De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Vlaamse veearts’ reageert op ongefundeerde wetenschappelijk commentaar, factchecking en kritiek van VRT en Knack

zondag 4 april 2021 22:11
Spread the love

 

Een drietal weken geleden kwam viroloog en vaccin ontwikkelaar Geert Vanden Bossche naar buiten met een ernstige bezorgdheid omtrent de massavaccinatie tegen covid-19 die momenteel wereldwijd in ongeziene vaart aan de gang is. Zijn pleidooi werd vooral opgevangen en verspreid in de vaccin-kritische beweging. Eerst werd het nog genegeerd maar door de vele vragen hierover voelde VRTNWS zich toch genoodzaakt te reageren op haar website. Na enkele dagen van stilte nam Vanden Bossche vandaag zijn camera en reageerde met een video op hetgeen in de media is verschenen.

Een korte samenvatting:

 

Vanden Bossche neemt geen woord terug van zijn stellingen. Hij ziet zaken die erop wijzen dat zijn theorie klopt. Vervolgens gaat hij in op hetgeen op VRTNWS en in Knack is verschenen als reactie op zijn wetenschappelijke bevindingen. Vanden Bossche vraagt zich af of de reacties via VRTNWS en Knack berusten op onwetendheid dan wel op het moedwillig verdraaien van de feiten en roept de ons aller gekende experten op het wetenschappelijk debat aan te gaan. Hij wijst erop dat hij geen soort van hobby viroloog is zoals hij wordt weggezet in de media en benoemt zijn ervaringen en diploma’s waaronder bepaalde zaken die niet veel Vlamingen hem hebben voorgedaan. Fact-checkers noemt Vanden Bossche marionetten van een georkestreerde smaadcampagne die zich als leek willen mengen in zulk complex gegeven als virologie. Vervolgens wijst hij erop dat de gekende experten nooit ge-fact-checkt worden. Ik ben onafhankelijk en neutraal, heb geen aandelen bij vaccin fabrikanten en ben niet gebonden aan contracten die bepalen wat ik al dan niet mag zeggen. Knack wou mijn reactie niet publiceren, het was nochtans een eer-rovend vuilbakartikel van Rien Emmery. De experten zitten op twitter fact-checkers te liken en roepen mij op aan de juiste kant te staan. Men noemt mij een stalker omdat ik oproep tot debat. Dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Ik heb een lijst van professoren die mijn bezorgdheden delen en zal deze publiceren. Er zijn genoeg mensen die mij in mijn betoog steunen. Laat ons een sereen, publiek debat voeren over de vragen die van belang zijn in plaats van te twitteren. VRT en Knack, kijk eens in de spiegel en laat ons toe de interviews die ik met jullie had publiek te maken. Al was het maar om het lezerspubliek niet langer voor de gek te houden besluit Vanden Bossche.

 

Aangezien het geen debat betreft maar een reactie op een reactie in de vorm van een monoloog is het als leek moeilijk in te schatten wie er wetenschappelijk gelijk heeft. Dit toont nogmaals de nood van open debat aan.

Het is opmerkelijk dat alle tegenstemmen worden gesmoord. Zo lijkt uit deze reactie dat Vanden Bossche een interview had met VRT terwijl die vermeld hadden dat ze Vanden Bossche hadden gecontacteerd maar dat hij niet wenste reageren. Ook noemt Rien Emmery Vanden Bossche wat denigrerend ‘veearts’. Dit om een bepaalde sfeer te scheppen. Het publiekelijk schofferen van wetenshappers of mensen die hun job kwijt raken of beledigd worden omdat ze zich kritisch uitspreken, zulke zaken passen niet in onze cultuur van vrije meningsuiting en open debat. Het vaccin is God niet. Je laten vaccineren lijkt wel het nieuwe dopen. Deze sfeer is mee geschept door de experten en de media.

 

Is Vanden Bossche fout met zijn theorie of is hij een kiezel in de schoen van de media en experten die het debat domineren omtrent de covid aanpak. Indien zijn theorie klopt maar er was geen wetenschapper die daarvoor publiekelijk gewaarschuwd had zou dat door de media-experten nog kunnen zijn weggezet als schuld van de ongevaccineerden of als bewijs hoe ernstig het virus toch wel is en hoe belangrijk het was dat we al die maatregelen namen. Nu is het een ander verhaal. Het zou dan gaan om een wetenschappelijke vergissing met mogelijks ongeziene gevolgen. Men draagt een verantwoordelijkheid. Zowel bij de experten, bij de politiek als binnen de media zouden er dan logischerwijs evaluaties moeten volgen van hoe en waarom men zo fout was. In die zin is Vanden Bossche best wel een lastig gegeven, een opposant tegen de eenzijdige stem die gehoord wordt. Des te meer in ons land aangezien hij een Belg is. Indien hij gelijk krijgt natuurlijk. Dat is verre van zeker op dit moment. Vanden Bossche beweerde enkele weken geleden dat binnen enkele weken de besmettingen zouden toenemen in de landen waar reeds massaal is gevaccineerd. Dat is volgens de officiële data enkel het geval in Chili. In landen als Israël en het Verenigd Koninkrijk dalen de cijfers in goede richting, in de VS en de UAE is er een lichte stijging. Voorlopig dus nog even koffiedik kijken en vooral genieten van de lente.

 

UPDATE:

VRTNWS bevestigd dat er een lang gesprek is geweest met Vanden Bossche. Zoals gemeld ging het dispuut over de volledige publicatie of delen ervan die door VRTNWS werden geselecteerd. VRT journalist Vincent Merckx melde dat Vanden Bossche niet wou reageren, die informatie is dus vals.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!