De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vliegtuigcrash Oekraine/JA tegen Gerechtigheid/NEE tegen Oorlogstrommen

Vliegtuigcrash Oekraine/JA tegen Gerechtigheid/NEE tegen Oorlogstrommen

vrijdag 25 juli 2014 02:56
Spread the love

VLIEGTUIGCRASH OEKRAINE/JA TEGEN GERECHTIGHEID/NEE TEGENOORLOGSTROMMENZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/vliegtuigcrash-oekraineja-tegen-gerechtigheidnee-tegen-oorlogstrommen/Na het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlinesboven de Oekraine [1]waarbij 298 mensen om het leven kwamen [waaronder 194 Nederlanders en6 Belgen], barstte een stroom van geruchten en beschuldigingen over en weer los over oorzaak/verantwoordelijkheid voor de ramp.Ruimte voor de mogelijkheid van een ongeluk werd niet gegeven.De VS sprak van meet af aan de mogelijkheid van een ongeluktegen en wees in de richting van pro Russische separatisten,die die regio controleren [2] en ook de Oekraiense regering wees de separatisten [die tegen deze pro Westerse regering strijden] aan. [3]Separatisten spraken dat dan weer tegen [4], maar niet allemaal.Igor Strelkov, een van de separatistenleiders, had op Internet eenbericht geplaatst, dat er een Antonov [Oekraiens vliegtuig] zou zijn neergehaald. [5]Als dat dan waar zou zijn [bewezen is dat nog lang niet]zou het geen ongeluk zijn,noch opzet om dit personenvliegtuigneer te halen, maar een fatale ”vergissing” in doelwit.Enfin, verwarring alom.SCHULDVRAAG/WHO DONE ITOpvallend en gevaarlijk is, dat er, zonder enig noemenswaardig bewijs,maar direct vanuit werd gegaan, dat het geen ongeluk was en datde verantwoordelijken te zoeken waren bij de pro Russischeseparatisten.De enige aanwijzingen daarvoor zijn tot nu toe, statements uit deVS en een verklaring, op Internet van een pro Russischeseparatistenleider. [6]En recentelijk nog een andere verklaring van een separatistenleider,die beweert, dat zijn militie verantwoordelijk is. [7]Hoe serieus dat genomen moet worden, is de vraag.Ik krijg sterk de indruk, dat de pro Russische separatisten bepaaldniet strak georganiseerd zijn, maar een lappendeken van losseeenheden, die geen duidelijke eenheid vormen. [8]Kort door de bocht gezegd:Een samengeraapt zooitje.Hoe dan ook, zonder gedegen onderzoek naar de zwarte dozen is er nauwelijkseen zinnige conclusie te trekken.Dat dat dan toch gebeurde richting pro Russische separatisten en klakkeloos door media en politiekwerd overgenomen, is uiterst gevaarlijk.Zo ontstaat een oorlogsstemming.Zo ontstaat oorlog.Het is enigszins vergelijkbaar met de manier, waarop direct na deaanslagen van 11 september 2001, Osama bin Laden als verantwoordelijkewerd aangewezen, iets, waarvoor tot de dag van vandaag geen substantieelen hard bewijs is geleverd.En dan is er betreffende die vliegramp beschuldiging nog iets opvallends.Wanneer dergelijke militante organisaties een aanslag plegen, eisenze vaak omstandig de verantwoordelijkheid op, met een politiekeverklaring.Dat is hier niet gebeurd.Voordat dus in dergelijke ´´opzet´´ termen gedacht wordt, moet er door middel van harde aanwijzingen ´´een redelijk vermoedenvan schuld´´ zijn.En als dat het geval is, dan volgt volgens de code van een beschaafde samenleving een vervolging van de verdachten, in een eerlijk enonafhankelijk proces.Geen oorlog en wapengekletter, dat steeds duidelijker te horen is.Waarschijnlijk komt volgende week de hele Tweede Kamer terugvan reces om te stemmen over het eventueel zenden van eenpolitiemissie naar de Oekraine. [9]Er worden nu al 40 marechaussees