De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse ombudsman toont misprijzen voor zwakke burger

zaterdag 13 maart 2021 11:28
Spread the love

Actualisering 3  augustus 2021:

Ik heb gezien dat de zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de verkeersborden in  De Savoyestraat weer juist opgesteld.

Ondanks mijn tientallen mails naar bestuur Leuven hebben de borden ongeveer 13 maanden foutief opgesteld gestaan.

Ook heb ik nog steeds geen zinnige antwoorden op de inhoud van mijn klachten gekregen. Een rechtstaat onwaardig.

Blog van 13 maart 2021:

–Hier wil ik een klacht indienen tegen Vlaamse Ombudsman en assistent-onderzoeker Heer Robert Willems,(zie onder  mijn klacht van 31 december 2020) wegens nalatigheden en respectloosheid tegenover burger.

Ik ben niet tevreden met de manier mijn klacht werd behandeld.
Als  Vlaamse ombudsdienst niet bevoegd was dan hadden ze me direct moeten informeren.
De  Vlaamse Ombudsman heeft grote fouten gemaakt, hij heeft  mijn eerste mail ,klacht  tegen Vlaamse Overheid niet  behandeld. Klacht wegens niet antwoorden op mijn klachten ondanks hun 2 brieven aangetekend zending waar ze verklaren dat ze nog zullen antwoorden op mijn klachten.
Ombudsman is partijdig geweest, heeft niet onderzocht de inhoud  van de klachten van de  burger maar wel  antwoorden gegeven om de zwakke burger af te breken en voor de gek houden.
Vlaamse Ombudsman antwoordt  dat ik wel al een antwoord gekregen heb met een een verklaring van de woordvoerder van de Politie Leuven Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero.Ik vind te gek dat een Vlaamse ombudsman antwoordt met een verklaring van politie Leuven (federaal).
Daarbij informeer ik dat de verklaringen van politie leuven  bevatten onwaarheden en intussen heb ik een klacht ingediend bij Comité P tegen politie Leuven.
Vlaamse Ombudsman heeft schade aan het algemeen belang gegeven want ondanks mijn klachten bv. de verkeeersborden aan De Savoyestraat,staan nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020…                                                                                                                                                                              – Als ik klacht ingediend heb bij Vlaamse Overheid en als ik een bevestiging van ontvangst  gekregen heb  had ik nog steeds niet een antwoord gekregen op mijn klachten van ombudsdienst leuven. Inhoud brief van Vlaams Overheid ‘Ik houd u op de hoogte van de resultaten van mijn onderzoeken” getekend door Erik Vander Peypen.”  Ik heb wel een paar dagen later een antwoord van ombudsdienst Leuven gekregen. Gewoon als woordvoerder van Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero, die zelf woordvoerder is van de nalatige baas van dienst Mobiliteit Leuven.

-Op 16 oktober stuur ik een mail naar heer Vander Peypen  waar ik hem informeer dat ik een antwoord gekregen heb van ombudsdienst  Leuven …”ik ben niet tevreden maar zal  wachten op een antwoord van Vlaamse overheid om te reageren” 

Geen antwoord gekregen van Heer Vander Peypen  en dus sinds 16 okt. wacht ik op een antwoord van hem!

Waarom heeft Heer Vander Peypen de zwakke burger niet geïnformeerd dat als ik niet tevreden ben met het antwoord van ombudsdienst ik dan een nieuwe klacht moet indienen?

-Einde okt. krijg ik nog een bevestiging van ontvangst(aangetekende zending) van de Vlaamse Overheid gedateerd van 28 okt ! “Ik bezorgde het lokaal bestuur van Leuven een kopie van uw klacht met de vraag om mij het volledige dossier en het gemotiveerde standpunt  te bezorgen. Ik houd u op de hoogte van resultaat van mijn onderzoek ,met vriendelijke groeten Namens de gouverneur, getekend door Nicole Pijpops’.

.Ik heb geen antwoord gekregen.
Vlaamse overheid heeft haar belofte niet nagekomen. Wat ik ervaar als een misbruik van vertrouwen. 
https://www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/
 
In dit dossier is iedereen woordvoerder van iemand anders:
 
