De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse Emancipatie?
Tijdingen -

Vlaamse Emancipatie?

maandag 13 juni 2011 18:47
Spread the love

De grote meerderheid van de Vlaamse bevolking getuigt van een voorkeur voor de N-VA (33,5%) en Bart De Wever (53%).

Drie hoofdmotieven: standvastigheid, vernieuwing, en Vlaams-consequent.

Heel wat mensen in Vlaanderen hebben jaren gedroomd van Vlaamse Emancipatie. Wij zijn als belastingsbetalers opgedraaid voor het slechte beheer van de banken.

Bart De Wever verklaarde zich verwant met de Britse conservatieven. Hij introduceerde de anti-EU-president van Tjechië, Vaclas Klaus, die ook klimaatontkenner is.

En nu steunt de N-VA de neoliberalen van de EU-commissie, en het IMF.

Onze emancipatie moet in de neoliberale zin verlopen, zeggen De Wever en de N-VA: weg met de loonindex, de werkloosheidsuitkeringen beperkten in de tijd. De pensioenen verminderen enzovoort. De Wever en de N-VA willen onze verzorgingsstaat ontmantelen.

Welke Vlaamse emancipatie is dat?

(getekend: een teleurgestelde flamingant)

take down
the paywall
steun ons nu!