De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlamingen naar Wallonië, vreemdelingen naar België

Vlamingen naar Wallonië, vreemdelingen naar België

zaterdag 10 april 2010 13:07
Spread the love

Een laatste uittreksel uit de lezing van Jan Hertogen voor het Congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 27 maart 2010 in  het Brusselse Parlement. Voor de volledige lezing zie www.npdata.be/Dok/VVF.

De migratiebewegingen in en naar België

Na de socio-filosofische inleiding is het tijd een zeker beeld te geven van de grote volumes in de migratiebewegingen in België die we ‘in de vlucht’ proberen te vangen en weer te geven in een 12-tal slides. We hebben een methode ontwikkeld om, op basis van de soms spaarzame gegevens, toch het beeld te schetsen van wie ‘de vreemde’ is in België, dwz:

1. Vreemdelingen die nog als vreemdeling in België zijn ingeschreven

2. Vreemdelingen die sinds 1945 een van de 29 wegen gevolgd hebben om Belg te worden. Naturalisatie is bv daar maar één weg van, goed voor 17% van de Belgwordingen. Langs de Belgwordingen verdwijnen deze vreemdelingen uit de vreemdelingenstatistiek maar zij behouden toch hun ‘vreemde afkomst’

3. Eens Belg worden hun kinderen als Belg in het bevolkingsregister ingeschreven. Langs het rijksregister is evenwel de info aanwezig om na te gaan welke kinderen geboren worden bij Belgen die als vreemdeling geboren zijn. Maar dit gegeven is niet publiek, dus het moet op een of andere manier ‘berekend’ worden. Ook de kinderen van gemengde huwelijken worden hier als ‘vreemde afkomst’ meegeteld.

In België zijn momenteel 194 nationaliteiten aanwezig, vele met enkele honderden, duizenden, of tienduizenden inwoners. Zij tellen alle mee en elk leven heeft z’n persoonlijke geschiedenis. Maar welke nationaliteiten drukken hun stempel met honderdduizenden in België. Welke zijn de grote vijvers waarbinnen de genealogie kan vissen want het zullen Vlaamse of Belgische levensgeschiedenissen worden die zoals de wijn, met de jaren en generaties gaan rijpen.

In 12 slides wordt een actueel en toekomstig beeld gegeven van de impact van migratie op België, vergeleken met de Vlaamse emigratie naar wallonië in de 19de en begin 20ste eeuw. Wij kijken eerst naar hoeveel ‘vreemdelingen‘ sinds 1945 naar België gekomen zijn, dus bijkomend in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven, inbegrepen zij die nadien Belg geworden zijn en uit de statistieken verdwenen.

Als je op een slide klikt wordt een groter detail zichtbaar.

Slide 1. De immigratie naar België per decennium na WO 2

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!