naar de rampplek gestuurd,met de Nederlandse onderzoekers, ter ondersteuning. [10]Ze zijn ongewapend.Nu nog wel.ROUW/VERDRIET EN HERDENKINGNatuurlijk is de rouw en het verdriet groot en is het belangrijk,bij de slachtoffers stil te staan, maar deze publieke,bijna opdringerige manier van herdenking doet onaangenaam aan,omdat mensen bijna geen ruimte gelaten wordt voor eigenbeleving, of niet-beleving, daarin hoort iedereen vrij te zijn.Een Dag van Nationale Rouw [11], waarbij hoogwaardigheidsbekledersals de Koning, minister Timmermans [Buitenlandse Zaken] en natuurlijkpremier Rutte, de kans kregen zich voor te doen als troosters van de natie.Een nogal gezochte vorm.Zwarte auto’s met de lichamen, die teruggevlogen zijn, applaudiserendemensen langs de wegen, Stille Tochten, Kerkdiensten, om 16.00een minuut stilte [op zich wel gepast, maar waarom ook in horecagelegenheden, etc]. [12]Met alle respect voor het werkelijke leed van de nabestaanden, isdit toch wel te pompeus en kan vormen aannemen van massa hysterie.En massa hysterie kan door manipulerende politicigemakkelijk worden uitgebuit richting oorlog.Bovendien is dit niet de eerste erge ramp.We hebben gehad de vliegramp Tenerife [13], de SLM Vliegramp [14]en de Bijlmer Vliegramp [15] en daaromheen werd een stuk minderdrukte gemaakt.HYPOCRIET EN WEERZINWEKKENDDE MARK RUTTE SHOWBuitengewoon stuitend is de manier, waarop de Nederlandse politiek de tragischevliegramp wil uitbuiten door de held of trooster van het volk uit te hangen.Minister Timmermans, die er geen been in ziet, de Oekraiense fascistischeregering te steunen (16), maar wel een gloedvolle redevoering in de VN afsteekt..[17]Nog weerzinwekkender vind ik de hypocrisie van premier Rutte, die zo begaanis met Nederlandse levens, maar in een NOS interview dd 11 juli ´´gesprekmet de minister president´´ opmerkte, dat hij 100 Palestijnse doden (het zijn er inmiddels meer dan 500) ´´niet disproportionneel´´ vond. (18)Tellen Palestijnse levens dan nietIn een woordStuitend en meten met twee maten.GEEN KEUZE OPTIENog voor alle duidelijkheidDe pro Russische separatisten en sponsor Rusland (Poetin) zijn mijnvrienden niet. Beiden zijn zij politieke criminelen (los van het eventueelneerschieten van dat vliegtuig), beiden zijn zij oorlogsmisdadigers.(19)De pro Westerse Oekraiense regering, waarin fascisten zitting hebben (20)is al geen haar beter, en al evenmin de Westerse imperialistischelanden.Nederland, dat zo graag andere landen de maat meet, steunt dezeOekraiense regering, (die bovendien in Oost Oekraine oorlogsmisdadenbegaat, evenals trouwens die pro Russische separatisten), wetenddat zij gedeeltelijk uit fascisten bestaat (21)Uit dergelijk geboefte (Rusland en pro Russische separatisten enerzijds,pro Westerse Oekraiense regering en Westerse imperialisten/Lees oorlogsmisdadigers in Irak/Afghanistan etc anderszijds) valt niet te kiezen.Beide kanten wijs ik af.Maar dat betekent niet, dat er geen bewijslast moet komenvoor de omstandigheden, waaronder dat vliegtuig is neergestort.En iedereen, aan welke kant ook, heeft altijd recht opeen eerlijk proces.WAPENGEKLETTER/OORLOGSTROMEn de oorlogstrom slaat.Verloven van militairen worden ingetrokken [22], 40 marechausseesgaan naar de rampplek ter ondersteuning van de onderzoekers [23].Ongewapend, volgens de nieuwsberichten. [24]De vraag die ik mij dan stel is, hoe ziet die ondersteuning erdan uit in een door pro Russische militanten gecontroleerd gebied?De Tweede Kamer keert waarschijnlijk terug van reces voor eendebat over de mogelijke