De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse vredesweek

Vlaamse vredesweek

donderdag 22 september 2011 10:22
Spread the love

Naar aanleiding van de Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21.9, de Internationale dag voor de Vrede tot 2.10, Internationale dag voor de geweldloosheid, loopt er een petitie, onder het thema Schiet ontwikkeling niet aan flarden.  Bedoeling is om een alomvattend en juridisch afdwingbaar Internationaal Verdrag rond Wapenhandel af te dwingen.  Een dergelijk verdrag dringt zich op omdat ongecontroleerde wapenhandel de ontwikkeling van landen en het realiseren van de Milleniumdoelstellingen in de weg staat.  De petitie kan men handtekenen via http://vredesweek.be/petitie/.
Niet om te overtuigen, maar om duidelijk te maken dat ontwikkeling en vrede letterlijk iedereen aanbelangt, ongeacht ras, religie, welk ander kenmerk ook, volgende tekst van Aung San Suu Kyi, bekend mensenrechtenactiviste uit Myanmar.  De tekst vond ik in de Koerier, tijdschrift van Pax Christi die mede-initiatiefnemer is voor de actie.

‘Alle barrières tussen rassen en godsdiensten kunnen overwonnen worden wanneer mensen zich de moeite getroosten samen te werken in liefde en medeleven.  Samen kunnen wij een betere, gelukkigere wereld opbouwen, waarin schuld, slechte wil en egoisme geen plaats meer hebben.  Dit is geen onmogelijk te realiseren ideaal.  Het is op een concrete manier onze grootste behoeften erkennen.  Soms vereist het moed te vechten tegen de obstakels op de weg van de ontwikkeling.  Soms moeten er onpopulaire maatregelen worden genomen en vooroordelen overwonnen.  We moeten soms ook de despotische regeringen trotseren, ons aan de zijde van de verdrukten en ontheemden scharen tegen verdrukking en onrecht in.  Maar ‘volmaakte liefde kent geen angst’, en alles wordt mogelijk wanneer men edelmoedige projecten nastreeft met ware liefde in het hart.’
Aung San Suu Kyi

Van Irene Khan, secreatris-generaal van Amnesty International leerde ik dat ontwikkeling en kennis antigif is tegen extreme armoede en kwaad.  Ik denk dat het er voor de wereld morgen, op aankomt de werkelijkheid te laten kantelen in het voordeel van ‘goede’ ontwikkelingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!