De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtelingen opvangen in eigen regio? “Europa en België moeten niet kakelen, maar eieren leggen”
Opinie - Pol Van Camp

Vluchtelingen opvangen in eigen regio? “Europa en België moeten niet kakelen, maar eieren leggen”

woensdag 1 september 2021 14:02
Spread the love

 

Wat zal er gebeuren met de honderdduizenden Afghanen die, na de installatie van het Talibanregime, hun land zullen ontvluchten? Velen zullen de grens oversteken naar de buurlanden: Iran, Pakistan, Tadzjikistan, Turkmenistan. Hopelijk zullen die landen hun grenzen open houden. Natuurlijk zullen vele Afghanen trachten door te reizen naar het Westen, naar Europa en dus ook naar België.

Wat moet er met hen dan gebeuren. Het beleid van Europa en België laat niet veel goeds verwachten.
Politici in Europa leggen alleen maar mooie verklaringen af over mensenrechten, het afgrijselijke Talibanregime en de bezorgdheid om vrouwen. Een daadkrachtig rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is er niet in Europa, ook in België niet.

Tot hiertoe was Europa vooral bezig met maatregelen om vluchtelingen te ontmoedigen en buiten het ’ Fort Europa ‘ te houden. Denk aan – het bouwen van muren en prikkeldraad op de buitengrenzen – grensbewaking door Frontex – het niet uitvoeren van gemaakte afspraken over de verdeling van vluchtelingen over Europa – Pusbacks van vluchtelingen enz …

In maart 2016 sloten de Turkse en Europese leiders een deal. Vluchtelingen die per boot op de Griekse eilanden aankomen, zouden daar administratief worden afgehandeld en naar Turkije worden teruggestuurd. In ruil voor elke persoon die naar Turkije werd teruggestuurd, zou één Syrische vluchteling legaal van Turkije naar Europa worden overgebracht.

Nu, na vijf jaar, wachten duizenden mannen, vrouwen en kinderen uit conflictgebieden, ook uit Afghanistan, op hun asielprocedure. Ze zitten nog steeds in onmenselijke omstandigheden vast, in de overbevolkte kampen op de Griekse eilanden.

En toch ijveren vele politici en partijen in België en Europa voor een gelijkaardige deal met andere landen. Volgens hen moeten de vluchtelingen, ook deze van Afghanistan, opgevangen worden in de eigen regio, in de buurlanden van de conflictlanden. Dat zou DE oplossing zijn voor het vluchtelingenprobleem. Niets is minder waar.

Waarom is het verdedigen van zo’n ‘Turkse deal’ kletspraat en hypocriet en uiterst onrechtvaardig? Kletspraat want van de 80 miljoen vluchtelingen in de wereld wordt al 80 % of meer dan 60 miljoen opgevangen in de buurlanden. Heel concreet: Pakistan vangt reeds 1,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen op, Turkije meer dan 3,5 miljoen en Europa betaalt daarvoor zes miljard euro. Libanon vangt ongeveer 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Columbia en Oeganda meer dan 1 miljoen, enz… De problemen zijn niet opgelost.

Wij verklaren dat we niet alle vluchtelingen van de wereld kunnen opvangen. Dat is juist. Maar tezelfdertijd vragen we dat wel aan de buurlanden die veel armer zijn dan wij. Dat is hypocriet en ook onrechtvaardig. Het is ook niet correct om ontwikkelingslanden op te zadelen met alle problemen terwijl de rijkere landen alleen maar geld op tafel leggen.
Vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over vele landen. Maar we moeten vooral voorkomen dat er zo’n vluchtelingenstromen ontstaan.

Tenslotte zijn er in die vluchtelingenkampen geen menswaardige leefomstandigheden en hebben de mensen er geen enkele toekomst.

Europa zet zijn geld en energie beter in om de oorzaken van de vluchtelingenstromen aan te pakken. Het zijn onder meer het klimaat, de oorlogen en geweld, de wapenleveringen en de extreme armoede, die zorgen dat mensen vluchten.
Het is de hoogste tijd dat politici uit Europa en de Europese landen, Belgische voorop, initiatief nemen om een degelijk en rechtvaardig asiel en migratiebeleid uit te werken en vooral toe te passen.

Mijn oproep is dan ook: “Europa, politici, strijd niet tegen de mensen maar tegen het onrecht!”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!