uitzending van een politiemissie naarOost-Oekraine. [25]Officieel heet het, dat de missie de rampplek moetbeveiligen, zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnendoen. [26]In de praktijk brengt dit een oorlogssituatie dichterbij, omdat het gebiedeen kruitvat is.Ook politiek slaat Nederland de oorlogstrom, in een Kamerbrief,waarin wordt geschreven, dat de ramp MH17 een ”keerpunt in derelatie met Rusland is”. [27]Waarom?Er is toch nog geen enkel bewijs van Rusland’s betrokkenheid.Het ziet ernaar uit, dat die vliegramp gebruikt wordt om de confrontatietussen het Westen en Rusland op te voeren.Ten koste van de levens van onschuldigen.Oorlog leidt tot ellende en onschuldige slachtoffers aan beide kanten.Oorlog is een misdaad tegen het leven.En recht doen aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekrainedoe je niet door meer slachtoffers te maken, maar door echt gerechtigheidte doen.Trouwens, nog los van alle morele bezwaren, zou militair ingrijpen hoogstonverstandig zijn, zowel politiek als militair.Tenslotte heeft Rusland niet de eerste de beste troepenmacht.Dit wordt ook uitgelegd door Generaal Buiten Dienst Van Kappen [28]EPILOOGGerechtigheid, na een gedegen onderzoek en geen oorlog ofoorlogsgekletter.Niet alleen ´´Nationale Rouw´´, maar internationalehandhaving van de mensenrechten.En een humane behandeling van vluchtelingen  in Nederland.Zolang dat niet gebeurt, is de politieke invulling van dieNationale Rouw, onoprecht, hypocriet en meten met twee maten.Niet alleen Nederland, maar de hele wereld bestaat uit mensen, metrecht op respect en humaniteitAstrid Essed[1]NIEUWS.NLBOEING 777 UIT AMSTERDAM NEERGESTORT IN OEKRAINE17 JULI 2014http://www.nieuws.nl/algemeen/20140717/Boeing-777-uit-Amsterdam-neergestort-in-Oekraine[2]NIEUWS.NLVS: VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK18 JULI 2014http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongelukRTL NIEUWSOEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALENVLIEGTUIG17 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig[3]RTL NIEUWSOEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALENVLIEGTUIG17 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig[4]RTL NIEUWSOEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALENVLIEGTUIG17 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig[5]STANDAARD.BESEPARATISTEN: WE HEBBEN NET EEN ANTONOV NEERGEHAALD17 JULI 2014http://www.standaard.be/cnt/dmf20140717_01182938[6]NIEUWS.NLVS: VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK18 JULI 2014http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongelukRTL NIEUWSOEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALENVLIEGTUIG17 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig[7]ADRUSSISCHE SEPARATIST BEKENT NEERHALEN VLUCHT MH 1722 JULI 2014http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Neergeschoten-Boeing-777/article/detail/3694664/2014/07/22/Russische-separatist-bekent-neerhalen-vlucht-MH17.dhtml[8][8]”Ja, separatisten zijn daar de baas, maar op een nogal chaotische wijze die van “totale controle” nogal een aanfluiting maakt. “De Wall Street Journal schrijft dat het onvermogen van de rebellen om met de plaats van de crash om te gaan een bijproduct is van hun eigen gedesorganiseerde, verbrokkelde status”, zo vertelt de Christian Science Monitor dat diverse verslagen citeert.”VLIEGTUIGCRASH: STEMMINGMAKERIJ DRAAGT BIJ AANOORLOGSPSYCHOSEPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/07/22/vliegtuigcrash-stemmingmakerij-draagt-bij-aan-oorlogspsychose/[9]RTL NIEUWSVOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES24 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces[10]RTL NIEUWS40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEKhttp://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17[11]NU.NLINDRUKWEKKENDE STILTE SCHIPHOL BIJ HERDENKINGVLIEGRAMP23 JULIhttp://www.nu.nl/binnenland/3835661/indrukwekkende-stilte-schiphol-bij-herdenking-vliegramp.htmlNRCDAG VAN NATIONALE ROUW-MINUUT STILTE NA LANDING EERSTEVLIEGTUIG22 JULI 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/22/morgen-dag-van-nationale-rouw/[12]NRCWAGENS MET EERSTE SLACHTOFFERS MH17 AANGEKOMENIN HILVERSUM23 JULI 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/live-eerste-vijftig-lichamen-naar-nederland-dag-van-nationale-rouw/NRCDAG VAN NATIONALE ROUW: GEEN VLIEGVERKEER, NPO SCHRAPTAMUSEMENT23 JULI 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/wat-gebeurt-er-tijdens-de-eerste-dag-van-nationale-rouw-in-52-jaar/NU.NLWOENSDAG 23 JULI IS DAG VAN NATIONALE ROUW23 JULI 2014http://www.nu.nl/binnenland/3834822/woensdag-23-juli-dag-van-nationale-rouw.html[13]WIKIPEDIAVLIEGTUIGRAMP VAN TENERIFEhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigramp_van_Tenerife[14]WIKIPEDIASLM RAMPhttp://nl.wikipedia.org/wiki/SLM-ramp[15]WIKIPEDIABIJLMERRAMPhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp[16]NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTENPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-oekraiense-fascisten/[17]TROUWTIMMERMANS MAAKT INDRUK MET KRACHTIGE SPEECH22 JULI 2014http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-Oekraine/article/detail/3693811/2014/07/22/Timmermans-maakt-indruk-met-krachtige-speech.dhtml[18]BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIERMARK RUTTEhttp://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte[19]HUMAN RIGHTS WATCHUKRAINE/REVIEW OPERATIONS IN SOUTH EAST6 JUNI 2014http://www.hrw.org/news/2014/06/06/ukraine-review-operations-southeastHUMAN RIGHTS WATCHUKRAINE: ANTI KIEV FORCES RUNNING AMOK23 MEI 2014http://www.hrw.org/news/2014/05/23/ukraine-anti-kiev-forces-running-amok[20]CHANNEL 4 NEWSHOW THE FAR RIGHT TOOK TOP POSTS INUKRAINE´S POWER VACUUM5 MAART 2014http://www.channel4.com/news/svoboda-ministers-ukraine-new-government-far-right[21]NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTENPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-oekraiense-fascisten/[22]RTL NIEUWSMILITAIREN NIET OP VERLOF OM MOGELIJKEMH17-MISSIE24 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/militairen-niet-op-verlof-om-mogelijke-mh17-missie[23]RTL NIEUWS40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEKhttp://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17[24]RTL NIEUWS40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEKhttp://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17[25]RTL NIEUWSVOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES24 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces[26]RTL NIEUWSVOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES24 JULI 2014http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces[27]NRCKAMERBRIEF: RFAMP NH17 IS KEERPUNT IN RELATIE METRUSLAND24 JULI 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/24/kamerbrief-ramp-mh17-is-keerpunt-in-relatie-met-rusland/[28]NOSVAN KAPPEN/MILITAIR INGRIJPEN HOOGST ONVERSTANDIG20 JULI 2014http://nos.nl/video/677224-van-kappen-militair-ingrijpen-hoogst-onverstandig.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!