De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtelingen opsluiten of uitwijzen is geen fundamentele oplossing

zondag 11 september 2011 15:19
Spread the love

Het gemeentebestuur van Oostende en haar burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) hebben de oorlog verklaart aan de vluchtelingen die zonder papieren neerstrijken in Oostende. De politie zal dagelijks twintig illegalen oppakken en onderbrengen in nieuwe cellen. In de ondergrondse garage van het politiekantoor zullen 50 extra cellen ingericht worden om de vluchtelingen in op te sluiten Volgens de burgemeester en de politie zouden massale arrestaties ontradend moeten werken.

Het comité recht op migratie protesteert tegen deze onmenselijke en onrechtvaardige maatregel en geeft hierna enkele bedenkingen.

* Deze maatregel is onmenselijk en onrechtvaardig.

Men sluit geen mensen en zeker geen vluchtelingen op in een gevangenis alleen omdat ze niet de juiste papieren hebben. Misschien zijn er onder hen personen die kleine diefstallen plegen of voor overlast zorgen. Maar dan nog. Deze vluchtelingen worden niet opgevangen en als enkelen onder hen eventueel stelen, is het om te overleven. Moeten ze voor voor die “criminele feiten” dan strenger gestraft worden dan de doorsnee inwoner in ons land? Bij mijn weten worden winkeldieven bijvoorbeeld of mensen die overlast bezorgen niet opgesloten. Het opsluiten van vluchtelingen als “ontradingsmaatregel” is verwerpelijk

* Dit beleid is inefficiënt en lost het probleem van de vluchtelingen in Oostende niet op en zal niet ontradend werken.

Wie het tegenovergestelde beweert kent niets van vluchtelingen en hun beweegredenen om te vluchten noch van het leed dat ze maanden en soms jaren hebben geleden, op zoek naar een menselijk bestaan. We gaan er van uit dat de SP-a burgemeester dat ook weet en bijgevolg alleen handelt uit politiek-electorale redenen. Bovendien komen de meeste vluchtelingen uit Algerije, waar ze niet kunnen worden naar teruggestuurd of uit Afghanistan, een land in oorlog.

* Het opsluiten zal waarschijnlijk juridisch heel wat problemen opleveren.

Samen met de Liga voor Mensenrechten stellen we ons heel wat vragen: “ Hoe de arrestaties in de praktijk zullen verlopen en in welke omstandigheden de illegalen worden vastgehouden? Wie wordt er opgepakt op basis van welke criteria? Hoeveel personen zullen er tegelijkertijd in een cel zitten? Welke juridische basis heeft het systematisch oppakken en opsluiten van mensen die nergens van worden beschuldigd? “

* Het opsluiten en het uitwijzen is geen fundamentele oplossing voor het probleem van de vluchtelingen en van de mensen zonder papieren.

Iedereen die het vluchtelingenprobleem in de wereld volgt en ernstig wil aanpakken zal het daarmee eens zijn. Alleen duurzame en rechtvaardige ontwikkelingshulp en vrede en ontwapening zullen de vluchtelingenstromen kunnen indijken. Men kan als mens toch moeilijk stellen dat zij die leven in onmenswaardige omstandigheden omwille van oorlog, geweld en folteringen, of vervolgd worden of in extreme armoede leven, niet mogen vluchten. Wie durft in alle oprechtheid beweren dat hij of zij in dat geval niet zou vluchten op zoek naar een menswaardig bestaan?Geen enkele partij werkt hard genoeg in daden aan deze fundamentele oplossingen en bijgevolg zal ons land en Europa er de massale vluchtelingenstromen en hun gevolgen moeten bij nemen.

Stop het onrecht, niet de mensen!

We zijn zeer teleurgesteld en verontwaardigd dat politici vinden dat het opsluiten en uitwijzen van Mensen Zonder Papieren blijkbaar de fundamentele oplossing is voor het probleem. We doen een oproep aan de bevolking en de middengroepen om zich samen met ons blijvend te verzetten tegen dit onrecht en te blijven ijveren voor een rechtvaardigere wereld.

Pol Van Camp , woordvoerder comité recht op migratie

www.rechtopmigratie.be

tel. 0495-80.31.67

take down
the paywall
steun ons nu!