De nalatige  verantwoordelijke voor de dienst Mobiliteit Leuven, in verband met verkeersborden, is baas over Korpschef van de Politie, baas over politie woordvoerder, baas over Algemeen Directeur Leuven, baas over klachtendienst, baas over Vlaamse Overheid, baas over Vlaamse ombudsman, baas over Provincie Gouverneur…
Al deze mensen, in verband verkeersborden, zijn woordvoerders van een zeer nalatige baas van de dienst Mobiliteit Leuven
         Vlaamse Ombudsdienst  bevooroordeeld tegen burger   
De communicatie met Vlaamse ombudsdienst  is moeilijk geweest maar door de onbekwaamheid en partijdigheid van de Vlaamse Ombudsdienst  heb ik sinds het begin ze ervaren als vijandig tegenover de zwakke burger die het algemeen belang probeert te verdedigen.
Ik ben van mening dat de functie van een Ombudsdienst is ’empowerment’ van de zwakke burger in zijn zoektocht naar waarheid en gerechtigheid.
Verkeersborden in De Savoyestraat nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020
Op mijn eerste mail van 31 dec. (zie onder) schrijf ik dat de verkeersborden begin- en einde zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ in de Savoyestraat staan foutief, namelijk dubbel,begin-en eindezone borden aan elke paal.
Sinds 1 juni 2020 is er een grote zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen bijgekomen. De nieuwe begin-en eindezone borden’verboden parkeren’ voor fietsen staan nu aan Vanderkelenstraat (kant Ladeuzeplein) en Tiensestraat (kant Deberiotstraat) . ik heb ook foto’s gestuurd. Het bord staat nog steeds foutief opgesteld.
 Hier geeft Vlaamse ombudsman geen aandacht.
Geen reactie van Vlaamse Ombudsdienst maar ook geen reactie van Politie Leuven,geen reactie van hoofdkommissaris Nicolas Del Piero,geen reactie van ombudsdienst Leuven,geen reactie van Vlaamse Overheid,geen reactie van Provincie Gouverneur,geen reactie van Algemeen Directeur Leuven.
Het gaat over verkeersborden die zichtbaar staan in de stoffelijk wereld! Hebben ze misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens? 
-Bovendien schrijft ik ook dat dagelijks honderden  fietsen verboden geparkeerd staan en ook tientallen “illegalen’ fietsen parkings staan en zelfs grote illegalen fietsenparkings staan zoals aan Museum M en Hema (Parijstraat),Vanderkelenstraat(hoek Diesstsestraat) …  Hierover geeft heer Willems geen aandacht.
Heer Robert Willems  is partijdig geweest, hij wil woordvoerder zijn van de machtige politie en heeft schade aan het algemeen belang gegeven.
 
