De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams regeerakkoord: gelezen en “AFgekeurd”

Vlaams regeerakkoord: gelezen en “AFgekeurd”

vrijdag 25 juli 2014 23:16
Spread the love

Tram en bus duurder.

Om het
fileprobleem op te lossen moet men investeren in het openbaar vervoer. Men doet
net het omgekeerde het openbaar vervoer wordt minder aantrekkelijk.

Meer nog de
65-plussers moeten betalen want niks is gratis zegt de regering. Ze vergeten te
zeggen dat gratis in feite betekent: ter beschikking stellen. In dit geval door
de gemeenschap. De gepensioneerden konden gratis uit hun isolement treden dank
zij de solidariteit van de ganse bevolking.

Begroting.

Ook in
tijde van crisis kiest men voor blinde basparingen. In de basislessen economie
stelt men dat wanneer het economisch minder gaat men best investeert i.p.v.
bespaart.( cfr liberaal De Grauwe).

Een
eenvoudige rekensom leert dat men 3.6 % wil besparen , om het wat realistisch te
maken : de Vlaamse overheid zal de uitgaven van een halve maand op jaarbasis
niet doen.

Onderwijs.

Men bespaart op de
operationele kost van het onderwijs, d.w.z.  op de dagelijkse werking ervan. Oudercomités
mogen zich klaar houden voor een supplementaire wafelenbak. Het gespaarde geld
wordt voorzien voor nieuwbouw van klassen, dit zal waarschijnlijk ( cfr andere
grotere andere projecten zoals Oosterweel en de  Optimalisatie ring om Brussel…) via p.p.s.
gebeuren , de baten voor de privaat en de kosten voor de gemeenschap.(pps: pak
de poen show zeggen de ondernemers)

Water en elektriciteit:

Hier weer het gratis verhaal dat
wegvalt. Concreet betekent dit wel dat kleine verbruikers , zoals
alleenstaanden vooral ouderen de factuur betalen.

Woonbonus.

Het huidige systeem is zeker voor “verbetering”
vatbaar , gezinnen met betere inkomsten genieten meer voordeel dan zij met een
kleiner inkomen  ( Mattheus-effect) Men
zou dit beter vervangen door een recht op een valabele woonst voor iedereen. De
regering heeft hier als enige optie : blind besparen.

Sociale Zekerheid.

We worden verplicht om een volksverzekering
te betalen ( Vlaamse zorgverzekering)  , dit
is een vorm van een Vlaamse sociale zekerheid maar men durft dat zo niet
noemen. Een opsplitsing van de sociale zekerheid is onaanvaardbaar.

Hoger Onderwijs

Het inschrijvingsgeld stijgt daar
mogen we zeker van zijn dit zelf met 10-tallen procenten  . Er komt een niet bindende toelatingsproef. Niet
bindend maar als ontrading psychologisch doeltreffend. In plaats van een
toelatingsproef zou men beter de CLB’s een actiever rol laten spelen in een verantwoorde
studiekeuze.

Maar precies op de CLB’s wil men
besparen??

De democratisering van het onderwijs
wordt bij deze ernstig teruggeschroefd.

Openbare omroep

De middelen van de openbare omroep
worden met 10% teruggeschroefd . 10 % is meer dan een maand tv-kijken naar een
omroep die programmeert in functie van het algemeen belang en niet in functie
van de reclamemakers.

Vrijwilligerswerk

Een grote
rol, erkenning en appreciatie voor vrijwilligers en hun organisaties staat in het akkoord, dit lijkt
leuk zeker voor mij als vrijwillige geëngageerde , maar ik merk ook dat dit tot
doel heeft het middenveld te paaien om het akkoord aanvaardbaar te maken.

Kindergeld.

Ook
hier wordt het minder , investeren in de toekomst heet dat.

Conclussie

Een
dikke buis voor de regering Bourgeois 1 en dit men steun van de christelijke arbeidersbeweging.
We weten dat de grootste hefbomen gelukkig op het federale niveau liggen maar
met de NVA gesteund door de liberale partijen MR Open VLD en CD&V voorspelt
dit weinig goeds.

take down
the paywall
steun ons nu!