De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse feestdag.Wat worden we geacht te vieren?

Vlaamse feestdag.Wat worden we geacht te vieren?

zondag 10 juli 2016 19:11
Spread the love

De Nederlandstaligen in het noorden van België worden geacht feest te vieren. Wat is er te vieren? Een belangrijk historisch feit door voorvaderen van  deze groep in een ver verleden bereikt? Of een ander gegeven?

Als ingezetene van het vroegere hertogdom Brabant dat Vlaams Brabant, Brussel, Waals Brabant en het Nederlands Noord Brabant omvatte vind ik geen enkel historisch aanknooppunt.

Ik stel trouwens vast dat bij de Guldensporenslag  de betrokkenheid van de huidige provincie Henegouwen wezenlijk was. Gaat men morgen de Vlaamse vlag uithangen op de bordes van Elio’s stad ? Ik denk het niet.

Het verschil met de Belgische feestag op 21 juli is fundamenteel.

Op deze dag legde de eerste koning der Belgen de eed af op een grondwet die voor die tijd revolutionair was. Er stond duidelijk in dat alle macht moet uitgaan van de natie, het volk , en niet van het staatshoofd zoals dat voor de toenmalige monarchen vanzelfsprekend was. De Belgische revolutionairen kozen voor een koning met bijna geen macht omdat in die tijdsgeest een republiek niet haalbaar was. Het is niet voor niks dat België een gekroonde republiek genoemd werd.

Uiteraard werd in de tijdsgeest van toen de macht die van de natie uitging vooral de gegoede burgerij bedoeld. Het waren alleen de kapitaalkrachtigen die stemrecht hadden. Belangrijk is wel dat onze grondwet de opsomming inhoudt van onze rechten en vrijheden ,niet zoals de NV-A het graag zou horen: rechten en plichten. De verlichtingsgedachte zit duidelijk ingekapseld in onze grondwet en daar mogen we  fier op zijn. De meeste Europese landen kopieerden gewoon onze grondtekst is dat niks om op 21 juli fier over te zijn? Ik denk van wel

take down
the paywall
steun ons nu!