Ik voel me respectloos behandeld  door de Vlaamse ombudsdienst.
Onrechtmatig verwijderen van fietsen door Fietscentrale politie Leuven ,Naamsestraat tegenover Burger Ellis.
Hierover heb ik één mail naar commissaris Marc Vranckx , minstens 2 mails naar Hoofdcommissaris Nicolas Del Pierro  in September, Oktober en geen antwoord gekregen.
Ook   geen  antwoord gekregen  op een klacht van 11 september 2020 bij Dienst interne controle Politie Leuven  over de verwijdering van fietsen  in de Naamsestraat op 10 augustus 2020 omdat de borden voor de fietsen stonden tegenstrijdig “wettelijk parkeren’ en ‘verboden parkeren voor fietsen” naast mekaar. Ook onder de ogen van camera’s.
Hier zijn de antwoorden van heer Robert Willems  die me het meest gekwetste  heeft .
“is uw fiets niet verwijderd, dan laten u het klagen over verwijderde fietsen beter over aan de eigenaars van de fietsen. Die hebben dan namelijk rechtstreeks belang bij. U  niet”en ook dat ‘de burgers kennen wel de wet en kunnen zelf hun rechten verdedigen”
Deze uitspraken van heer Robert Williams ervaar ik als respectloos en  de zwakke burger afbreken. De zwakke burger berispen, commanderen, baas spelen over een burger die hij beschouwt als een minderwaardige mens.
Nogmaals ben ik van mening dat de functie van een ombudsdienst is de ’empowerment’ en niet het afbreken van de zwakke burger.
           Leuven geeft materiële en morele schade aan fietsers
De Stad Leuven heeft een  ernstige fout gemaakt, een grote nalatigheid die materiële en morele schade aan de zwakke burgers gegeven heeft, studenten, buitenlanders, toeristen… die het ‘reilen en zeilen’ van Leuven niet kennen.
Daarbij voor een Stad die voor kleine overtredingen GAS-boetes aan de zwakke burger geeft. Ik ben van mening dat Leuven de zwakke burgers discrimineert . Strengheid voor de zwakke burger en gedoogbeleid voor de nalatige machtige Stadsdiensten en Politie. Een rechtstaat onwaardig.
https://www.dewereldmorgen.be/community/gouverneur-jan-sporen-toont-weinig-respect-voor-zwakke-burger/
Brief van Provincie Gouverneur  
Ik denk wel dat Vlaamse ombudsdient of Minister van Binnenlandse zaken  contact genomen hebben met de Vlaamse Overheid want op 11 januari 2021, gedateerd van 6 januari heb ik een zeer gebrekkige antwoord van Provincie gouverneur  waar hij schrijft dat alle borden ‘verboden parkeren’ voor fietsen correct geplaatst zijn en Vlaamse Overheid geen fout gemaakt heeft.
Provincie Gouverneur is ook een woordvoerder van klachtendienst en Algemeen Directeur van Leuven.
Ik heb ook 2  reactie mails naar Provincie Gouverneur gezonden die blijven onbeantwoord.
  Vlaamse Ombudsman Heer Bart Weekers schendt het vertrouwen van zwakke burger
Ik was zeer overstuur door de ‘onzinnige‘ brief van de Provincie Gouverneur dat ik  de volgende dag 5 uur ingestoken heb in het schrijven van een brief van 3 blz. en 10 bijlages naar de Vlaamse ombudsdienst.
Ondanks verschillende mails en berichten heeft  Vlaamse Ombudsdienst niet laten weten dat ze de brief gekregen heeft, niet laten weten of de inhoud van mijn brief gaan behandelen. Ze hebben me in onzekerheid gelaten wat ik respectloos vind.
Uiteindelijk heeft hij laten weten dat hij de brief niet zal behandelen. Ik heb hem gevraagd dan om de brief terug te sturen.
Ondanks dat ik een schriftelijk bewijs heb dat hij belooft heeft de brief terug te sturen heb ik de brief nog niet gekregen.
Wat ik ervaar als misbruik van vertrouwen en machtsmisbruik.
Vlaamse Ombudsman heeft parlementaire Onschendbaarheid
Ik heb een klacht ingediend bij Voorzitter  Vlaams Parlement tegen Vlaamse Ombudsman.
Mevrouw Liesbeth Homans laat weten dat ze niet bevoegd is, “Overigens is de Vlaamse Ombudsdienst een autonoom orgaan dat zijn opdrachten volkomen onafhankelijk uitoefent. Hij kan van geen enkele overheid ,ook niet van het Vlaamse Parlement, instructies of bevelen  ontvangen (decreet houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst van 7 juli 1998,artikel 8)”.
Hier mijn mail van 31 december 2020 naar Vlaamse Ombudsman
Vlaamse overheid:2020-2203 en Minister 20202461
Dag,
Ik heb op 2 en 5 oktober 2020 twee klachten ingediend bij Vlaamse overheid omdat ik geen antwoorden gekregen heb op mijn klachten bij ombudsvrouw Leuven. Vlaamse Overheid heeft wel een bevestiging van ontvangst gestuurd. Ondanks dat ze verklaren dat Leuven 30 dagen heeft om een antwoord te geven aan de Vlaamse Overheid ,heb ik nog steeds geen antwoord gekregen van Vlaamse overheid.
Op dinsdag 24 november heb ik een mail naar klachtdienst van Vlaamse Overheid (zie onder) maar geen bevestiging van ontvangst en ook geen antwoord.
Op 5 december 2020 heb ik een klacht ingediend bij minister van Binnenlandse Zakken, ik heb wel een bevestiging van ontvangst gekregen maar nog steeds geen antwoord gekregen.(zie onder).
Ik ben teleurgesteld, ik heb de indruk dat Vlaamse Overheid misprijzen tonen voor mij als zwakke burger omdat ze me beschouwen als een minderwaardige mens.
In verband met mijn klachten bij bestuur en klachtendienst Leuven  wil ik informeren dat sinds 1 juni is verboden parkeren voor fietsen in de winkel-wandelstraten ongeveer 500 meters breed en 1,3 km lang.
Ik informeer ook dat in De Savoyestraat sinds 1 juni de verkeersborden ‘verboden parkeren’ voor fietsers foutief staan opgesteld, namelijk dubbel, een begin- en einde-zone bord in elke paal. Als vaste borden komen in (tijdelijk) uitgebreid zone dan worden de borden gewoon bedekt.
Er staan ook dagelijks sinds 1 juni duizenden fietsen geparkeerd in de zone verboden parkeren voor fietsen. Ik vind deze nalatigheden, gedoogbeleid een rechtstaat onwaardig. Daarbij in de 1,3km lange zone zijn er geen herhalingen van de borden ‘verboden parkeren voor fietsen.’
Daardoor 95% van de fietsers weten nog steeds niet dat in de wandel-winkelstraat van Leuven verboden parkeren voor fietsen is.
Groeten,janu

 

-Mail naar Klachtendienst van Vlaamse Overheid, geen bevestiging van ontvangst en geen antwoord, voor een klachtendienst vind ik een misbruik van vertrouwen, een misdrijf.

Van: janu
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 17:31
Aan: klacht.abb@kb.vlaanderen.be <klacht.abb@kb.vlaanderen.be>
Onderwerp: 2020-002203

dag

Ik heb op 2 en 5 oktober klachten via site bij Vlaamse Overheid ingediend.

Ik heb nog steeds geen antwoord op de inhoud van mijn klachten gekregen.

Ik informeer dat de nalatigheden en mogelijke fouten van bestuur Leuven sinds 1 juni er nog steeds zijn.

groeten,janu

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!