluchtelingen daadwerkelijk welkomte heten, vanaf individuele initiatieven, acties en moedige mensenals Dasja Abresch uit Steenbergen, die haar punt maakte tegenover honderdenhysterische vluchtelingenhaters. 
De kracht van fascisten is haatzaaien en intimidatie.
Laten we ze met gelijke munt betalen en hun laffe intimidatie weerstaan.
Zodat de vluchtelingen weten, dat ze welkom zijn.
SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE!

Astrid Essed 

NOTEN

[1]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
      http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[2]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN
”Een paar dagen is Marion op pad met de Nederlanders Dirk en Emma, die al jaren op het eiland wonen. “De vluchtelingenproblematiek gaat het duo aan het hart. Ze proberen zoveel mogelijk hulp te bieden door vluchtelingen bijvoorbeeld een lift te geven. Zo nemen we een jonge gesluierde vrouw mee in onze jeep. Met haar baby, huilend in haar armen, vertelt ze in gebrekkig Engels dat er werd geschoten op haar baby”, schrijft Marion.

Naast het vervoeren van de vluchtelingen nemen Emma en Dirk ook regelmatig zelf vluchtelingen in huis. ‘Ook al help je maar één iemand, dat is al beter dan helemaal niets doen”

 DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
     http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
      DONEER JE DEKEN    http://doneerjedeken.org/
      DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
     http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
     AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
      AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
     AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
      AT5 BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
      AT5 WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
      AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam
     TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
    http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[3]

XENOFOBIE JEGENS VLUCHTELINGEN

En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
   NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
   RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
   http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg
   RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
   http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658
   EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
    http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/
   NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
  http://nos.nl/artikel/2061663-bewoners-oranje-houden-bussen-met-extra-asielzoekers-tegen.html
   DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
  http://www.doorbraak.eu/oranje-racistische-meute-opgehitst-om-strenger-migratiebeleid-te-verkopen/
[4]

RIJNMOND NIEUWSARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGENIN ROTTERDAM10 OCTOBER 2015
   http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2015/arrestatie-bij-noodopvang-vluchtelingen-rotterdam
[5]

RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
   http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[6]
JOOP.NLPVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERSVLUCHTELINGEN WOERDEN16 OCTOBER 2015
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[7]

RTV UTRECHTTEVEEL STEUNBETUIGINGEN NA BESTORMDE OPVANG WOERDEN10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395060

[8]

Helaas wordt in dit artikel van de Europese Staatslieden tenaanzien van hun vluchtelingenbeleid ten onrechteeen veel te welwillend beeld gegeven.
 VRIJ NEDERLANDIS DEZE BLOEMENKWEKER HET NIEUWE SYMBOOLVAN DE VLUCHTELINGENCRISIS?
   http://www.vn.nl/nieuw-symbool-van-de-vluchtelingencrisis-jan-voortman/

[9]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
      http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[10]

”´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´

VVD BELEIDSSTUK”GRENZEN AAN DE OPVANG”    VVDLINKGRENZEN AAN DE OPVANG  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[11]

BELEIDSSTUK VVD ”GRENZEN AAN DE OPVANG”,IN DADEN OMGEZET
ADHUISVESTING ASIELZOEKERS WORDT VERSOBERD12 OCTOBER 2015
 http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4161637/2015/10/12/Huisvesting-asielzoekers-wordt-versoberd.dhtml ZIE VVD BELEIDSNOTA´GRENZEN AAN DE OPVANG´´ ´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´
 ”GRENZEN AAN DE OPVANG” VVDGRENZEN AAN DE OPVANG  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[12]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
   http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
   http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND/XENOFOBIE/WAAKZAAMHEIDASTRID ESSED17 OCTOBER 2015
http://www.astridessed.nl/vluchtelingen-in-nederlandxenofobiewaakzaamheid/

[13]

ADPEGIDA MARS DOOR UTRECHT VERBODEN: TEGEVAARLIJK7 OCTOBER 2015
   http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4158314/2015/10/07/Pegida-mars-door-Utrecht-verboden-te-gevaarlijk.dhtml

[14]

INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA
   https://www.indymedia.nl/node/30095

SOCIALISME.NU ANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELDIS VAN IEDEREEN12 OCTOBER 2015
   http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/
    ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015
   http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

[15]

”Kerken zullen de klokken luiden en zetten hun deuren open.”
  RTV UTRECHTUTRECHT KLAAR VOOR MANIFESTATIE PEGIDA ENSOCIALISTEN11 OCTOBER 2015
   http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395061/utrecht-klaar-voor-manifestatie-pegida-en-socialisten.html

[16]
NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAKVAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

” Hij slaat zijn vleugels uit in Nederland en vindt in Raffie Chohan van de Dutch Defence League (DDL) een geestverwant. Chohan vormt samen met haar man Maarten Hoekwater de drijvende kracht achter deze organisatie, die zich keert tegen ‘de EU, Islamisering en Sharia in Nederland’.
KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
   http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

”Een andere spreker op de demonstratie is Stephen Yaxley-Lennon, beter bekend onder zijn pseudoniem Tommy Robinson. Tot twee jaar geleden was hij de voorman van de English Defence League (EDL), een hooligan-organisatie die zich met hand en tand verzet tegen de aanwezigheid van moslims en de Islam in Groot Brittannie.”
KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
   http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[17]

NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAKVAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

[18]

VOLKSKRANTPEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-wil-in-november-weer-in-utrecht-protesteren~a4163906/

TELEGRAAFPEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER12 OCTOBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24607037/__Weer_protest_Pegida_in_Utrecht__.html

[19]

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”

OMROEP BRABANTGEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTRERENTEGEN AZC
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx


OMROEP BRABANTGEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGENKOMST ASIELZOEKERSCENTRUM

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2373571083/Geert+Wilders+gaat+in+Steenbergen+flyeren+tegen+komst+asielzoekerscentrum.aspx

[20]

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”
VOLKSKRANTDEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/

[21]

””Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”

OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ”GROTE VRIEND”
OMROEP BRABANTGEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTRERENTEGEN AZC

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

[22]

”Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ”

OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”

VOLKSKRANTDEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/

[23]

”Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ”

OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

[24]

”Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.”
STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

”Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een groep mensen onder het scanderen van leuzen van het centrum van Steenbergen naar de sporthal.”
NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html

[25]

”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

[26]

”Bij aanvang van de bijeenkomst kreeg burgemeester Vos amper de kans om uit te praten. Boegeroep klonk. 21 burgers maakten gebruik van de inspraakmogelijkheid.”………….”Tegenstanders reageerden boos op de politiek. Zo wilde een inspreker van burgemeester Vos weten of hij het accepteert als de veiligheid in Steenbergen afneemt. Toen Vos zei dat hij niet verwacht dat het onveilig wordt, kreeg hij luid boegeroep over zich heen. Middelvingers gingen de lucht in.”
OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

RTL NIEUWSBURGEMEESTER UITGEJOUWD BIJ AZC DEBAT STEENBERGEN21 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/burgemeester-uitgejouwd-bij-azc-debat-steenbergen

[27]

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

[28]

””Vol is vol! Vol is vol!” Jongens met petjes, kalende mannen en jonge vrouwen scanderen en masse met één priemende vinger in de lucht richting podium. In grimmige sfeer begon de inspraakavond in Steenbergen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. In de sporthal ‘t Cromwiel woonden ruim zevenhonderd mensen de zwaarbewaakte bijeenkomst bij.

TROUWSTEENBERGEN SCHREEUWT DEBAT KAPOT21 OCTOBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/36561/Asielbeleid/article/detail/4168282/2015/10/21/Steenbergen-schreeuwt-debat-kapot.dhtml

[29]

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

TROUWONRUSTIGE VERGADERING STEENBERGEN OVER ASIELOPVANG21 OCTOBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4168207/2015/10/21/Onrustige-vergadering-Steenbergen-over-asielopvang.dhtml

[30]

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

[31]

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[32]

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[33]

”Een paar dagen eerder had Abresch thuis een steen door de ruit gekregen. Vermoedelijk door iemand die anders over vluchtelingen denkt dan zij. Toch koos ze het podium.”

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[34]

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[35]

RTV NOORD HOLLANDKINDEREN RAADSLID PURMEREND BEDREIGD: ”DIT GAATECHT OVER DE GRENS”22 OCTOBER 2015
http://www.rtvnh.nl/nieuws/172963/kinderen-raadslid-purmerend-bedreigd-dit-gaat-echt-over-de-grens

[36]

VOLKSKRANTBURGEMEESTER RIJSSEN BEDREIGD OM OPVANG VLUCHTELINGEN15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/burgemeester-rijssen-bedreigd-om-opvang-vluchtelingen~a4164019/

”Eerder deze week kregen raadsleden van D66, PvdA en Groen Links uit Rijswijk een dreigbrief.”

VOLKSKRANTBURGEMEESTER RIJSSEN BEDREIGD OM OPVANG VLUCHTELINGEN15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/burgemeester-rijssen-bedreigd-om-opvang-vluchtelingen~a4164019/

NOSRAADSLEDEN RIJSWIJK BEDREIGD OM KOMST AZC14 OCTOBER 2015

http://nos.nl/artikel/2063024-raadsleden-rijswijk-bedreigd-om-komst-azc.html

OMROEP WESTRAADSLEDEN RIJSWIJK KRIJGEN DREIGBRIEVEN NA KOMSTAZC: ”ANDERS ZOEK IK JE OP TYFUSWIJF”13 OCTOBER 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/2959419/Raadsleden-in-Rijswijk-krijgen-dreigbrieven-na-komst-azc-Anders-zoek-ik-je-op-tyfuswijf

BRABANTS DAGBLADGEMEENTEHUIS AALBERG BRANDT AF ALS ER VLUCHTELINGENKOMEN21 SEPTEMBER 2015

http://www.bd.nl/regio/waalwijk-heusden-e-o/aalburg/gemeentehuis-aalburg-brandt-af-als-er-vluchtelingen-komen-1.5259748

[37]

TUBANTIAWEER PROTEST TEGEN AZC ALERT ENSCHEDEBELEGT WEER PROTESTBIJEENKOMST AZC12 OCTOBER 2015
http://www.tubantia.nl/regio/enschede/actiegroep-azc-alert-enschede-belegt-weer-protestbijeenkomst-azc-1.5326348

[38]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
      http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!