De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen kreunen onder corona
Vlaams ABVV, Vlaams ACV

Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen kreunen onder corona

Zo’n dertienduizend Vlamingen in Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen weten vandaag niet wat corona als gevolg zal hebben voor hun inkomen. De regels van verschillende Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen zoals IBO, wijkwerken of de beroepsinlevingsstage zijn immers niet aangepast aan dit soort gezondheids- en arbeidsmarktcrisis. De gevolgen voor de betrokken mensen kunnen oplopen tot honderden euro inkomstenverlies. De vakbonden Vlaams ACV en Vlaams ABVV vragen snel duidelijkheid voor alle betrokkenen.

woensdag 25 maart 2020 11:36
Spread the love

 

Verschillende Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen worstelen met de gevolgen van het coronavirus op de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor de naar schatting dertienduizend mensen in deze trajecten is het gissen naar de gevolgen. Zo riskeren een goede 1.800 kwetsbare werkzoekenden in een door corona stopgezette Individuele Beroepsopleiding (IBO) hun volledige uitkering te verliezen.

Bij overmachtssituaties wordt hun opleidingsovereenkomst immers zonder voorwerp beschouwd en stopgezet door de VDAB. In plaats van 1.340 euro per maand rest hen dan 0 euro. Eenzelfde scenario dreigt voor enkele honderden mensen in een beroepsinlevingsstage. Bij stopzetting van de stage kunnen zij niet terugvallen op een werkloosheidsuitkering.

Ook voor goed 11.000 wijkwerkers (het vroegere PWA) dreigt inkomensverlies door corona. In dit systeem werken vooral mensen met de laagste inkomens (langdurig werklozen en leefloners). Zij dreigen 240 euro per maand te verliezen, een groot bedrag op een vaak erg lage uitkering. 

Geen van deze groepen kan gebruik maken van de steunmaatregelen die door de federale zowel als de Vlaamse regering in het leven zijn geroepen voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid terecht komen. Nochtans was elk van hen tot voor kort aan de slag op diezelfde arbeidsmarkt.

De beide vakbonden dringen er bij zowel VDAB als bij minister van Werk Hilde Crevits op aan snel zekerheid te verschaffen voor deze duizenden kwetsbare werknemers. Het mag niet de bedoeling zijn dat hun prille stappen op de arbeidsmarkt in moeilijke tijden zorgen voor grotere financiële onzekerheid. En na Corona is er werk aan de winkel: deze wirwar aan opleidingsstatuten geeft te weinig inkomenszekerheden aan betrokkenen wanneer er nog eens een virus op wereldreis gaat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!